© 2005 – 2016 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 11. 2. 2016.

Poster

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Aktuality

Akreditačná komisia SR na svojom 91. zasadnutí (konaného 13. 1. 2016 – 14. 1. 2016 v Bratislave) prijala…čítať viac »

V decembri roku 2005 bolo zverejnené historicky prvé hodnotenie a porovnanie vysokých škôl na Slovensku…čítať viac »


Pedagogická fakulta sa dlhoročne zaraďuje na prvé priečky hodnotenia nezávislou agentúrou ARRA.čítať viac »

Zaujímaš sa o vzdelávanie a starostlivosť o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia? Prihlás sa na…čítať viac »


10. 2. 2016, včera

Poznámka: Formulár prihlášky na vytlačenie je v prílohe pod článkom… čítať viac »

4. 2. 2016, minulý týždeň

Akademický rok 2016/2017 Počet prihlásených študentov: 11 Počet nominovaných študentov:…čítať viac »

4. 2. 2016, minulý týždeň

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený na podporu študijných alebo výskumných pobytov…čítať viac »

27. 1. 2016, predminulý týždeň

Oznamujeme študentom doktorandského štúdia, že termín odovzdania prihlášok na dizertačnú skúšku a žiadostí…čítať viac »

22. 1. 2016, minulý mesiac

Vedenie, pedagógovia a študenti Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dlhodobo so znepokojením…čítať viac »

21. 1. 2016, minulý mesiac

Vedenie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave úprimne ďakuje všetkým kolegom, predstaviteľom…čítať viac »

14. 1. 2016, minulý mesiac

Zápis sa uskutoční v sobotu 27. februára 2016 o 7:30 hod. v miestnosti 1S1 na prvom poschodí v budove…čítať viac »

14. 1. 2016, minulý mesiac

Zápis sa uskutoční v sobotu 20. februára 2016 o 7:30 hod. v miestnosti 1S2 na prvom poschodí v budove…čítať viac »

13. 1. 2016, minulý mesiac

Absolvuj stáž v zahraničí a získaj nenahraditeľné skúsenosti! výzva na mobility pre študentov na akademický…čítať viac »

13. 1. 2016, minulý mesiac

Absolvuj časť svojho štúdia v zahraničí! výzva na mobility pre študentov na akademický rok 2016/201…čítať viac »

12. 1. 2016, minulý mesiac

Flyer Text March 23-25, 2016 – Prague, Czech Republic   Sections   Articles …čítať viac »

13. 11. 2015, minulý rok

Z rozhodnutia vedenia PdF TU bolo pridelené motivačné prospechové štipendium za študijné výsledky dosiahnuté…čítať viac »

12. 11. 2015, minulý rok

Dear Sir or Madam, in this term we would like to ask you again to give your students information about…čítať viac »

30. 10. 2015, minulý rok

Prof. Branislav Pupala delivered a talk on “Preschool education in Slovak Republic: European and post…čítať viac »

13. 10. 2015, minulý rok

Jedenásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ opäť ocení výnimočné úspechy študentov vysokých…čítať viac »

12. 10. 2015, minulý rok

14. a 15. 10. 2015 bude náš Štúr na veľtrhu Gaudeamus v Nitre‼    |  Prejdi na Facebook  čítať viac »

4. 10. 2015, minulý rok

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelila v tomto roku…čítať viac »

2. 10. 2015, minulý rok

Katedra pedagogických štúdií získala dotáciu v programe Erasmus+ v oblasti strategických partnerstiev…čítať viac »

7. 9. 2015, minulý rok, Trnava

Pre akademický rok 2015/2016 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

2. 9. 2015, minulý rok

Vítame Vás vo svete kultúrno-výmenných programov! Spoločnosť Smaller Earth ponúka vysokoškolským študentom…čítať viac »

21. 8. 2015, minulý rok

Bakalárske štúdium Magisterské štúdium študijná referentka študijné programy ročníky …čítať viac »

8. 7. 2015, minulý rok

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra…čítať viac »

1. 5. 2015, minulý rok

Dňa 30. 4. 2015 privítal rektor univerzity a dekan fakulty na pôde našej fakulty vzácnu návštevu, prezidenta…čítať viac »

29. 4. 2015, minulý rok

V mene európskeho výskumného inštitútu Institute of European Democrats  a mládežníckej organizácie Mladí…čítať viac »

15. 4. 2015, minulý rok

Educa International, o. p. s. je nevládna nezisková organizácia založená za účelom poskytovania verejne…čítať viac »