© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 29. 6. 2017.

Poster

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Aktuality

Akreditačná komisia SR na svojom 91. zasadnutí (konaného 13. 1. 2016 – 14. 1. 2016 v Bratislave) prijala…čítať viac »

Vážení kolegovia, milí priatelia,   srdečne Vás pozývame na jubilejnú medzinárodnú vedeckú konferenciu…čítať viac »


26. 6. 2017, tento týždeň

Študijný program Aj-Ch-D1 Študijný program Aj-D1 Študijný program Aj-E1 Študijný program Aj-Ev-D1 Študijný…čítať viac »

23. 6. 2017, minulý týždeň

RTVS odvysielala 20. júna rozhovor s pracovníkom Katedry biológie PdF TU doc. RNDr. Jozefom Kováčikom…čítať viac »

21. 6. 2017, minulý týždeň

Vypočujte si diskusiu o vzniku a povahe jazyka, ktorá odznela 29. mája 2017 na frekvenciách Rádia_FM…čítať viac »

20. 6. 2017, minulý týždeň

Oznamujeme, že v dňoch 22. 6. 2017 a 11. 7. 2017 bude študijné oddelenie zatvorené z dôvodu konania promócií…čítať viac »

16. 6. 2017, predminulý týždeň

Termíny slávnostných promócií absolventov bakalárskeho štúdia AR 2016/2017 v aule MtF STU, Paulínska…čítať viac »

9. 6. 2017, tento mesiac

Generálny honorárny konzul SR v Chartúme Nasreldin Shulgami zorganizoval v spolupráci s miestnymi vzdelávacími…čítať viac »

6. 6. 2017, tento mesiac

V súvislosti so zápismi do 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia, do 2. ročníka magisterského štúdia, do…čítať viac »

6. 6. 2017, tento mesiac

Prihlášku na opravné štátne skúšky sú študenti povinní poslať poštou alebo odovzdať na študijnom oddelení…čítať viac »

6. 6. 2017, tento mesiac

Štátna skúška z predmetu: teoretické základy výchovy a vzdelávania sa koná v mesiaci september 2017.…čítať viac »

6. 6. 2017, tento mesiac

Absolventi bakalárskeho štúdia za akademický rok 2016/2017, ktorí končia štúdium v júni 2017 – na základe…čítať viac »

30. 5. 2017, minulý mesiac

Aktuálne témy, o ktorých sa momentálne diskutuje na rôznych úrovniach, hoci v praxi ich riešenie často…čítať viac »

22. 5. 2017, minulý mesiac

Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v akademickom roku 2017/2018 – 1. kolo. Komisia pre…čítať viac »

18. 5. 2017, minulý mesiac

Vernisáž: 18. mája 2017 o 17.00 hod. Trvanie výstavy: do 25. júna 2017 Miesto: Stredoslovenská galéria…čítať viac »

12. 5. 2017, minulý mesiac

Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Bohatý odborný program…čítať viac »

12. 5. 2017, minulý mesiac

West Virginia University, John D. Rockefeller IV School of Policy and Politics, Department of Public…čítať viac »

23. 2. 2017, tento rok

Migrácia: Náboženstvá bez hraníc európska a americká perspektíva medzinárodná vedecká konferencia Migration…čítať viac »

28. 4. 2017, predminulý mesiac

(Viac informácií nájdete na grafike plagátu v článku…)čítať viac »

21. 4. 2017, predminulý mesiac

Študenti si vyberajú povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, aj opakované predmety za ZS na celý…čítať viac »

20. 4. 2017, predminulý mesiac

Dňa 11. apríla 2017 sa v priestoroch Pedagogickej fakulty uskutočnilo katedrové kolo študentskej vedeckej…čítať viac »

11. 4. 2017, predminulý mesiac

Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akademickom roku 2017/2018 študovať v 2. a 3. ročníku Bc.…čítať viac »

3. 4. 2017, predminulý mesiac

Študijný program: pedagogika Ondrej Pavlík – tvorca systému školstva a pedagogiky v období socializmu…čítať viac »

14. 3. 2017, tento rok

Dekan Pedagogickej fakulty TU v Trnave oznamuje, že prijímacie konanie uchádzačov o štúdium študijného…čítať viac »

27. 4. 2017, predminulý mesiac

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2017 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť realizovať…čítať viac »

21. 2. 2017, tento rok

Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a Univerzitná knižnica…čítať viac »

30. 1. 2017, tento rok

V Štátnom pedagogickom ústave, na workshope k príprave Národného projektu, zameraného na inovácie v manažmente…čítať viac »

28. 11. 2016, minulý rok

Absolvuj štúdium v zahraničí! výzva na mobility pre študentov pre akademický rok 2017/2018 Pedagogická…čítať viac »

16. 11. 2016, minulý rok

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové vydanie publikácie: Inkluzivní pedagogika: zásadne aktualizovaná…čítať viac »

10. 11. 2016, minulý rok

Dekan fakulty poskytol rozsiahly rozhovor časopisu Rodina a škola.čítať viac »

14. 9. 2016, minulý rok

Štátny pedagogický ústav ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu…čítať viac »

21. 8. 2015, predminulý rok, aktualizované: 26. 10. 2016, minulý rok

Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Doktorandské štúdium Sociálne štipendiá študijná…čítať viac »