Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Úvod  « Rušiaca klauzula  |  Tabuľka znakov » 

Každý riadok zdrojového textu, ktorý sa začína bodkočiarkou (pričom prípadne medzery pred ňou sú ignorované) je systémom považovaný za komentár, to znamená, že je systémom ignorovaný.

Príklad:

; Toto je komentár

 → ; Toto nie je komentár, ale bunka tabuľky

Toto tiež nie je komentár, iba veta končiaca sa bodkočiarkou;

Tento riadok obsahuje bodkočiarku; text za ňou tiež nie je komentár.

Výsledok:

; Toto nie je komentár, ale bunka tabuľky

Toto tiež nie je komentár, iba veta končiaca sa bodkočiarkou;

Tento riadok obsahuje bodkočiarku; text za ňou tiež nie je komentár.

Ignorovaný bol len prvý riadok príkladu.

 

definičných súboroch objektovponúk sú pred bodkočiarkou na začiatku riadka ignorované aj znaky tabulátorov, keďže v týchto súboroch tieto znaky nemajú špeciálny význam (t. j. v definičných súboroch tabulátory neslúžia na tvorenie tabuliek).

 


Otázky a úlohy:

  1. Čo v zdrojových súboroch RS Rheia považujeme za komentáre, a čo (naopak) za komentáre nepovažujeme?