Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

18. 10. 2017, tento týždeň

V zmysle dotačnej zmluvy má PdF TU v Trnave k dispozícii finančné prostriedky na rozdelenie štipendií…čítať viac »

16. 10. 2017, tento týždeň

Volebná komisia konštatovala, že v návrhovom kole volieb bolo odovzdaných spolu päť návrhových lístkov…otvoriť zápisnicu »

4. 10. 2017, predminulý týždeň

Oznamujeme absolventom, že promócie sa budú konať v Aule Pazmaneum TU v Trnave  (budova FZaSP), Univerzitné…čítať viac »

4. 10. 2017, predminulý týždeň

Vedeckovýskumné výsledky Katedry biológie v posledných mesiacoch výrazne posilnili aj najnovšie publikácie…čítať viac »

29. 9. 2017, minulý mesiac

Na akademický rok 2017/2018 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

25. 9. 2017, minulý mesiac

Vo štvrtok 21. septembra 2017 sa v aule Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity uskutočnila slávnostná…čítať viac »

Archív…