Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dokumenty

Na tejto stránke sú k dispozícii na prevzatie dokumenty (žiadosti, potvrdenia, predpisy…) súvisiace so štúdiom na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Niekoľko dôležitých dokumentov (študijný a organizačný poriadok, štatút PdF TU…) je zverejnených v samostatnej sekcii Zásadné dokumenty fakultnej stránkyrovnomennej sekcii univerzitnej stránky otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
 

Tlačivá, vzory…

Dokument Veľkosť Dátum
226,90 kB (221,58 KiB) 17. 3. 2018
17,32 kB (16,92 KiB) 17. 3. 2018
222,72 kB (217,50 KiB) 11. 9. 2017
14,90 kB (14,55 KiB) 11. 9. 2017
262,59 kB (256,44 KiB) 24. 8. 2017
262,58 kB (256,43 KiB) 24. 8. 2017
262,60 kB (256,45 KiB) 24. 8. 2017
262,58 kB (256,42 KiB) 24. 8. 2017
262,58 kB (256,42 KiB) 24. 8. 2017
338,04 kB (330,12 KiB) 24. 8. 2017
338,11 kB (330,18 KiB) 24. 8. 2017
337,80 kB (329,89 KiB) 24. 8. 2017
337,77 kB (329,85 KiB) 24. 8. 2017
338,09 kB (330,17 KiB) 24. 8. 2017
223,12 kB (217,89 KiB) 6. 6. 2017
17,18 kB (16,78 KiB) 6. 6. 2017
75,44 kB (73,67 KiB) 24. 8. 2016
136,02 kB (132,83 KiB) 25. 8. 2015
80,37 kB (78,49 KiB) 25. 8. 2015
135,90 kB (132,71 KiB) 25. 8. 2015
35,66 kB (34,82 KiB) 29. 1. 2015
128,57 kB (125,55 KiB) 29. 1. 2015
47,70 kB (46,58 KiB) 15. 2. 2014
29,38 kB (28,70 KiB) 15. 2. 2014
49,62 kB (48,45 KiB) 15. 2. 2014
29,61 kB (28,92 KiB) 15. 2. 2014
110,73 kB (108,14 KiB) 12. 3. 2014
16,69 kB (16,29 KiB) 12. 3. 2014
168,03 kB (164,09 KiB) 9. 5. 2013
45,57 kB (44,50 KiB) 9. 5. 2013
186,65 kB (182,28 KiB) 6. 9. 2013
18,28 kB (17,85 KiB) 6. 9. 2013
131,87 kB (128,78 KiB) 12. 3. 2014
17,42 kB (17,01 KiB) 12. 3. 2014

 
Predpisy, pokyny…

Štatút PdF TU, Študijný poriadok PdF TU a Organizačný poriadok PdF TU nájdete tu.

Dokument Veľkosť Dátum
234,39 kB (228,90 KiB) 10. 7. 2013
235,18 kB (229,67 KiB) 24. 11. 2016
191,01 kB (186,54 KiB) 24. 11. 2016
375,77 kB (366,96 KiB) 2. 9. 2013
37,43 kB (36,55 KiB) 22. 10. 2005
72,79 kB (71,08 KiB) 12. 7. 2005
255,47 kB (249,48 KiB) 12. 7. 2005
33,09 kB (32,31 KiB) 12. 7. 2005

 


Ďalšie dokumenty na prevzatie nájdete na nasledujúcich stránkach univerzitného webového sídla: