Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 27. 6. 2019, predminulý rok, aktualizované: 28. 6. 2019, predminulý rok

Študijné programy v kombináciách

Anglický jazyk a literatúra – biológia

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319061513|0219R02793 N
2. U1319061470|0219R02731 P (XAj­‑B­‑D1)
3. U1319060545|0219R01533 P (XAj­‑B­‑D1)
4. U1319060530|0219R01406 P (XAj­‑B­‑D1)
5. U1319060771|0219R01760 P (XAj­‑B­‑D1)
6. U1319060710|0219R01685 P (XAj­‑B­‑D1)
7. U1319060219|0219R02335 P (XAj­‑B­‑D1)
8. U1319061314|0219R02495 P (XAj­‑B­‑D1)
9. U1315049263|0219R02655 P (XAj­‑B­‑D1)
10. U1319061216|0219R02389 N

Anglický jazyk a literatúra – etická výchova

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319060447|0219R02178 P (XAj­‑Ev­‑D1)
2. U1319059817|0219R00494 P (XAj­‑Ev­‑D1)
3. U1319060017|0219R00559 P (XAj­‑Ev­‑D1)
4. U1319059855|0219R00397 P (XAj­‑Ev­‑D1)
5. U1319060622|0219R01539 P (XAj­‑Ev­‑D1)
6. U1319061061|0219R02541 N

Anglický jazyk a literatúra – história

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319059643|0219R00120 P (XAj­‑His D1)
2. U1319059767|0219R00232 N
3. U1319059610|0219R00152 N
4. U1319059961|0219R00466 P (XAj­‑His D1)
5. U1319059910|0219R00533 P (XAj­‑His D1)
6. U1319060384|0219R01144 P (XAj­‑His D1)
7. U1319060425|0219R01216 N
8. U1319059659|0219R00121 P (XAj­‑His D1)
9. U1319059752|0219R00286 P (XAj­‑His D1)
10. U1319060770|0219R01758 P (XAj­‑His D1)
11. U1319060479|0219R01302 P (XAj­‑His D1)
12. U1319059940|0219R00450 P (XAj­‑His D1)
13. U1319060609|0219R01550 N
14. U1319060018|0219R00560 P (XAj­‑His D1)
15. U1319059742|0219R00206 P (XAj­‑His D1)
16. U1319060261|0219R00929 N
17. U1319060188|0219R00818 P (XAj­‑His D1)
18. U1319061469|0219R02724 P (XAj­‑His D1)
19. U1319060789|0219R01785 P (XAj­‑His D1)
20. U1319060076|0219R00643 P (XAj­‑His D1)
21. U1319059924|0219R00417 P (XAj­‑His D1)
22. U1319060247|0219R00906 P (XAj­‑His D1)
23. U1319060702|0219R01759 N
24. U1319061096|0219R02246 P (XAj­‑His D1)
25. U1319060317|0219R03062 P (XAj­‑His D1)
26. U1319060081|0219R00634 N

Anglický jazyk a literatúra – chémia

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319061003|0219R02136 P (XAj­‑Ch­‑D1)
2. U1319059787|0219R00251 N
3. U1319060420|0219R01304 P (XAj­‑Ch­‑D1)
4. U1319060569|0219R01448 N

Anglický jazyk a literatúra – informatika

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319061253|0219R02513 N
2. U1319059941|0219R00447 P (XAj­‑I­‑D1)
3. U1319060054|0219R00607 P (XAj­‑I­‑D1)
4. U1319061204|0219R02369 P (XAj­‑I­‑D1)
5. U1319059885|0219R00373 P (XAj­‑I­‑D1)
6. U1319060061|0219R01510 P (XAj­‑I­‑D1)
7. U1318057283|0219R00682 P (XAj­‑I­‑D1)

