Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Informácie pre študentov

Stránkové hodiny na študijnom oddelení sú v pondelok – piatok od 9:00 do 11:00.

 

17. 7. 2018, tento týždeň

Dátum 1P1 1S1 1S2 2P1 2S1 3P1 3S1 4P1 4S1 5P1 Ateliér 20. 8.   …čítať viac »

20. 6. 2018, minulý mesiac

Promócie sa budú konať v aule MtF STU, Paulínska ulica v Trnave. Dátum Nácvik Promócie Forma…čítať viac »

31. 5. 2018, predminulý mesiac

o termíne konania obhajoby doktorandskej dizertačnej práce  na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity…čítať viac »

29. 5. 2018, predminulý mesiac

Místo stáže Stonožka/Czech & Slovak School Bristol, Bristol, Velká Británie Informace o organizaci Stonožka…čítať viac »

28. 5. 2018, predminulý mesiac

Na zápis: do 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia, do 2. ročníka magisterského štúdia, do 2. až 5. ročníka…čítať viac »

28. 5. 2018, predminulý mesiac

Prihlášku na opravné štátne skúšky sú študenti povinní poslať poštou alebo odovzdať na študijnom oddelení…čítať viac »

28. 5. 2018, predminulý mesiac

Študenti 3. ročníka denného bakalárskeho štúdia v AR 2018/2019 študijných odborov učiteľstvo akademických…čítať viac »

28. 5. 2018, predminulý mesiac

Absolventi magisterského štúdia za akademický rok 2017/2018, ktorí ukončili štúdium v mesiacoch máj/jún…čítať viac »

28. 5. 2018, predminulý mesiac

Absolventi bakalárskeho štúdia za akademický rok 2017/2018, ktorí ukončili štúdium v júni 2018 – na základe…čítať viac »

14. 5. 2018, predminulý mesiac

Študenti magisterského stupňa – 2. rok štúdia a bakalárskeho stupňa – 3. rok štúdia, ktorí absolvujú…čítať viac »

Akademický rok 2017/2018 Počet prihlásených študentov: 5 Počet nominovaných študentov: …čítať viac »

11. 4. 2018, tento rok

Kliknite na zobrazenie tabuľky…čítať viac »

10. 4. 2018, tento rok

Buddy študenti sa starajú o prichádzajúcich Erasmus študentov. Starostlivosť spočíva v prvých dňoch v…čítať viac »

28. 2. 2018, tento rok

Radi by sme Vás informovali o ponuke Vyšehradských štipendií (Visegrad Scholarship Program – VSP) pre…čítať viac »

22. 1. 2018, tento rok

8. 12. 2017, minulý rok

Prípravné stáže na úspešné štúdium vo francúzštine   Odchádzate študovať do frankofónnej krajiny?  Budete…čítať viac »

30. 11. 2017, minulý rok

Dávame do pozornosti slovenským študentom a absolventom univerzít pedagogického odboru slovenského jazyka…čítať viac »

29. 11. 2017, minulý rok

We are pleased to announce the official launch of the admissions process for our summer 2018 programs…čítať viac »

20. 11. 2017, minulý rok, aktualizované: 21. 11. 2017, minulý rok

Absolvuj štúdium v zahraničí!  výzva na mobility pre študentov na akademický rok 2018/2019 Pedagogická…čítať viac »

25. 9. 2017, minulý rok

Vo štvrtok 21. septembra 2017 sa v aule Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity uskutočnila slávnostná…čítať viac »

8. 9. 2017, minulý rok

Dňa 21. 9. 2017 (štvrtok) sa v aule Pedagogickej fakulty, Priemyselná 4, budú konať imatrikulácie študentov…čítať viac »

18. 8. 2017, minulý rok

Vážení študenti, dovoľujeme si Vám ponúknuť spoluprácu so Štátnym pedagogickým ústavom  (ďalej ŠPÚ) vo…čítať viac »

22. 5. 2017, minulý rok

Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v akademickom roku 2017/2018 – 1. kolo. Komisia pre…čítať viac »

21. 4. 2017, minulý rok

Študenti si vyberajú povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, aj opakované predmety za ZS na celý…čítať viac »

11. 4. 2017, minulý rok

Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akademickom roku 2017/2018 študovať v 2. a 3. ročníku Bc.…čítať viac »

13. 2. 2017, minulý rok

Poď s nami a staň sa členom Erasmus Student Network!čítať viac »

24. 1. 2017, minulý rok

18. 1. 2017, minulý rok

Uzávierka podávania žiadostí o štipendium je 28. február 2017.čítať viac »

28. 11. 2016, predminulý rok

Absolvuj štúdium v zahraničí! výzva na mobility pre študentov pre akademický rok 2017/2018 Pedagogická…čítať viac »

14. 9. 2016, predminulý rok

Štátny pedagogický ústav ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu…čítať viac »