Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu | Tabuľky  « Štýly tabuliek  |  Karty » 

Podpis na konci článku je výhodné vložiť do tabuľky typu signatures s dvoma stĺpcami. Tabuľka typu signatures je nastavená tak, aby každý stĺpec zaberal rovnomernú časť šírky strany. To znamená, že tabuľka s dvoma stĺpcami rozdelí šírku strany na dve polovice.

Na vytvorenie tabuľky s dvoma stĺpcami je nevyhnutné vložiť ľubovoľný obsah aspoň do jednej bunky ľavého stĺpca. Ak obsah nemá byť viditeľný (stĺpec má byť prázdny), môžete použiť rušiacu klauzulu code():

#tables:signatures
code() → titl. Meno Priezvisko, TiUl.\|funkcia|

Výsledok:

titl. Meno Priezvisko, TiUl. 
funkcia

Keby ste nechali ľavý stĺpec prázdny:

#tables:signatures
 → titl. Meno Priezvisko, TiUl.\|funkcia|

dosiahli by ste vytvorenie tabuľky s jedným stĺpcom, čo môže byť niekedy užitočné, ale teraz by v dôsledku toho namiesto požadovaného výsledku vznikol podpis zarovnaný na stred stránky:

titl. Meno Priezvisko, TiUl. 
funkcia

 


Otázky a úlohy:

  1. Zamyslite sa nad tým, ako by ste v zdrojovom texte RS Rheia zabránili vzniku tabuľky pozostávajúcej z jediného stĺpca v prípade, že by to bolo žiaduce. Zobraziť odpoveď