Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

14. 2. 2019, tento týždeň

Oslovili nás z medzinárodnej náborovej spoločnosti Training Experience (TX) so sídlom vo Valencii v Španielsku…čítať viac »

11. 2. 2019, tento týždeň

Pre akademický rok 2018/2019 a 2019/2020 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie…čítať viac »

11. 2. 2019, tento týždeň

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+ stáž…čítať viac »

10. 2. 2019, minulý týždeň

Maliarka Mária Balážová, pedagogička Trnavskej univerzity získala cenu Honorary Mention Award na medzinárodnej…čítať viac »

7. 2. 2019, minulý týždeň

Pazmaneum TU v Trnave (budova FZaSP), Univerzitné námestie 1, Trnava absolventi – január 2019   …čítať viac »

1. 2. 2019, predminulý týždeň

Katedra anglického jazyka a literatúry PdF TU otvára v akademickom roku 2019/2020 kurz kontinuálneho…čítať viac »

Archív…