Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Úvod  « Úvod  |  Spôsob uloženia informácií portálu » 

Príkladyvysvetlenia môžu obsahovať také netlačiteľné znaky, ktorých odlíšenie je dôležité, pretože má vplyv na funkčnosť. V tom prípade je použitá nasledujúca symbolika:

Označenie Vysvetlenie
medzera
pevná medzera (non­‑breaking space –  )
 →  tabulátor
zalomenie riadka – tento symbol môžete nájsť iba na konci riadka v praktických príkladoch; znamená to, že text na tomto riadku bol príliš dlhý, preto musel byť zalomený – pri prepisovaní takéhoto príkladu spojte zalomený riadok do jedného, inak kód nebude fungovať

Ďalšie termíny

Klauzula je doložka, vsuvka, spresňujúci, pozmeňujúci alebo vo výnimočných prípadoch určujúci príkaz, ktorý býva často uvedený priamo v toku textu. Napríklad rušiaca klauzula.
Direktíva je pokyn alebo smernica, ktorá musí byť uvedená na samostatnom riadku. Napríklad direktívy slúžiace na definovanie kariet.
Údajové pole tento termín je používaný výhradne v súvislosti so štruktúrou a vlastnosťami článkov (pozri aj Opis údajových polí článkov). V tejto súvislosti jestvuje niekoľko „údajových polí“ bez obsahu, ktoré pre ich charakter nazývame príkazmi.
Zdrojový text text napísaný v súlade s pravidlami opísanými v tomto manuáli. Súbor, v ktorom je uložený zdrojový text, sa nazýva zdrojový súbor. Môže ísť o šablónu, definičný súbor článkov alebo zdrojový súbor jednoduchej webovej stránky.
Konfiguračný súbor súbor slúžiaci na správnu konfiguráciu systému zo systémového hľadiska, napríklad konfiguračný súbor Apache otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (httpd.conf) alebo konfiguračný PHP otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) súbor niektorej zo súčastí webového sídla (napríklad fakultnej časti, katedrovej časti…).
Definičný súbor definičný súbor niektorého modulu, ktorý zabezpečuje fungovanie určitej súčasti webu, napríklad hierarchie ponúk (súbory .txm), definície objektov (súbory .txo) a podobne.

Označenie rôznych informačných blokov

Poznámky a komentáre sú uvedené nasledujúcim spôsobom:

Poznámka: Týmto spôsobom sú označené poznámky s doplňujúcimi informáciami alebo informáciami, ktoré môžu byť dôležité v niektorých situáciách.

Príklady zdrojového textu sú uvedené nasledujúcim spôsobom:

Ukážka na účely zobrazenia
_zdrojového textu_ a /výsledku/.

Výsledky spracovania zdrojových textov sú uvedené nasledujúcim spôsobom:

Ukážka na účely zobrazenia zdrojového textuvýsledku.

 


Otázky a úlohy:

  1. Čo značí, keď je v ukážke zdrojového textu v rámci tohto manuálu zobrazený symbol   ?
  2. Aký terminologický rozdiel je (v rámci tohto manuálu) medzi klauzulou a direktívou?