TlačiťTlačiť Slovenčina English Hľadať RSS

© 2005 – 2017 Katedra matematiky a informatiky PdF TU, všetky práva vyhradené. Dnes je 28. 5. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Personálne obsadenie

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E‑mail
Vedúci katedry PaedDr. Milan Pokorný, PhD. 517 578 adresa elektronickej pošty
Sekretariát Mgr. Martina Mišíková 422 530 adresa elektronickej pošty
Študijný poradca pre matematiku a informatiku PaedDr. Milan Pokorný, PhD. 517 578 adresa elektronickej pošty
Profesori
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. 423 532 adresa elektronickej pošty
prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. 429 535 adresa elektronickej pošty
Docenti
doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. 429 535 adresa elektronickej pošty
doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc. 424 537 adresa elektronickej pošty
doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc. 427 536 adresa elektronickej pošty
Odborní asistenti
RNDr. Pavol Černek, CSc. 424 537 adresa elektronickej pošty
PaedDr. Jana Fialová, PhD. 424 537 adresa elektronickej pošty
Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. 518 549 adresa elektronickej pošty
PaedDr. Milan Pokorný, PhD. 517 578 adresa elektronickej pošty
Ing. Katarína Pribilová, PhD. adresa elektronickej pošty
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD. 426 533 adresa elektronickej pošty
Ing. Milan Štrbo, PhD. 426 533 adresa elektronickej pošty
Externí zamestnanci
PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. 517 578 adresa elektronickej pošty