Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny 
(letný semester 2016/2017)
Vedúci katedry PaedDr. Milan Pokorný, PhD. utorok 8:40 – 10:20 
streda 8:40 – 10:20, 9:00 – 11:00 
konzultácie prebiehajú v miestnosti 515 na 4. poschodí
Študijný po­rad­ca pre matematiku… PaedDr. Milan Pokorný, PhD. utorok 8:40 – 10:20 
streda 8:40 – 10:20, 9:00 – 11:00 
konzultácie prebiehajú v miestnosti 515 na 4. poschodí
Oddelenie matematiky
Vedúci oddelenia doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. pondelok 13:50 – 15:30
PaedDr. Jana Fialová, PhD. pondelok 11:10 – 12:30 
ostatné konzultácie podľa dohody e‑mailom
doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc. streda 13:00 – 14:30
doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc. pondelok 13:30 – 14:30
PaedDr. Milan Pokorný, PhD. utorok 8:40 – 10:20 
streda 8:40 – 10:20, 9:00 – 11:00 
konzultácie prebiehajú v miestnosti 515 na 4. poschodí
Oddelenie informatiky
Vedúca oddelenia prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. pondelok 9:30 – 11:00
PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. utorok 13:10 – 13:50
Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. pondelok 11:10 – 12:40 
ostatné podľa potreby a dohody e‑mailom
prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. štvrtok 9:00 – 11:00
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD. pondelok 9:00 – 11:00
prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc. utorok 13:50 – 14:35
Ing. Milan Štrbo, PhD. utorok 9:00 – 11:00