Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

20. 11. 2017, včera

Absolvuj štúdium v zahraničí!  výzva na mobility pre študentov na akademický rok 2018/2019 Pedagogická…čítať viac »

15. 11. 2017, minulý týždeň, aktualizované: 16. 11. 2017, minulý týždeň

Pre akademický rok 2017/2018 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

27. 10. 2017, minulý mesiac

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia za AR 2016/2017 si môžu prevziať diplomy na študijnom…čítať viac »

16. 10. 2017, minulý mesiac

Volebná komisia konštatuje, že vo volebných zoznamom je zapísaných 1 267 oprávnených voličov…otvoriť zápisnicu »

18. 10. 2017, minulý mesiac

V zmysle dotačnej zmluvy má PdF TU v Trnave k dispozícii finančné prostriedky na rozdelenie štipendií…čítať viac »

4. 10. 2017, minulý mesiac

Vedeckovýskumné výsledky Katedry biológie v posledných mesiacoch výrazne posilnili aj najnovšie publikácie…čítať viac »

Archív…