© 2005 – 2015 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 10. 10. 2015.

Poster

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Aktuality

Pedagogická fakulta sa dlhoročne zaraďuje na prvé priečky hodnotenia nezávislou agentúrou ARRA.čítať viac »


7. 10. 2015, tento týždeň

Kníhkupectvo AF, Pero Le Kvet a autorky pozývajú všetkých priaznivcov poézie a fotografie na promovečer…čítať viac »

6. 10. 2015, tento týždeň

Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou je organizované pod záštitou rektora TU v Trnave prof. Mareka…čítať viac »

4. 10. 2015, minulý týždeň

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelila v tomto roku…čítať viac »

2. 10. 2015, minulý týždeň

Plagát Text Návrhové kolo kandidátov volieb do zamestnaneckej časti AS PdF TU…čítať viac »

2. 10. 2015, minulý týždeň

Plagát Text   V zmysle Zásad volieb do AS PdF TU vyhlasujem  doplňujúce voľby do zamestnaneckej…čítať viac »

2. 10. 2015, minulý týždeň

Plagát Text   V zmysle Zásad volieb do AS TU vyhlasujem  doplňujúce voľby do študentskej časti…čítať viac »

2. 10. 2015, minulý týždeň

Katedra pedagogických štúdií získala dotáciu v programe Erasmus+ v oblasti strategických partnerstiev…čítať viac »

29. 9. 2015, minulý týždeň

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia za akademický rok 2014/2015, ktorí ukončili štúdium v…čítať viac »

29. 9. 2015, minulý týždeň

Katedra pedagogických štúdií Vás pozýva na prezentačno-diskusný cyklus…čítať viac »

18. 9. 2015, minulý mesiac

Dovoľujeme si Vás informovať o tom, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede…čítať viac »

7. 9. 2015, minulý mesiac, Trnava

Pre akademický rok 2015/2016 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

7. 9. 2015, minulý mesiac

Zápis sa uskutoční v sobotu 19. septembra 2015 o 8:00 hod. v miestnosti 1S1 na prvom poschodí v budove…čítať viac »

7. 9. 2015, minulý mesiac

Zápis sa uskutoční v sobotu 12. septembra 2015 o 8:00 hod. v miestnosti 1S1 na prvom poschodí v budove…čítať viac »

2. 9. 2015, minulý mesiac

Vítame Vás vo svete kultúrno-výmenných programov! Spoločnosť Smaller Earth ponúka vysokoškolským študentom…čítať viac »

27. 8. 2015, predminulý mesiac

Anonymné zostavy prijatých a neprijatých uchádzačov 2. kola prijímacieho konania o štúdium študijných…čítať viac »

21. 8. 2015, predminulý mesiac

Bakalárske štúdium Magisterské štúdium študijná referentka študijné programy ročníky …čítať viac »

21. 8. 2015, predminulý mesiac

Potvrdenia a prolongačné známky budú vydávané v sobotu pol hodinu pred prvou prednáškou – pozri rozvrh…čítať viac »

28. 7. 2015, tento rok

Anonymné zostavy prijatých a neprijatých uchádzačov 2. kola prijímacieho konania o štúdium študijných…čítať viac »

20. 7. 2015, tento rok

Anonymné zostavy prijatých a neprijatých uchádzačov 1. kola prijímacieho konania o štúdium študijných…čítať viac »

8. 7. 2015, tento rok

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra…čítať viac »

29. 6. 2015, tento rok

Zimný semester 2015   Duchovné cvičenia 1, pre 1. ročník bakalárskeho štúdia – náboženská výchova.  Sa…čítať viac »

24. 6. 2015, tento rok

Anonymné zostavy prijatých a neprijatých uchádzačov 1. kola prijímacieho konania o štúdium študijných…čítať viac »

1. 5. 2015, tento rok

Dňa 30. 4. 2015 privítal rektor univerzity a dekan fakulty na pôde našej fakulty vzácnu návštevu, prezidenta…čítať viac »

29. 4. 2015, tento rok

V mene európskeho výskumného inštitútu Institute of European Democrats  a mládežníckej organizácie Mladí…čítať viac »

27. 4. 2015, tento rok

AVU Aj-Vv B-Vv Sj-Vv Študijný program: animácia výtvarného umenia (25. 4. 2015) Č. Registračné…čítať viac »

17. 4. 2015, tento rok

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta oznamuje, že v akademickom roku 2015/2016 otvára doplňujúce…čítať viac »

15. 4. 2015, tento rok

Educa International, o. p. s. je nevládna nezisková organizácia založená za účelom poskytovania verejne…čítať viac »