TlačiťTlačiť Slovenčina English Hľadať RSS

© 2005 – 2017 Katedra matematiky a informatiky PdF TU, všetky práva vyhradené. Dnes je 28. 5. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Veda a výskum

Okrem pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa všetci členovia úspešne zapájajú do akcií podporujúcich mimoškolské a neformálne vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl, ku ktorým patrí napríklad aktívna účasť na príprave a realizácii krajských a celoslovenského kola matematickej olympiády v kategóriách A – C, Z9. Členovia sa zapájajú do krajského a celoslovenského kola olympiády z informatiky v kategóriách A – B. Na KMaI sa nachádza sídlo Krajskej komisie Matematickej olympiády v kraji Trnava. Pracoviská taktiež organizujú konferencie a semináre pre učiteľov matematiky a informatiky.