Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah  « Galérie  |  Definícia a použitie makier » 

V rámci RS Rheia sú makrami chápané prvky v texte, ktorými je možné zjednodušiť zápis opakujúcich sa alebo často používaných častí zdrojového textu. (V tomto pripomínajú definície makier v jazyku C.)

Pomocou makier môžu byť napríklad vytvárané tabuľkové zoznamy súborov na prevzatie (pozri aj Zoznam položiek na prevzatie, ďalej napríklad sekciu Dokumenty na stránke PdF TU otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) a príklad v podkapitole Definícia a použitie makier), zoznamy pracovníkov katedier s kontaktnými údajmi (pozri napríklad Personálne obsadenie na stránke KMI PdF TU otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)), zoznamy konzultačných hodín (pozri napríklad Konzultačné hodiny na stránke KMI PdF TU (nie sú dostupné celoročne) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)) a pod.

Ich definícia môže byť umiestnená kdekoľvek na samostatnom riadku zdrojového textu (pozri podkapitolu Definícia a použitie makier). Sila makier sa dá znásobiť ich použitím v súčinnosti s objektmi a aby boli makrá širšie použiteľné, je vhodné umiestniť ich definície do šablóny.

Podkapitoly:

Súvisiace kapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Čo sú to makrá v RS Rheia?
  2. S akými ďalšími syntaktickými prvkami RS Rheia je vhodné skombinovať makrá v súvislosti so zlepšovaním ich použiteľnosti a/alebo účinnosti?