Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E‑mail
Vedúci katedry PaedDr. Milan Pokorný, PhD. 517 578 adresa elektronickej pošty
Sekretariát Mgr. Martina Mišíková 422 530 adresa elektronickej pošty
Študijný po­rad­ca pre matematiku… PaedDr. Milan Pokorný, PhD. 517 578 adresa elektronickej pošty
Profesori
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. 423 532 adresa elektronickej pošty
Docenti
doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. 429 535 adresa elektronickej pošty
doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc. 424 537 adresa elektronickej pošty
doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc. 427 536 adresa elektronickej pošty
Odborní asistenti
RNDr. Viera Čerňanová, PhD. 424 537 adresa elektronickej pošty
PaedDr. Jana Fialová, PhD. 424 537 adresa elektronickej pošty
Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. 518 549 adresa elektronickej pošty
PaedDr. Milan Pokorný, PhD. 517 578 adresa elektronickej pošty
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD. 426 533 adresa elektronickej pošty
Ing. Milan Štrbo, PhD. 426 533 adresa elektronickej pošty
Externí zamestnanci
PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. 517 578 adresa elektronickej pošty
prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc. 423 532 adresa elektronickej pošty