Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Informácie pre študentov

Stránkové hodiny na študijnom oddelení sú v pondelok – piatok od 9:00 do 11:00.

 

18. 3. 2019, minulý mesiac, aktualizované: 27. 3. 2019, minulý mesiac

Milí študenti končiacich ročníkov dennej a externej formy Bc. a Mgr. štúdia, oznamujeme Vám, že v akademickom…čítať viac »

25. 3. 2019, minulý mesiac

Kliknite na zobrazenie tabuľky…čítať viac »

20. 3. 2019, minulý mesiac

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) otvára možnosť absolvovania stáže v Bruseli…čítať viac »

25. 2. 2019, predminulý mesiac

Vážení študenti, v súlade s Vyhláškou rektora TU č. 3/2004  sa prolongačná známka na aktualizáciu preukazu…čítať viac »

14. 2. 2019, predminulý mesiac

Oslovili nás z medzinárodnej náborovej spoločnosti Training Experience (TX) so sídlom vo Valencii v Španielsku…čítať viac »

1. 2. 2019, predminulý mesiac

Oznamujeme študentom doktorandského štúdia, že termín odovzdania prihlášok na dizertačnú skúšku a žiadostí…čítať viac »

4. 12. 2018, minulý rok

Oznamujeme študentom, že opravné štátne skúšky z predmetu *teoretické základy výchovy a vzdelávania*…čítať viac »

26. 9. 2018, minulý rok

Absolvujte svoju študentskú alebo absolventskú Erasmus+ stáž v Slovak School Manchester! Organizátori…čítať viac »

19. 9. 2018, minulý rok

Vážení študenti, dovoľujeme si Vám ponúknuť spoluprácu so Štátnym pedagogickým ústavom  (ďalej ŠPÚ) vo…čítať viac »

3. 9. 2018, minulý rok

Od 1. 9. 2018 je v platnosti Vyhláška rektora TU v Trnave č. 12/2017 o výške školného a poplatkov spojených…čítať viac »

28. 8. 2018, minulý rok

Potvrdenie o návšteve školy – treba vytlačiť z webovej stránky PdF a vypísané priniesť na potvrdenie…čítať viac »

28. 8. 2018, minulý rok

Potvrdenie o návšteve školy – treba vytlačiť z webovej stránky PdF a vypísané priniesť na potvrdenie…čítať viac »

28. 8. 2018, minulý rok

Vážení uchádzači, o bakalárske a magisterské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 20…čítať viac »

28. 8. 2018, minulý rok

Dňa 3. 9. 2018 sa bude konať o 9:00 hod. v aule PdF zápis do 1. ročníka magisterského štúdia v dennej…čítať viac »

28. 8. 2018, minulý rok

Bakalárske štúdium – externá forma – Mgr. Šantavá. Magisterské štúdium – externá forma – Mgr. Krajčovičová…čítať viac »

29. 5. 2018, minulý rok

Místo stáže Stonožka/Czech & Slovak School Bristol, Bristol, Velká Británie Informace o organizaci Stonožka…čítať viac »

Akademický rok 2017/2018 Počet prihlásených študentov: 5 Počet nominovaných študentov: …čítať viac »

11. 4. 2018, minulý rok

Kliknite na zobrazenie tabuľky…čítať viac »

10. 4. 2018, minulý rok

Buddy študenti sa starajú o prichádzajúcich Erasmus študentov. Starostlivosť spočíva v prvých dňoch v…čítať viac »

22. 1. 2018, minulý rok

8. 12. 2017, predminulý rok

Prípravné stáže na úspešné štúdium vo francúzštine   Odchádzate študovať do frankofónnej krajiny?  Budete…čítať viac »

30. 11. 2017, predminulý rok

Dávame do pozornosti slovenským študentom a absolventom univerzít pedagogického odboru slovenského jazyka…čítať viac »

20. 11. 2017, predminulý rok, aktualizované: 21. 11. 2017, predminulý rok

Absolvuj štúdium v zahraničí!  výzva na mobility pre študentov na akademický rok 2018/2019 Pedagogická…čítať viac »

8. 9. 2017, predminulý rok

Dňa 21. 9. 2017 (štvrtok) sa v aule Pedagogickej fakulty, Priemyselná 4, budú konať imatrikulácie študentov…čítať viac »

22. 5. 2017, predminulý rok

Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v akademickom roku 2017/2018 – 1. kolo. Komisia pre…čítať viac »

21. 4. 2017, predminulý rok

Študenti si vyberajú povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, aj opakované predmety za ZS na celý…čítať viac »

11. 4. 2017, predminulý rok

Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akademickom roku 2017/2018 študovať v 2. a 3. ročníku Bc.…čítať viac »

13. 2. 2017, predminulý rok

Poď s nami a staň sa členom Erasmus Student Network!čítať viac »

24. 1. 2017, predminulý rok

18. 1. 2017, predminulý rok

Uzávierka podávania žiadostí o štipendium je 28. február 2017.čítať viac »

28. 11. 2016, pred tromi rokmi

Absolvuj štúdium v zahraničí! výzva na mobility pre študentov pre akademický rok 2017/2018 Pedagogická…čítať viac »

14. 9. 2016, pred tromi rokmi

Štátny pedagogický ústav ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu…čítať viac »