© 2005 – 2016 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 22. 10. 2016.

Poster

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Aktuality

Akreditačná komisia SR na svojom 91. zasadnutí (konaného 13. 1. 2016 – 14. 1. 2016 v Bratislave) prijala…čítať viac »

V decembri roku 2005 bolo zverejnené historicky prvé hodnotenie a porovnanie vysokých škôl na Slovensku…čítať viac »


Pedagogická fakulta sa dlhoročne zaraďuje na prvé priečky hodnotenia nezávislou agentúrou ARRA.čítať viac »

Zaujímaš sa o vzdelávanie a starostlivosť o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia? Prihlás sa na…čítať viac »


21. 10. 2016, včera

Podľa § 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení…čítať viac »

20. 10. 2016, predvčerom

Dekan Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave udeľuje dňa 28. októbra 2016 (piatok) dekanské…čítať viac »

17. 10. 2016, tento týždeň

Akademický senát Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave   Vyhlásenie  výsledkov…čítať viac »

17. 10. 2016, tento týždeň

Akademický senát Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave   Vyhlásenie  výsledkov…čítať viac »

14. 10. 2016, minulý týždeň

Aktuálne číslo univerzitného časopisu University of Scranton informuje o spolupráci s členmi katedry…čítať viac »

13. 10. 2016, minulý týždeň

Pozývame Vás na verejné zasadnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty TU v Trnave, na ktorom prednesie…čítať viac »

7. 10. 2016, predminulý týždeň

Zoznam kandidátov doplňujúcich volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity…čítať viac »

4. 10. 2016, predminulý týždeň

Pazmaneum TU v Trnave (budova FZaSP), Univerzitné námestie 1, Trnava dátum nácvik promócie …čítať viac »

3. 10. 2016, predminulý týždeň

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Fond na podporu vzdelávania prijíma do 31. 10. 2016 žiadosti o pôžičku…čítať viac »

30. 9. 2016, minulý mesiac

Návrhové kolo kandidátov do volieb sa uskutoční v dňoch 4. 10. 2016 od 12:00 h – 7. 10. 2016 do 12:0…čítať viac »

8. 9. 2016, minulý mesiac, aktualizované: 20. 9. 2016, minulý mesiac

Milí študenti, v termíne do 30. 9. 2016 si máte možnosť dať uznať predmety absolvované v predchádzajúcich…čítať viac »

14. 9. 2016, minulý mesiac

Štátny pedagogický ústav ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu…čítať viac »

13. 9. 2016, minulý mesiac

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia za akademický rok 2015/2016, ktorí ukončili štúdium v…čítať viac »

8. 9. 2016, minulý mesiac

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní…čítať viac »

5. 9. 2016, minulý mesiac

Programy v kombinácii (sú len v dennej forme) učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a chémie učiteľstvo…čítať viac »

2. 9. 2016, minulý mesiac

V zmysle Zásad volieb do AS TU a AS PdF TU vyhlasujem doplňujúce voľby do oboch akademických orgánov…čítať viac »

31. 8. 2016, predminulý mesiac

Výzva organizácie SAIA v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít…čítať viac »

10. 8. 2016, predminulý mesiac

Zápis sa uskutoční v sobotu 10. septembra 2016 o 7:30 hod. v miestnosti 4P1 na štvrtom poschodí v budove…čítať viac »

19. 7. 2016, tento rok

Anonymné zostavy prijatých a neprijatých uchádzačov v druhom kole prijímacieho konania zoradené podľa…čítať viac »

15. 7. 2016, tento rok

PdF Trnava, zimný semester 2016   Duchovné cvičenia 1 pre 1. ročník bakalárskeho štúdia – náboženská…čítať viac »

27. 6. 2016, tento rok, aktualizované: 1. 7. 2016, tento rok

Anonymné zostavy prijatých a neprijatých uchádzačov zoradené podľa študijných programov (a formy štúdia…čítať viac »

27. 6. 2016, tento rok

Študijný program: pedagogika prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD. Ondrej Pavlík – tvorca systému školstva…čítať viac »

24. 5. 2016, tento rok

Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v akademickom roku 2016/2017 – 1. kolo.čítať viac »

27. 4. 2016, tento rok

Oznam Otázky na záverečné skúšky Záverečné skúšky sa uskutočnia 18. júna 2016 od 9:00 hod. v budove…čítať viac »

18. 4. 2016, tento rok

Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akad. roku 2016/2017 študovať v 2. a 3. ročníku Bc. štúdia…čítať viac »

11. 3. 2016, tento rok

7. 3. 2016, tento rok, aktualizované: 8. 3. 2016, tento rok

  V zmysle čl. 10 ods. 2 a 3 Štatútu Pedagogickej fakulty TU v Trnave vyhlasuje Akademický senát PdF…čítať viac »

17. 2. 2016, tento rok

Pedagogické fakulty, ktoré už dlhé roky pripravujú budúcich učiteľov, vyjadrili svoju podporu a solidaritu…čítať viac »

16. 2. 2016, tento rok

Na hromadnom stretnutí členov akademickej obce Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa…čítať viac »

1. 5. 2015, minulý rok

Dňa 30. 4. 2015 privítal rektor univerzity a dekan fakulty na pôde našej fakulty vzácnu návštevu, prezidenta…čítať viac »