© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 24. 3. 2017.

Poster

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Aktuality

Akreditačná komisia SR na svojom 91. zasadnutí (konaného 13. 1. 2016 – 14. 1. 2016 v Bratislave) prijala…čítať viac »

V decembri roku 2005 bolo zverejnené historicky prvé hodnotenie a porovnanie vysokých škôl na Slovensku…čítať viac »


Pedagogická fakulta sa dlhoročne zaraďuje na prvé priečky hodnotenia nezávislou agentúrou ARRA.čítať viac »

Zaujímaš sa o vzdelávanie a starostlivosť o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia? Prihlás sa na…čítať viac »


20. 3. 2017, tento týždeň

Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU a Univerzitná knižnica TU Vás pozývajú na moderovanú diskusiu…čítať viac »

17. 3. 2017, minulý týždeň

Workshop s americkou terapeutkou a profesorkou komunikácie Sheila McNamee pre všetkých záujemcov o dialóg…čítať viac »

16. 3. 2017, minulý týždeň

Milí študenti končiacich ročníkov dennej a externej formy Bc. a Mgr. štúdia, oznamujeme Vám, že v akademickom…čítať viac »

14. 3. 2017, minulý týždeň

Dekan Pedagogickej fakulty TU v Trnave oznamuje, že prijímacie konanie uchádzačov o štúdium študijného…čítať viac »

13. 3. 2017, minulý týždeň

Ak si chcete zasúťažiť, vyskúšať prezentáciu svojich vedeckých výsledkov alebo sa dozvedieť o výskume…čítať viac »

27. 2. 2017, minulý mesiac

Vážení uchádzači, dovoľujeme si Vám oznámiť, že vedenie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave…čítať viac »

27. 4. 2017, v budúcnosti

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2017 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť realizovať…čítať viac »

21. 2. 2017, minulý mesiac

Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a Univerzitná knižnica…čítať viac »

13. 2. 2017, minulý mesiac

Poď s nami a staň sa členom Erasmus Student Network!čítať viac »

30. 1. 2017, predminulý mesiac

V Štátnom pedagogickom ústave, na workshope k príprave Národného projektu, zameraného na inovácie v manažmente…čítať viac »

24. 1. 2017, predminulý mesiac

Anyone interested (from our faculty), contact Zuzana Jakubovská from Department of Science, Research…čítať viac »

18. 1. 2017, predminulý mesiac

Uzávierka podávania žiadostí o štipendium je 28. február 2017.čítať viac »

18. 1. 2017, predminulý mesiac

Náš kolega, doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD., publikoval štúdiu v prestížnom časopise z oblasti pedagogických…čítať viac »

Akademický rok 2017/2018 Počet prihlásených študentov: 7 Počet nominovaných študentov: …čítať viac »

12. 1. 2017, predminulý mesiac

Učiteľ musí byť výrazná osobnosť s názorom a svoje zapálenie prenášať na ostatných…čítať viac »

28. 12. 2016, minulý rok

Nedávajme deťom postupy. Naučme ich bádať. Naše deti nevedia nad úlohami uvažovať. Pri správnom vzdelávaní…čítať viac »

11. 12. 2016, minulý rok

Vedecká spoločnosť John von Neumann Computer Society (NJSZT) v Budapešti udelila našej kolegyni z Katedry…čítať viac »

29. 11. 2016, minulý rok

Dňa 9. 11. 2016 sa v Divadle J. Palárika v Trnave konala slávnostná inaugurácia dekana Pedagogickej fakulty…čítať viac »

28. 11. 2016, minulý rok

Vyhlásenie výsledkov volieb do AS TU čítať viac »

28. 11. 2016, minulý rok

Absolvuj štúdium v zahraničí! výzva na mobility pre študentov pre akademický rok 2017/2018 Pedagogická…čítať viac »

17. 11. 2016, minulý rok

  Summer School on Intellectual Property The University of Bonn invites graduate and postgraduate students…čítať viac »

16. 11. 2016, minulý rok

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové vydanie publikácie: Inkluzivní pedagogika: zásadne aktualizovaná…čítať viac »

10. 11. 2016, minulý rok

Dekan fakulty poskytol rozsiahly rozhovor časopisu Rodina a škola.čítať viac »

4. 11. 2016, minulý rok

Dovoľujeme si Vás informovať o významnom počine z oblasti vedy a vedeckého publikovania, ktorý sa podaril…čítať viac »

14. 10. 2016, minulý rok

Aktuálne číslo univerzitného časopisu University of Scranton informuje o spolupráci s členmi katedry…čítať viac »

14. 9. 2016, minulý rok

Štátny pedagogický ústav ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu…čítať viac »

11. 3. 2016, minulý rok

Vážení študenti, v súlade s Vyhláškou rektora TU č. 3/2004 sa prolongačná známka na aktualizáciu preukazu…čítať viac »

17. 2. 2016, minulý rok

Pedagogické fakulty, ktoré už dlhé roky pripravujú budúcich učiteľov, vyjadrili svoju podporu a solidaritu…čítať viac »

16. 2. 2016, minulý rok

Na hromadnom stretnutí členov akademickej obce Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa…čítať viac »

21. 8. 2015, predminulý rok, aktualizované: 26. 10. 2016, minulý rok

Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium Sociálne štipendiá študijná…čítať viac »

1. 5. 2015, predminulý rok

Dňa 30. 4. 2015 privítal rektor univerzity a dekan fakulty na pôde našej fakulty vzácnu návštevu, prezidenta…čítať viac »