Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu | Tabuľky  « Tabuľky  |  Spájanie buniek tabuľky » 

Riadok začínajúci a končiaci sa hviezdičkou (*) označuje hlavičku tabuľky:

*Hlavička → tabuľky → so štyrmi → stĺpcami*
údaje 1a → údaje 2a → údaje 3a → údaje 4a
údaje 1b → údaje 2b → údaje 3b → údaje 4b
údaje 1c → údaje 2c → údaje 3c → údaje 4c

Výsledok:

Hlavička tabuľky so štyrmi stĺpcami
údaje 1a údaje 2a údaje 3a údaje 4a
údaje 1b údaje 2b údaje 3b údaje 4b
údaje 1c údaje 2c údaje 3c údaje 4c

V ostatných riadkoch tabuľky platí, že ak je prvým znakom bunky (t. j. buď prvým znakom na riadku, alebo prvým znakom za tabulátorom) znak hviezdičky (*), tak bude bunka zmenená na hlavičkovú. Príkladom využitia môže byť vytvorenie hlavičkového (ľavého) stĺpca tabuľky:

*Hlavička → údaje 1a → údaje 2a → údaje 3a → údaje 4a
*tabuľky → údaje 1b → údaje 2b → údaje 3b → údaje 4b
*v ľavom → údaje 1c → údaje 2c → údaje 3c → údaje 4c
*stĺpci → údaje 1d → údaje 2d → údaje 3d → údaje 4d

Výsledok:

Hlavička údaje 1a údaje 2a údaje 3a údaje 4a
tabuľky údaje 1b údaje 2b údaje 3b údaje 4b
v ľavom údaje 1c údaje 2c údaje 3c údaje 4c
stĺpci údaje 1d údaje 2d údaje 3d údaje 4d

 

Ak je potrebné vytvoriť bunku, ktorej obsah sa začína textom s formátom tučného písma, tak je nevyhnutné použitie rušiacej klauzuly.

Príklad:

*Bunka hlavičky → code()*Tučný text* v obyčajnej bunke
… → 

Výsledok:

Bunka hlavičky Tučný text v obyčajnej bunke

Niekedy je nevyhnutné použiť viacero rušiacich klauzúl. V nasledujúcom príklade sa autor usiloval vložiť text formátovaný tučným písmom do celej bunky tabuľky (vložil rušiacu klauzulu na začiatok druhej bunky tabuľky), pričom zároveň chcel, aby ľavá bunka tabuľky bola hlavičková:

*Bunka hlavičky → code()*Toto má byť tučný text v obyčajnej bunke*
… → 

Výsledok – Rheia zachytila znaky hviezdičiek na začiatku a konci riadka tabuľky, preto z celého prvého riadka tabuľky vytvorila hlavičku (podľa pravidla o vytváraní riadka hlavičky uvedeného na začiatku tejto kapitoly, ktoré má prednosť pred pravidlom vytvárania jednotlivých hlavičkových buniek):

Bunka hlavičky *Toto má byť tučný text v obyčajnej bunke

Nasledujúci príklad ukazuje nápravu predchádzajúcej situácie – druhú rušiacu klauzulu je potrebné vložiť až na koniec riadka (aby Rheia „nebola schopná“ nájsť záverečnú hviezdičku skôr než to bude potrebné):

*Bunka hlavičky → code()*Tučný text v obyčajnej bunke*code()
… → 

Výsledok:

Bunka hlavičky Tučný text v obyčajnej bunke

 

Na záver považujeme za potrebné zdôrazniť jeden technický fakt. Medzi riadkom hlavičky (vytvoreným podľa prvého z pravidiel opísaných v tejto kapitole) a riadkom, ktorý bol vytvorený zo samostatných hlavičkových buniek, je z technického pohľadu rozdiel. Porovnajte nasledujúce dva príklady.

Príklad s prvým riadkom hlavičky:

*Riadok → hlavičky*
riadok 2 → riadok 2
riadok 3 → riadok 3
riadok 4 → riadok 4
riadok 5 → riadok 5

Výsledok:

Riadok hlavičky
riadok 2 riadok 2
riadok 3 riadok 3
riadok 4 riadok 4
riadok 5 riadok 5

Príklad s riadkom obsahujúcim dve samostatné hlavičkové bunky v prvom riadku:

*Bunky → *hlavičky
riadok 2 → riadok 2
riadok 3 → riadok 3
riadok 4 → riadok 4
riadok 5 → riadok 5

Výsledok:

Bunky hlavičky
riadok 2 riadok 2
riadok 3 riadok 3
riadok 4 riadok 4
riadok 5 riadok 5

V prvom prípade vytvorí Rheia tabuľku so samostatnou hlavičkovou sekciou otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) <thead></thead>. V druhom prípade Rheia túto sekciu nevytvorí. Prejaví sa to na striedavom tieňovaní ďalších riadkov tabuľky. Podľa špecifikácie HTML otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) musia byť riadky hlavičky prvými riadkami tabuľky. Ak by toto pravidlo nebolo dodržané, môže dôjsť ku vzniku neočakávaných výsledkov (v závislosti od prehliadača) – pozrite sa na nasledujúci príklad a jeho výsledok.

Príklad:

riadok 1 → riadok 1
riadok 2 → riadok 2
*Riadok hlavičky (3) → v strede tabuľky (3)*
riadok 4 → riadok 4
riadok 5 → riadok 5

Výsledok:

riadok 1 riadok 1
riadok 2 riadok 2
Riadok hlavičky (3) v strede tabuľky (3)
riadok 4 riadok 4
riadok 5 riadok 5

V testovaných prehliadačoch (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) bol riadok hlavičky zobrazený ako prvý a to napriek tomu, že v zdrojovom texte RS Rheia (aj vo vygenerovanom HTML otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) kóde) je uvedený na treťom mieste.

 


Otázky a úlohy:

  1. Opíšte stručne pravidlá slúžiace na vytváranie hlavičkových buniek tabuľky v zdrojovom texte RS Rheia.
  2. Uveďte priority pravidiel slúžiacich na vytváranie hlavičkových buniek tabuľky v zdrojovom texte RS Rheia.
  3. Aký je rozdiel medzi vytvorením hlavičkového riadka tabuľky v zdrojovom texte RS Rheia a vytvorením riadka, ktorý pozostáva zo samostatných hlavičkových buniek?