Anglický jazyk a literatúra – latinský jazyk

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319060467|0219R01360 N

Anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319060293|0219R01058 P (XAj­‑Nj­‑D1)
2. U1319060129|0219R00724 P (XAj­‑Nj­‑D1)
3. U1319060325|0219R01135 P (XAj­‑Nj­‑D1)
4. U1319059832|0219R00294 P (XAj­‑Nj­‑D1)
5. U1319061150|0219R02304 P (XAj­‑Nj­‑D1)
6. U1319061283|0219R02460 N
7. U1319059923|0219R00416 P (XAj­‑Nj­‑D1)

Anglický jazyk a literatúra – výtvarné umenie

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319059905|0219R00882 P (XAj­‑Vu­‑D1)
2. U1319059588|0219R00045 P (XAj­‑Vu­‑D1)
3. U1319059663|0219R00124 P (XAj­‑Vu­‑D1)
4. U1319060386|0219R01149 P (XAj­‑Vu­‑D1)
5. U1319060523|0219R02849 P (XAj­‑Vu­‑D1)
6. U1319060507|0219R01354 P (XAj­‑Vu­‑D1)
7. U1319060689|0219R01654 P (XAj­‑Vu­‑D1)
8. U1319060082|0219R00774 P (XAj­‑Vu­‑D1)
9. U1319060378|0219R01146 P (XAj­‑Vu­‑D1)
10. U1319060769|0219R01757 P (XAj­‑Vu­‑D1)
11. U1319060610|0219R01514 P (XAj­‑Vu­‑D1)
12. U1319061442|0219R02679 P (XAj­‑Vu­‑D1)
13. U1319060768|0219R01756 P (XAj­‑Vu­‑D1)
14. U1319060298|0219R00995 P (XAj­‑Vu­‑D1)
15. U1319061415|0219R02641 P (XAj­‑Vu­‑D1)
16. U1318059041|0219R02880 P (XAj­‑Vu­‑D1)
17. U1319059749|0219R00210 P (XAj­‑Vu­‑D1)
18. U1319060801|0219R02161 P (XAj­‑Vu­‑D1)

Biológia – etická výchova

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319059858|0219R00336 P (XB­‑Ev­‑D1)
2. U1319060707|0219R01678 N
3. U1319059851|0219R00328 P (XB­‑Ev­‑D1)
4. U1319059792|0219R00256 P (XB­‑Ev­‑D1)
5. U1319060017|0219R00593 N
6. U1319060777|0219R01771 N
7. U1319060203|0219R00850 N
8. U1319060654|0219R01593 P (XB­‑Ev­‑D1)
9. U1319060372|0219R01109 P (XB­‑Ev­‑D1)
10. U1319060487|0219R01314 P (XB­‑Ev­‑D1)
11. U1319060377|0219R01125 N

Biológia – história

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319059895|0219R00386 P (XB­‑His D1)
2. U1319060269|0219R00940 P (XB­‑His D1)
3. U1319060109|0219R00683 P (XB­‑His D1)
4. U1319061205|0219R02371 N
5. U1319059777|0219R00255 P (XB­‑His D1)

