Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Makrá  « Makrá  |  Príklad spojenia definície objektov a makier (A) » 

Definícia makra má nasledujúci všeobecný tvar:

#makro:«názov makra»,«hodnota makra»

Potom je makro použiteľné kdekoľvek v texte vsunutím jednej z nasledujúcich klauzúl do zdrojového textu:

makro(«názov makra»)
makro(«názov makra»,«argumenty oddelené čiarkami»)

Argumenty sú nepovinné. Pri ich prítomnosti bude Rheia hľadať v hodnote makra očíslované odkazy v tvare $«poradové číslo» (napríklad $1, $2…), ktoré nahradí obsahom jednotlivých argumentov v tom poradí, v ktorom boli zadané.

V hodnotách argumentov sa z pochopiteľných dôvodov nesmú vyskytovať znaky, ktoré sú v konflikte so syntaxou makier RS Rheia. Ide najmä o čiarky a zátvorky. Konfliktné znaky odporúčame nahradiť kódmi opísanými v kapitole Tabuľka znakov, t. j. napríklad čiarku kódom ,, zátvorky kódmi () a pod.

Príklad:

V príklade je definovaná dvojica makier (ktorá je vzápätí použitá na vytvorenie prehľadného tabuľkového zoznamu súborov na prevzatie):

#makro:zoznamSúborov,*$1 → Veľkosť → Dátum*
#makro:súborVZozname,-{$2|plaindown:$1} → |{size:$last}| → |{date:$last}|

V hodnotách makier je použité zisťovanie informácií o súboroch na prevzatie, ktoré je opísané v kapitole Práca s informáciami o súboroch na prevzatie.

S použitím definovaných makier je možné nasledujúcim spôsobom vytvoriť tabuľku so zoznamom súborov na prevzatie:

#tables:shaded documentList
makro(zoznamSúborov,Dokumenty)
makro(súborVZozname,manual/dokument-na-prevzatie.doc,Dokument na prevzatie)
makro(súborVZozname,manual/dolezity-dokument.docx,Dôležitý dokument)
makro(súborVZozname,manual/excel.xlsx,Excel)
makro(súborVZozname,manual/mapa.pdf,Mapa (s konfliktnými znakmi 
v argumente))
makro(súborVZozname,manual/smernica.pdf,Smernica)
makro(súborVZozname,manual/studijny-poriadok.docx,Študijný poriadok)
makro(súborVZozname,manual/vyhlaska-ministerstva.pdf,Vyhláška ministerstva)
makro(súborVZozname,manual/zakon.pdf,Zákon)

Výsledok:

Dokumenty Veľkosť Dátum
22,02 kB (21,50 KiB) 27. 1. 2014
23,55 kB (23,00 KiB) 27. 1. 2014
28,82 kB (28,14 KiB) 28. 1. 2014
26,74 kB (26,12 KiB) 28. 1. 2014
27,34 kB (26,70 KiB) 21. 1. 2014
23,17 kB (22,63 KiB) 21. 1. 2014
36,71 kB (35,85 KiB) 27. 1. 2014
26,00 kB (25,39 KiB) 27. 1. 2014

Súvisiace kapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Ako vyzerá definícia makra v zdrojovom texte RS Rheia?
  2. Ako vyzerá použitie definovaného makra v zdrojovom texte RS Rheia?