Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

5. 11. 2018, minulý týždeň

V zmysle Zásad volieb do AS PdF TU vyhlasujem voľby do AS PdF TU, ktorého funkčné obdobie sa končí dňom…čítať viac »

29. 10. 2018, predminulý týždeň

Nezávislá dobrovoľnícka organizácia Okénko, ktorá sídli v Londýne a prevádzkuje českú a slovenskú školu…čítať viac »

28. 10. 2018, minulý mesiac

Zámerom konferencie je vytvorenie priestoru na akademickú diskusiu orientovanú na význam vzťahu – relacionality…čítať viac »

24. 10. 2018, minulý mesiac

Amnesty International is a global movement of more than 3 million supporters, members and activists in…čítať viac »

11. 10. 2018, minulý mesiac

Podľa § 15 v spojení s § 16 ods. 3 Zásad volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave…čítať viac »

11. 10. 2018, minulý mesiac

Volebná komisia konštatuje, že vo volebných zoznamoch je zapísaných 1 799 oprávnených voličov.čítať viac »

Archív…