© 2005 – 2015 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 26. 11. 2015.

Poster

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Aktuality

Pedagogická fakulta sa dlhoročne zaraďuje na prvé priečky hodnotenia nezávislou agentúrou ARRA.čítať viac »


Zaujímaš sa o vzdelávanie a starostlivosť o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia? Prihlás sa na…čítať viac »


22. 11. 2015, minulý týždeň

Chceš sa dozvedieť viac o skautingu a jeho pedagogike?  Chceš ich vidieť „fungovať v praxi“?  Skautom…čítať viac »

13. 11. 2015, predminulý týždeň

Z rozhodnutia vedenia PdF TU bolo pridelené motivačné prospechové štipendium za študijné výsledky dosiahnuté…čítať viac »

12. 11. 2015, predminulý týždeň

Dear Sir or Madam, in this term we would like to ask you again to give your students information about…čítať viac »

30. 10. 2015, minulý mesiac

Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej…čítať viac »

30. 10. 2015, minulý mesiac

Prof. Branislav Pupala delivered a talk on “Preschool education in Slovak Republic: European and post…čítať viac »

13. 10. 2015, minulý mesiac

Jedenásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ opäť ocení výnimočné úspechy študentov vysokých…čítať viac »

12. 10. 2015, minulý mesiac

14. a 15. 10. 2015 bude náš Štúr na veľtrhu Gaudeamus v Nitre‼    |  Prejdi na Facebook  čítať viac »

4. 10. 2015, minulý mesiac

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelila v tomto roku…čítať viac »

2. 10. 2015, minulý mesiac

Katedra pedagogických štúdií získala dotáciu v programe Erasmus+ v oblasti strategických partnerstiev…čítať viac »

29. 9. 2015, predminulý mesiac

Katedra pedagogických štúdií Vás pozýva na prezentačno-diskusný cyklus…čítať viac »

18. 9. 2015, predminulý mesiac

Dovoľujeme si Vás informovať o tom, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede…čítať viac »

7. 9. 2015, predminulý mesiac, Trnava

Pre akademický rok 2015/2016 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

7. 9. 2015, predminulý mesiac

Zápis sa uskutoční v sobotu 19. septembra 2015 o 8:00 hod. v miestnosti 1S1 na prvom poschodí v budove…čítať viac »

7. 9. 2015, predminulý mesiac

Zápis sa uskutoční v sobotu 12. septembra 2015 o 8:00 hod. v miestnosti 1S1 na prvom poschodí v budove…čítať viac »

2. 9. 2015, predminulý mesiac

Vítame Vás vo svete kultúrno-výmenných programov! Spoločnosť Smaller Earth ponúka vysokoškolským študentom…čítať viac »

27. 8. 2015, tento rok

Anonymné zostavy prijatých a neprijatých uchádzačov 2. kola prijímacieho konania o štúdium študijných…čítať viac »

21. 8. 2015, tento rok

Bakalárske štúdium Magisterské štúdium študijná referentka študijné programy ročníky …čítať viac »

28. 7. 2015, tento rok

Anonymné zostavy prijatých a neprijatých uchádzačov 2. kola prijímacieho konania o štúdium študijných…čítať viac »

20. 7. 2015, tento rok

Anonymné zostavy prijatých a neprijatých uchádzačov 1. kola prijímacieho konania o štúdium študijných…čítať viac »

8. 7. 2015, tento rok

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra…čítať viac »

24. 6. 2015, tento rok

Anonymné zostavy prijatých a neprijatých uchádzačov 1. kola prijímacieho konania o štúdium študijných…čítať viac »

1. 5. 2015, tento rok

Dňa 30. 4. 2015 privítal rektor univerzity a dekan fakulty na pôde našej fakulty vzácnu návštevu, prezidenta…čítať viac »

29. 4. 2015, tento rok

V mene európskeho výskumného inštitútu Institute of European Democrats  a mládežníckej organizácie Mladí…čítať viac »

27. 4. 2015, tento rok

AVU Aj-Vv B-Vv Sj-Vv Študijný program: animácia výtvarného umenia (25. 4. 2015) Č. Registračné…čítať viac »

17. 4. 2015, tento rok

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta oznamuje, že v akademickom roku 2015/2016 otvára doplňujúce…čítať viac »

15. 4. 2015, tento rok

Educa International, o. p. s. je nevládna nezisková organizácia založená za účelom poskytovania verejne…čítať viac »