Biológia – chémia

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319060152|0219R00761 P (XB­‑Ch­‑D1)
2. U1319060102|0219R00679 P (XB­‑Ch­‑D1)
3. U1319060182|0219R00807 P (XB­‑Ch­‑D1)
4. U1319060477|0219R01308 P (XB­‑Ch­‑D1)
5. U1319059871|0219R00360 N
6. U1319059781|0219R00515 N
7. U1319060662|0219R01604 P (XB­‑Ch­‑D1)
8. U1319060599|0219R01499 P (XB­‑Ch­‑D1)
9. U1319061244|0219R02420 P (XB­‑Ch­‑D1)
10. U1319059621|0219R00082 P (XB­‑Ch­‑D1)
11. U1319060329|0219R01428 N
12. U1319059997|0219R00531 P (XB­‑Ch­‑D1)
13. U1319059680|0219R00137 P (XB­‑Ch­‑D1)
14. U1319060324|0219R01023 P (XB­‑Ch­‑D1)
15. U1319060459|0219R01355 N
16. U1319060409|0219R01191 P (XB­‑Ch­‑D1)
17. U1319061206|0219R02372 P (XB­‑Ch­‑D1)
18. U1319060784|0219R01781 N
19. U1319060047|0219R00600 P (XB­‑Ch­‑D1)
20. U1319060048|0219R00601 P (XB­‑Ch­‑D1)
21. U1319059977|0219R00983 N
22. U1319059816|0219R00275 P (XB­‑Ch­‑D1)
23. U1319060782|0219R01779 N
24. U1319060399|0219R01172 N
25. U1319060125|0219R00711 P (XB­‑Ch­‑D1)
26. U1319059689|0219R00146 P (XB­‑Ch­‑D1)
27. U1319060515|0219R01370 P (XB­‑Ch­‑D1)
28. U1319060070|0219R01348 P (XB­‑Ch­‑D1)
29. U1319059808|0219R00762 P (XB­‑Ch­‑D1)
30. U1319061277|0219R02453 P (XB­‑Ch­‑D1)
31. U1319061472|0219R02824 P (XB­‑Ch­‑D1)
32. U1319060658|0219R01597 N
33. U1319060600|0219R01501 P (XB­‑Ch­‑D1)
34. U1319060630|0219R01545 P (XB­‑Ch­‑D1)

Biológia – informatika

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319060100|0219R00664 P (XB­‑I­‑D1)

Biológia – latinský jazyk

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319060533|0219R01402 N

Biológia – výtvarné umenie

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319060978|0219R02817 P (XB­‑Vu­‑D1)
2. U1319061438|0219R02673 P (XB­‑Vu­‑D1)
3. U1319059851|0219R00329 P (XB­‑Vu­‑D1)
4. U1319060140|0219R00740 P (XB­‑Vu­‑D1)
5. U1319060669|0219R01619 P (XB­‑Vu­‑D1)
6. U1319061331|0219R02523 P (XB­‑Vu­‑D1)
7. U1319060500|0219R01347 P (XB­‑Vu­‑D1)

Informatika – náboženská výchova

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319061510|0219R02789 P (XI­‑Nv­‑D1)

Matematika – anglický jazyk a literatúra

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319059564|0219R00023 P (XM­‑Aj­‑D1)
2. U1319060541|0219R01422 P (XM­‑Aj­‑D1)
3. U1319060660|0219R01600 P (XM­‑Aj­‑D1)
4. U1319059707|0219R00163 P (XM­‑Aj­‑D1)
5. U1319060655|0219R01595 P (XM­‑Aj­‑D1)
6. U1319059589|0219R00047 P (XM­‑Aj­‑D1)

Matematika – biológia

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319059969|0219R00486 P (XM­‑B­‑D1)
2. U1319061428|0219R02678 P (XM­‑B­‑D1)
3. U1319060470|0219R01293 P (XM­‑B­‑D1)
4. U1319061074|0219R02219 P (XM­‑B­‑D1)

Matematika – história

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319060542|0219R01520 P (XM­‑His D1)
2. U1319059753|0219R00311 P (XM­‑His D1)

Matematika – informatika

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319060457|0219R01265 P (XM­‑I­‑D1)
2. U1319059568|0219R00243 P (XM­‑I­‑D1)
3. U1319061026|0219R02819 P (XM­‑I­‑D1)
4. U1319061069|0219R02503 P (XM­‑I­‑D1)
5. U1319060236|0219R01200 N
6. U1319060939|0219R02048 P (XM­‑I­‑D1)
7. U1319060455|0219R01261 N
8. U1319060483|0219R01436 P (XM­‑I­‑D1)

