Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu | Zoznamy  « Zoznamy  |  Zoznam položiek na prevzatie » 

Zoznam s odrážkami tvorí niekoľko zoskupených riadkov (akoby v jednom odseku), pričom jednotlivé položky zoznamu sú vymedzené znakom spojovníka (­‑) uvedeným na začiatku riadka:

- zoznam s odrážkami 1,
- zoznam s odrážkami 2,
- položka zoznamu
  s odrážkami 3 rozdelená na
  niekoľko riadkov,
- zoznam s odrážkami 4.

Výsledok:

  • zoznam s odrážkami 1,
  • zoznam s odrážkami 2,
  • položka zoznamu s odrážkami 3 rozdelená na niekoľko riadkov,
  • zoznam s odrážkami 4.

Zoznam s odrážkami má jednu alternatívu. Je ňou zoznam položiek na prevzatie.

Poznámka: Zoznam s odrážkami vznikne vždy, keď Rheia nájde na začiatku práve spracúvaného riadka spojovník (­‑). Niekedy to môže byť nežiaduce. Vtedy je vhodné použiť rušiacu klauzulu. Informácie súvisiace s touto problematikou nájdete aj v kapitole Základné formátovanie textu.

 


Otázky a úlohy:

  1. Čím je tvorený zoznam s odrážkami v zdrojovom texte RS Rheia?
  2. Akým znakom sú v zdrojovom texte RS Rheia vymedzené jednotlivé položky zoznamu s odrážkami?
  3. Čo si myslíte, aký dôsledok by malo to, keby ste v zdrojovom texte RS Rheia umiestnili jednotlivé položky zoznamu do samostatných odsekov (oddelili by ste ich prázdnymi riadkami)? Zobraziť odpoveď