• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Medzinárodné vzťahy

Katedra spolupracuje s viacerými zahraničnými pedagogickými pracoviskami, prijíma významné osobnosti z oblasti pedagogiky, ktoré majú prednášky pre študentov, prípadne participujú na výučbe študentov doktorandského štúdia, taktiež prijíma vysokoškolských učiteľov a študentov v rámci programu Erasmus. Členovia katedry hosťujú na zahraničných univerzitách a sú členmi viacerých medzinárodných vedeckých združení a asociácií.

Vedecká a profesionálna spolupráca v oblasti výskumnej a publikačnej činnosti prebieha najvýraznejšie s nasledujúcimi pracoviskami:

  • Education Department, National University of Ireland, Maynooth, Írsko
  • Lehrstuhl für Gehörlosen und Schwerhörigenpädagogik, Ludwig Maximilians Universität, München, Nemecko
  • Katedra občanské výchovy a filosofie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
  • Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Universita Palackého, Olomouc, Česká republika
  • Bárczi Gustáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Általános Gyógypedagógiai Tanszék, Eötvös Loránd University, Budapest, Maďarsko
  • Katedra teorii wychowania, Wydział Nauk o Wychowaniu, Universitet Łodzski, Łodz, Poľsko
  • Instytut pedagogiky specjalnej, Universytet Pedagogiczny Kraków, Poľsko
  • Dipartimento di Scienze Umane – Comunicazione, Formazione, Lettere, Psicologia, Libera Università Maria Ss. Assunta, Rím, Taliansko
  • Facoltà di Scienze dell’Educazione, Università Pontificia Salesiana, Rím, Taliansko