Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Medzinárodné vzťahy

20. 11. 2018, minulý mesiac

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+…čítať viac »

20. 11. 2018, minulý mesiac

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+…čítať viac »

8. 10. 2018, predminulý mesiac

Pre akademický rok 2018/2019 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

8. 10. 2018, predminulý mesiac

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+…čítať viac »

8. 10. 2018, predminulý mesiac

Pre akademický rok 2018/2019 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený…čítať viac »

4. 6. 2018, tento rok

6. 6. 2018, 10:00, zasadacia miestnosť dekana PdF TU v Trnave, Felipe Aravena Castillo, School of Education…čítať viac »

29. 5. 2018, tento rok

Místo stáže Stonožka/Czech & Slovak School Bristol, Bristol, Velká Británie Informace o organizaci Stonožka…čítať viac »

12. 4. 2018, tento rok, aktualizované: 13. 4. 2018, tento rok

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+…čítať viac »

8. 12. 2017, minulý rok

Prípravné stáže na úspešné štúdium vo francúzštine   Odchádzate študovať do frankofónnej krajiny?  Budete…čítať viac »

12. 1. 2018, tento rok, Trnava

Absolvuj stáž v zahraničí a získaj nenahraditeľné skúsenosti!  výzva na mobility pre študentov pre akademický…čítať viac »

12. 1. 2018, tento rok, Trnava

Výzva na predkladanie žiadostí na učiteľskú mobilitu programu Erasmus+ na akademický rok 2017/2018  …čítať viac »

30. 11. 2017, minulý rok

Dávame do pozornosti slovenským študentom a absolventom univerzít pedagogického odboru slovenského jazyka…čítať viac »

15. 11. 2017, minulý rok, aktualizované: 16. 11. 2017, minulý rok

Pre akademický rok 2017/2018 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

29. 9. 2017, minulý rok

Na akademický rok 2017/2018 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

9. 9. 2017, minulý rok

Sú to dva roky, čo naša fakulta nadviazala spoluprácu s Pedagogickou fakultou Štátnej univerzity v Semarangu…čítať viac »

18. 1. 2017, minulý rok

Uzávierka podávania žiadostí o štipendium je 28. február 2017.čítať viac »

14. 10. 2016, predminulý rok

Aktuálne číslo univerzitného časopisu University of Scranton informuje o spolupráci s členmi katedry…čítať viac »

V novembri 2013 Európsky parlament schválil nový program EU Erasmus+, ktorý zahŕňa oblasť vzdelávania…čítať viac »