Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

13. 12. 2018, včera

Podľa § 14 Zásad volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave oznamujem…čítať viac »

13. 12. 2018, včera

Volebná komisia konštatuje, že vo volebných zoznamoch je zapísaných 90 oprávnených voličov za zamestnaneckú…čítať viac »

5. 11. 2018, minulý mesiac

V zmysle Zásad volieb do AS PdF TU vyhlasujem voľby do AS PdF TU, ktorého funkčné obdobie sa končí dňom…čítať viac »

7. 12. 2018, minulý týždeň

Na návrh Trnavskej Univerzity v Trnave priznala Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov…čítať viac »

4. 12. 2018, minulý týždeň

Oznamujeme študentom, že opravné štátne skúšky z predmetu *teoretické základy výchovy a vzdelávania*…čítať viac »

3. 12. 2018, minulý týždeň

Dekan Pedagogickej fakulty René Bílik oceňuje prístup študentiek Petry Bojkovskej a Laury Rentkovej …čítať viac »

Archív…