© 2005 – 2016 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 29. 5. 2016.

Poster

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Aktuality

Akreditačná komisia SR na svojom 91. zasadnutí (konaného 13. 1. 2016 – 14. 1. 2016 v Bratislave) prijala…čítať viac »

V decembri roku 2005 bolo zverejnené historicky prvé hodnotenie a porovnanie vysokých škôl na Slovensku…čítať viac »


Pedagogická fakulta sa dlhoročne zaraďuje na prvé priečky hodnotenia nezávislou agentúrou ARRA.čítať viac »

Zaujímaš sa o vzdelávanie a starostlivosť o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia? Prihlás sa na…čítať viac »


27. 5. 2016, predvčerom

Mesto Trnava Vás v spolupráci s trnavskými základnými školami pozýva  na prezentáciu hradov a zámkov…čítať viac »

20. 5. 2016, minulý týždeň, aktualizované: 25. 5. 2016, tento týždeň

We are honoured to invite you to the international scientific and professional conference 29th DidMatTech…čítať viac »

24. 5. 2016, tento týždeň

Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v akademickom roku 2016/2017 – 1. kolo.čítať viac »

19. 5. 2016, minulý týždeň

Školská pedagogika Dátum: dňa 24. 6. 2016 v miestnosti zasadačka dekana na druhom poschodí PdF…čítať viac »

18. 5. 2016, minulý týždeň

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli otvára možnosti stáží na rok 2017. Podmienky stáže…čítať viac »

17. 5. 2016, minulý týždeň

Katedra pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Fakultou…čítať viac »

17. 5. 2016, minulý týždeň

V Indonézii, v meste Semarang (ostrov Jawa) sa v dňoch 13. a 14. mája 2016 konal tretí ročník medzinárodnej…čítať viac »

17. 5. 2016, minulý týždeň

Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte TU v akademickom roku 2016/2017 pre…čítať viac »

17. 5. 2016, minulý týždeň

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave bola hlavným organizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie…čítať viac »

5. 5. 2016, tento mesiac

Na zasadnutí akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity (ďalej AS PdF TU) dňa 3. marca…čítať viac »

27. 4. 2016, minulý mesiac

Oznam Otázky na záverečné skúšky Záverečné skúšky sa uskutočnia 18. júna 2016 od 9:00 hod. v budove…čítať viac »

26. 4. 2016, minulý mesiac

Výsledky talentových skúšok konaných dňa 23. 4. 2016.čítať viac »

22. 4. 2016, minulý mesiac, aktualizované: 26. 4. 2016, minulý mesiac

Informácie o druhom kole prijímacieho konania sú momentálne dostupné len vo vo formáte PDF: Informácie…čítať viac »

22. 4. 2016, minulý mesiac

Minulý týždeň vyšiel článok v časopise PNAS (impact factor 9,76) – ktorý je jedným z najprestížnejších…čítať viac »

18. 4. 2016, minulý mesiac

Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akad. roku 2016/2017 študovať v 2. a 3. ročníku Bc. štúdia…čítať viac »

7. 4. 2016, minulý mesiac

Informácie o prijímacom konaní Pedagogika Školská pedagogika Teória biologického vzdelávania prof…čítať viac »

6. 4. 2016, minulý mesiac

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta oznamuje, že v akademickom roku 2016/2017 otvára doplnkové…čítať viac »

22. 3. 2016, predminulý mesiac

Ako integrovať žiakov so ŠVVP do bežnej triedy? Potrebujú sociálne znevýhodnení iný prístup pri výchove…čítať viac »

11. 3. 2016, predminulý mesiac

7. 3. 2016, predminulý mesiac, aktualizované: 8. 3. 2016, predminulý mesiac

  V zmysle čl. 10 ods. 2 a 3 Štatútu Pedagogickej fakulty TU v Trnave vyhlasuje Akademický senát PdF…čítať viac »

4. 3. 2016, predminulý mesiac

V utorok 17. 2. 2016 sa v zasadacej miestnosti dekanátu našej fakulty uskutočnilo stretnutie dekana fakulty…čítať viac »

21. 2. 2016, tento rok, aktualizované: 1. 3. 2016, predminulý mesiac

17. 2. 2016, tento rok

Pedagogické fakulty, ktoré už dlhé roky pripravujú budúcich učiteľov, vyjadrili svoju podporu a solidaritu…čítať viac »

16. 2. 2016, tento rok

Na hromadnom stretnutí členov akademickej obce Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa…čítať viac »

11. 2. 2016, tento rok

Nový semester je tu a s ním aj nové tanečné kurzy University Dance Center! Všetky informácie, rozvrh…čítať viac »

4. 2. 2016, tento rok

Akademický rok 2016/2017 Počet prihlásených študentov: 11 Počet nominovaných študentov:…čítať viac »

4. 2. 2016, tento rok

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený na podporu študijných alebo výskumných pobytov…čítať viac »

22. 1. 2016, tento rok

Vedenie, pedagógovia a študenti Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dlhodobo so znepokojením…čítať viac »

13. 10. 2015, minulý rok

Jedenásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ opäť ocení výnimočné úspechy študentov vysokých…čítať viac »

12. 10. 2015, minulý rok

14. a 15. 10. 2015 bude náš Štúr na veľtrhu Gaudeamus v Nitre‼    |  Prejdi na Facebook  čítať viac »

4. 10. 2015, minulý rok

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelila v tomto roku…čítať viac »

2. 9. 2015, minulý rok

Vítame Vás vo svete kultúrno-výmenných programov! Spoločnosť Smaller Earth ponúka vysokoškolským študentom…čítať viac »

21. 8. 2015, minulý rok

Bakalárske štúdium Magisterské štúdium študijná referentka študijné programy ročníky …čítať viac »

8. 7. 2015, minulý rok

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra…čítať viac »

1. 5. 2015, minulý rok

Dňa 30. 4. 2015 privítal rektor univerzity a dekan fakulty na pôde našej fakulty vzácnu návštevu, prezidenta…čítať viac »