Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Meno, priezvisko, tituly Konzultačné hodiny 
(letný semester 2016/2017)
Vedúci katedry PaedDr. Milan Pokorný, PhD. utorok 8:40 – 10:20 
streda 8:40 – 10:20
Študijný po­rad­ca pre matematiku… PaedDr. Milan Pokorný, PhD. utorok 8:40 – 10:20 
streda 8:40 – 10:20
Oddelenie matematiky
Vedúci oddelenia doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. pondelok 8:40 – 9:30 
pondelok 14:40 – 15:30
RNDr. Pavol Černek, CSc. streda 10:25 – 11:10 
štvrtok 12:50 – 13:35
PaedDr. Jana Fialová, PhD. utorok 12:30 – 14:00 
ostatné podľa potreby a dohody e‑mailom
doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc. streda 12:00 – 13:30
doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc. pondelok 13:30 – 14:30
PaedDr. Milan Pokorný, PhD. utorok 8:40 – 10:20 
streda 8:40 – 10:20
Oddelenie informatiky
Vedúca oddelenia prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. pondelok 10:30 – 12:00
PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. utorok 14:40 – 15:20
Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. piatok 7:50 – 10:10 
ostatné podľa potreby a dohody e‑mailom
prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. štvrtok 10:30 – 12:30
Ing. Katarína Pribilová, PhD. katarina.pribilova@truni.sk
Ing. Ildikó Pšenáková, PhD. štvrtok 13:00 – 15:00
prof. Ing. Ján Stoffa, DrSc. utorok 10:30 – 11:30
Ing. Milan Štrbo, PhD. štvrtok 12:30 – 14:00