© 2005 – 2016 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 2. 12. 2016.

Poster

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Aktuality

Akreditačná komisia SR na svojom 91. zasadnutí (konaného 13. 1. 2016 – 14. 1. 2016 v Bratislave) prijala…čítať viac »

V decembri roku 2005 bolo zverejnené historicky prvé hodnotenie a porovnanie vysokých škôl na Slovensku…čítať viac »


Pedagogická fakulta sa dlhoročne zaraďuje na prvé priečky hodnotenia nezávislou agentúrou ARRA.čítať viac »

Zaujímaš sa o vzdelávanie a starostlivosť o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia? Prihlás sa na…čítať viac »


29. 11. 2016, tento týždeň

Dňa 9. 11. 2016 sa v Divadle J. Palárika v Trnave konala slávnostná inaugurácia dekana Pedagogickej fakulty…čítať viac »

28. 11. 2016, tento týždeň

Vyhlásenie výsledkov volieb do AS TU čítať viac »

28. 11. 2016, tento týždeň

Absolvuj štúdium v zahraničí! výzva na mobility pre študentov pre akademický rok 2017/2018 Pedagogická…čítať viac »

17. 11. 2016, predminulý týždeň

  Summer School on Intellectual Property The University of Bonn invites graduate and postgraduate students…čítať viac »

16. 11. 2016, predminulý týždeň

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové vydanie publikácie: Inkluzivní pedagogika: zásadne aktualizovaná…čítať viac »

10. 11. 2016, minulý mesiac

Dekan fakulty poskytol rozsiahly rozhovor časopisu Rodina a škola.čítať viac »

4. 11. 2016, minulý mesiac

Dovoľujeme si Vás informovať o významnom počine z oblasti vedy a vedeckého publikovania, ktorý sa podaril…čítať viac »

14. 10. 2016, predminulý mesiac

Aktuálne číslo univerzitného časopisu University of Scranton informuje o spolupráci s členmi katedry…čítať viac »

14. 9. 2016, tento rok

Štátny pedagogický ústav ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu…čítať viac »

31. 8. 2016, tento rok

Výzva organizácie SAIA v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít…čítať viac »

10. 8. 2016, tento rok

Zápis sa uskutoční v sobotu 10. septembra 2016 o 7:30 hod. v miestnosti 4P1 na štvrtom poschodí v budove…čítať viac »

11. 3. 2016, tento rok

17. 2. 2016, tento rok

Pedagogické fakulty, ktoré už dlhé roky pripravujú budúcich učiteľov, vyjadrili svoju podporu a solidaritu…čítať viac »

16. 2. 2016, tento rok

Na hromadnom stretnutí členov akademickej obce Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa…čítať viac »

21. 8. 2015, minulý rok, aktualizované: 26. 10. 2016, predminulý mesiac

Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium Sociálne štipendiá študijná…čítať viac »

1. 5. 2015, minulý rok

Dňa 30. 4. 2015 privítal rektor univerzity a dekan fakulty na pôde našej fakulty vzácnu návštevu, prezidenta…čítať viac »