© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 26. 4. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dokumenty

Na tejto stránke sú k dispozícii na prevzatie dokumenty (žiadosti, potvrdenia, predpisy…) súvisiace so štúdiom na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Niekoľko dôležitých dokumentov (študijný a organizačný poriadok, štatút PdF TU…) je zverejnených v samostatnej sekcii Zásadné dokumenty fakultnej stránkyrovnomennej sekcii univerzitnej stránky otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
 

Tlačivá, vzory…

Dokument Veľkosť Dátum
226,91 kB (221,59 KiB) 16. 3. 2017
17,10 kB (16,70 KiB) 16. 3. 2017
215,47 kB (210,42 KiB) 7. 9. 2016
14,24 kB (13,90 KiB) 7. 9. 2016
227,41 kB (222,08 KiB) 24. 8. 2016
227,41 kB (222,08 KiB) 24. 8. 2016
227,42 kB (222,09 KiB) 24. 8. 2016
227,40 kB (222,07 KiB) 24. 8. 2016
227,40 kB (222,07 KiB) 24. 8. 2016
269,85 kB (263,52 KiB) 24. 8. 2016
270,02 kB (263,70 KiB) 24. 8. 2016
269,62 kB (263,30 KiB) 24. 8. 2016
269,60 kB (263,28 KiB) 24. 8. 2016
269,97 kB (263,64 KiB) 24. 8. 2016
221,65 kB (216,45 KiB) 2. 6. 2016
16,88 kB (16,49 KiB) 2. 6. 2016
75,44 kB (73,67 KiB) 24. 8. 2016
136,02 kB (132,83 KiB) 25. 8. 2015
80,37 kB (78,49 KiB) 25. 8. 2015
135,90 kB (132,71 KiB) 25. 8. 2015
35,66 kB (34,82 KiB) 29. 1. 2015
128,57 kB (125,55 KiB) 29. 1. 2015
366,38 kB (357,80 KiB) 7. 11. 2016
47,70 kB (46,58 KiB) 15. 2. 2014
29,38 kB (28,70 KiB) 15. 2. 2014
49,62 kB (48,45 KiB) 15. 2. 2014
29,61 kB (28,92 KiB) 15. 2. 2014
110,73 kB (108,14 KiB) 12. 3. 2014
16,69 kB (16,29 KiB) 12. 3. 2014
168,03 kB (164,09 KiB) 9. 5. 2013
45,57 kB (44,50 KiB) 9. 5. 2013
186,65 kB (182,28 KiB) 6. 9. 2013
18,28 kB (17,85 KiB) 6. 9. 2013
131,87 kB (128,78 KiB) 12. 3. 2014
17,42 kB (17,01 KiB) 12. 3. 2014
336,07 kB (328,19 KiB) 7. 11. 2016

Predpisy, pokyny…

Štatút PdF TU, Študijný poriadok PdF TU a Organizačný poriadok PdF TU nájdete tu.

Dokument Veľkosť Dátum
36,73 kB (35,87 KiB) 7. 11. 2016
45,70 kB (44,63 KiB) 7. 11. 2016
234,39 kB (228,90 KiB) 10. 7. 2013
235,18 kB (229,67 KiB) 24. 11. 2016
191,01 kB (186,54 KiB) 24. 11. 2016
38,26 kB (37,36 KiB) 7. 11. 2016
375,77 kB (366,96 KiB) 2. 9. 2013
37,43 kB (36,55 KiB) 22. 10. 2005
72,79 kB (71,08 KiB) 12. 7. 2005
85,01 kB (83,02 KiB) 7. 11. 2016
255,47 kB (249,48 KiB) 12. 7. 2005
33,09 kB (32,31 KiB) 12. 7. 2005

 


Ďalšie dokumenty na prevzatie nájdete na nasledujúcich stránkach univerzitného webového sídla: