Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0

Obsah


Komunikácia s externými softvérmi alebo systémami prostredníctvom štandardov:


 

Autor: Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD.
Recenzenti: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. Ing. Andrej Škvarka
ISBN: 978­‑80­‑8082­‑860­‑8
Vydavateľ: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok: 2015
Vydanie: prvé

(Rheia je použitá napríklad na prevádzkovanie webu pdf.truni.sk otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) a jeho súčastí (katedier otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)), webu časopisu Pedagogický časopis – Journal of Pedagogy otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), Elektronického archívu pre projekty VEGA a APVV otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)Akademického senátu Trnavskej univerzity otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).)