Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Úvod  « Komentáre  |  Tvorba odkazov » 

Špeciálne situácie si môžu vyžiadať nahradenie bežného znaku, ktorý za iných okolností nie je rezervovaný (napríklad čiarka v makrách), kódom z tabuľky znakov. Spôsob nahradenia je možný buď znakovou entitou HTML otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz), alebo číselným kódom znaku z tabuľky znakov.

Špecifikácia HTML otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) definuje len štyri znakové entity otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) v základnom rozsahu ASCII otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (0 – 127) a nepreberné množstvo znakových entít v rozsahu Unicode otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) (čo zahŕňa rozšírené rozsahy ASCII otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz); pozri aj vyhľadávanie Unicode v Google otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)). Štyri základné entity sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Znak Entita ASCII kód Opis
< &lt; 60 menší než (less than)
> &gt; 62 väčší než (greater than)
& &amp; 38 anglické a (ampersand)
" &quot; 34 strojopisný palec alebo strojopisné úvodzovky (v HTML otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) skratka quot odkazuje na slovné spojenie „quotation mark“ – doslovne „citačný znak“, v preklade úvodzovka)

Pri použití číselného kódu musí byť zápis uvedený nasledujúcim spôsobom v desiatkovej číselnej sústave: &#«kód znaku»; alebo nasledujúcim spôsobom v šestnástkovej číselnej sústave: &#x«kód znaku»;

Príklad:

Čiarku môžeme nahradiť buď takto: &#44;
alebo takto: &#x2C;

Výsledok:

Čiarku môžeme nahradiť buď takto: , alebo takto: ,

Na nasledujúcom obrázku je základná ASCII otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) tabuľka znakov:

obrázok

Ďalším spôsobom nahradenia rezervovaného znaku je použitie preddefinovaných kódov RS Rheia – code(«identifikátor»), ktoré sú vymenované v kapitole Preddefinované kódy, definícia vlastných kódov a ďalšie direktívy (v sekcii Preddefinované kódy).

 

Súvisiace kapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Akými dvoma základnými spôsobmi môžme nahradiť bežný znak v rámci RS Rheia?
  2. Aké číselné sústavy sú použiteľné pri nahrádzaní znaku čísleným kódom?