Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu | Zoznamy  « Zoznam položiek na prevzatie  |  Viacúrovňové zoznamy » 

Číslovaný zoznam je tvorený riadkami začínajúcimi číslom s bodkou:

Odsek:

1. číslovaný zoznam,
2. číslovaný zoznam,
3. číslovaný zoznam,
4. číslovaný zoznam.

Výsledok:

Odsek:

  1. číslovaný zoznam,
  2. číslovaný zoznam,
  3. číslovaný zoznam,
  4. číslovaný zoznam.
Poznámka: V súlade s týmto pravidlom (pravidlom vytvárania číslovaných zoznamov) sa môže stať, že položka číslovaného zoznamu vznikne omylom – ak sa náhodne vyskytne číslica s bodkou na začiatku niektorého riadka.

Pozrite nasledujúci príklad:

Výsledkami tohto výskumu sa nám podarilo
preukázať platnosť predchádzajúceho spochybňovaného
výskumu, ktorý bol realizovaný v roku
2005. Z tohto dôvodu považujeme za vhodné…

Výsledok (na treťom riadku sa nachádza položka číslovaného zoznamu, ktorá v tomto prípade vznikla omylom):

Výsledkami tohto výskumu sa nám podarilo preukázať platnosť predchádzajúceho spochybňovaného výskumu, ktorý bol realizovaný v roku

  1. Z tohto dôvodu považujeme za vhodné…

Môžete tomu zabrániť buď umiestnením kritickej číslice na predchádzajúci riadok odseku v zdrojovom texte, alebo uvedením rušiacej klauzuly code() na začiatok riadka (pred kritickú číslicu):

…výskumu, ktorý bol realizovaný v roku
code()2005. Z tohto dôvodu považujeme za vhodné…

Výsledok:

…výskumu, ktorý bol realizovaný v roku 2005. Z tohto dôvodu považujeme za vhodné…

Tento spôsob je nenahraditeľný najmä v situáciách, kedy nie je možné umiestniť číslicu (s bodkou) na koniec predchádzajúceho riadka rovnakého odseku (nech už je dôvod akýkoľvek).

 


Otázky a úlohy:

  1. Čím je tvorený číslovaný zoznam v zdrojovom texte RS Rheia?
  2. Aká nežiaduca situácia môže nastať v súvislosti so spôsobom vytvárania číslovaného zoznamu v zdrojovom texte RS Rheia? (A ako jej môžete predísť?)