Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu  « Viacúrovňové zoznamy  |  Hlavičky tabuliek » 

Tabuľka je tvorená niekoľkými samostatnými riadkami, ktoré musia obsahovať aspoň jeden znak tabulátora ( → ). Každý riadok tvorí samostatný riadok tabuľky a znaky tabulátora oddeľujú stĺpce tabuľky (čiže jednotlivé bunky v riadku):

údaje 1a → údaje 2a → údaje 3a → údaje 4a
údaje 1b → údaje 2b → údaje 3b → údaje 4b
údaje 1c → údaje 2c → údaje 3c → údaje 4c
údaje 1d → údaje 2d → údaje 3d → údaje 4d

(Pozor na dodržanie rovnakého počtu tabulátorov v každom riadku.)

Výsledok:

údaje 1a údaje 2a údaje 3a údaje 4a
údaje 1b údaje 2b údaje 3b údaje 4b
údaje 1c údaje 2c údaje 3c údaje 4c
údaje 1d údaje 2d údaje 3d údaje 4d

Niekedy je potrebné vytvoriť tabuľku s jediným stĺpcom. Na tento účel má Rheia rezervované nasledujúce správanie: ak sa v prvom stĺpci tabuľky nevyskytne žiadny údaj (stĺpec je prázdny), bude tento stĺpec vymazaný.

Príklad:

 → Táto
 → tabuľka
 →  → jediný
 → stĺpec.

Výsledok:

Táto
tabuľka
jediný
stĺpec.

Podkapitoly:

Súvisiace kapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Čím je tvorená v zdrojovom texte RS Rheia tabuľka?
  2. Ako je možné v zdrojovom texte RS Rheia definovať tabuľku pozostávajúcu z jediného stĺpca?