© 2005 – 2016 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 2. 5. 2016.

Poster

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Aktuality

Akreditačná komisia SR na svojom 91. zasadnutí (konaného 13. 1. 2016 – 14. 1. 2016 v Bratislave) prijala…čítať viac »

V decembri roku 2005 bolo zverejnené historicky prvé hodnotenie a porovnanie vysokých škôl na Slovensku…čítať viac »


Pedagogická fakulta sa dlhoročne zaraďuje na prvé priečky hodnotenia nezávislou agentúrou ARRA.čítať viac »

Zaujímaš sa o vzdelávanie a starostlivosť o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia? Prihlás sa na…čítať viac »


28. 4. 2016, minulý týždeň

  prof. PaedDr. René Bílik, CSc., nar. 24. 5. 1960 v Skalici   Stručný osobný a odborný profil kandidáta…čítať viac »

28. 4. 2016, minulý týždeň

Stránka Európskej komisie informuje  o konferencii Migration: Religions without Borders – a European…čítať viac »

27. 4. 2016, minulý týždeň

V dňoch 26. a 27. 4. 2016 sa v čase 12:00 – 14:00 na sekretariáte dekana uskutočnilo predkolo volieb…čítať viac »

27. 4. 2016, minulý týždeň

Oznam Otázky na záverečné skúšky Záverečné skúšky sa uskutočnia 18. júna 2016 od 9:00 hod. v budove…čítať viac »

26. 4. 2016, minulý týždeň

Výsledky talentových skúšok konaných dňa 23. 4. 2016.čítať viac »

22. 4. 2016, predminulý týždeň, aktualizované: 26. 4. 2016, minulý týždeň

Informácie o druhom kole prijímacieho konania sú momentálne dostupné len vo vo formáte PDF: Informácie…čítať viac »

7. 4. 2016, minulý mesiac, aktualizované: 25. 4. 2016, minulý týždeň

medzinárodná vedecká konferencia Termín / Date 2. máj 2016 / May 2, 2016 Miesto / Location…čítať viac »

4. 4. 2016, minulý mesiac, aktualizované: 25. 4. 2016, minulý týždeň

English Trnavská univerzita, Trnava, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií Univerzita Eötvösa…čítať viac »

25. 4. 2016, minulý týždeň

4. máj 2016, 10:30 hod. Pri príležitosti ukončenia akademického roka 2015/2016 Trnavskej univerzity v…čítať viac »

22. 4. 2016, predminulý týždeň

Minulý týždeň vyšiel článok v časopise PNAS (impact factor 9,76) – ktorý je jedným z najprestížnejších…čítať viac »

18. 4. 2016, predminulý týždeň

Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akad. roku 2016/2017 študovať v 2. a 3. ročníku Bc. štúdia…čítať viac »

10. 4. 2016, minulý mesiac

Veľvyslanectvo Japonska si Vám dovoľuje oznámiť vypísanie výberového konania na vládny štipendijný program…čítať viac »

7. 4. 2016, minulý mesiac

Informácie o prijímacom konaní Pedagogika Školská pedagogika Teória biologického vzdelávania prof…čítať viac »

6. 4. 2016, minulý mesiac

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta oznamuje, že v akademickom roku 2016/2017 otvára doplnkové…čítať viac »

22. 3. 2016, predminulý mesiac

Milí študenti končiacich ročníkov dennej a externej formy Bc. a Mgr. štúdia, oznamujeme Vám, že v akademickom…čítať viac »

22. 3. 2016, predminulý mesiac

Ako integrovať žiakov so ŠVVP do bežnej triedy? Potrebujú sociálne znevýhodnení iný prístup pri výchove…čítať viac »

11. 3. 2016, predminulý mesiac

7. 3. 2016, predminulý mesiac, aktualizované: 8. 3. 2016, predminulý mesiac

  V zmysle čl. 10 ods. 2 a 3 Štatútu Pedagogickej fakulty TU v Trnave vyhlasuje Akademický senát PdF…čítať viac »

4. 3. 2016, predminulý mesiac

V utorok 17. 2. 2016 sa v zasadacej miestnosti dekanátu našej fakulty uskutočnilo stretnutie dekana fakulty…čítať viac »

21. 2. 2016, tento rok, aktualizované: 1. 3. 2016, predminulý mesiac

17. 2. 2016, tento rok

Pedagogické fakulty, ktoré už dlhé roky pripravujú budúcich učiteľov, vyjadrili svoju podporu a solidaritu…čítať viac »

16. 2. 2016, tento rok

Na hromadnom stretnutí členov akademickej obce Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa…čítať viac »

11. 2. 2016, tento rok

Nový semester je tu a s ním aj nové tanečné kurzy University Dance Center! Všetky informácie, rozvrh…čítať viac »

4. 2. 2016, tento rok

Akademický rok 2016/2017 Počet prihlásených študentov: 11 Počet nominovaných študentov:…čítať viac »

4. 2. 2016, tento rok

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený na podporu študijných alebo výskumných pobytov…čítať viac »

27. 1. 2016, tento rok

Oznamujeme študentom doktorandského štúdia, že termín odovzdania prihlášok na dizertačnú skúšku a žiadostí…čítať viac »

22. 1. 2016, tento rok

Vedenie, pedagógovia a študenti Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dlhodobo so znepokojením…čítať viac »

12. 11. 2015, minulý rok

Dear Sir or Madam, in this term we would like to ask you again to give your students information about…čítať viac »

13. 10. 2015, minulý rok

Jedenásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ opäť ocení výnimočné úspechy študentov vysokých…čítať viac »

12. 10. 2015, minulý rok

14. a 15. 10. 2015 bude náš Štúr na veľtrhu Gaudeamus v Nitre‼    |  Prejdi na Facebook  čítať viac »

4. 10. 2015, minulý rok

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelila v tomto roku…čítať viac »

2. 9. 2015, minulý rok

Vítame Vás vo svete kultúrno-výmenných programov! Spoločnosť Smaller Earth ponúka vysokoškolským študentom…čítať viac »

21. 8. 2015, minulý rok

Bakalárske štúdium Magisterské štúdium študijná referentka študijné programy ročníky …čítať viac »

8. 7. 2015, minulý rok

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra…čítať viac »

1. 5. 2015, minulý rok

Dňa 30. 4. 2015 privítal rektor univerzity a dekan fakulty na pôde našej fakulty vzácnu návštevu, prezidenta…čítať viac »