Matematika – náboženská výchova

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319060167|0219R00783 N
2. U1319059822|0219R00284 P (XM­‑Nv­‑D1)
3. U1319059780|0219R00248 N

Matematika – výtvarné umenie

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319060806|0219R01826 N
2. U1319060280|0219R00961 P (XM­‑Vu­‑D1)
3. U1319059568|0219R00236 P (XM­‑Vu­‑D1)
4. U1319060538|0219R01457 P (XM­‑Vu­‑D1)
5. U1319060506|0219R01353 P (XM­‑Vu­‑D1)
6. U1319060003|0219R00803 N

Nemecký jazyk a literatúra – biológia

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319060536|0219R01413 P (XNj­‑B­‑D1)
2. U1319060448|0219R01248 P (XNj­‑B­‑D1)
3. U1319061388|0219R02601 N
4. U1319060145|0219R00747 N

Nemecký jazyk a literatúra – etická výchova

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319060495|0219R01326 P (XNj­‑Ev­‑D1)

Nemecký jazyk a literatúra – história

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319060056|0219R01099 P (XNj­‑His­‑D1)
2. U1319061337|0219R02528 P (XNj­‑His­‑D1)

Slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319061406|0219R02631 N
2. U1319060248|0219R00907 P (XSj­‑Aj­‑D1)
3. U1319060427|0219R01221 P (XSj­‑Aj­‑D1)
4. U1319060504|0219R01351 P (XSj­‑Aj­‑D1)
5. U1319060907|0219R02185 P (XSj­‑Aj­‑D1)
6. U1319059814|0219R00585 P (XSj­‑Aj­‑D1)
7. U1319060709|0219R01761 P (XSj­‑Aj­‑D1)
8. U1319060284|0219R01025 P (XSj­‑Aj­‑D1)
9. U1319060656|0219R01596 P (XSj­‑Aj­‑D1)
10. U1319060454|0219R01258 N
11. U1319061105|0219R02287 P (XSj­‑Aj­‑D1)
12. U1318057941|0219R01661 P (XSj­‑Aj­‑D1)
13. U1319060144|0219R00750 P (XSj­‑Aj­‑D1)
14. U1319059884|0219R00584 P (XSj­‑Aj­‑D1)
15. U1319060163|0219R00777 P (XSj­‑Aj­‑D1)
16. U1319060028|0219R00573 P (XSj­‑Aj­‑D1)
17. U1319060609|0219R01522 P (XSj­‑Aj­‑D1)
18. U1319061437|0219R02672 P (XSj­‑Aj­‑D1)
19. U1319060525|0219R01404 N
20. U1319060205|0219R00853 N
21. U1319059968|0219R00489 P (XSj­‑Aj­‑D1)
22. U1319059896|0219R02764 N
23. U1319060529|0219R01395 N
24. U1319060692|0219R01659 P (XSj­‑Aj­‑D1)
25. U1319060702|0219R01673 P (XSj­‑Aj­‑D1)
26. U1319060189|0219R00819 P (XSj­‑Aj­‑D1)
27. U1319060371|0219R01105 P (XSj­‑Aj­‑D1)
28. U1319059823|0219R00281 P (XSj­‑Aj­‑D1)
29. U1319059921|0219R00410 P (XSj­‑Aj­‑D1)
30. U1319059626|0219R00115 P (XSj­‑Aj­‑D1)

Slovenský jazyk a literatúra – biológia

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319059836|0219R00300 P (XSj­‑B­‑D1)
2. U1318058420|0219R02809 P (XSj­‑B­‑D1)
3. U1314045310|0219R01294 P (XSj­‑B­‑D1)
4. U1319059716|0219R00179 N
5. U1319060902|0219R01996 P (XSj­‑B­‑D1)
6. U1319060284|0219R01069 N
7. U1319060663|0219R01606 P (XSj­‑B­‑D1)
8. U1319060570|0219R02874 N
9. U1319060848|0219R01917 P (XSj­‑B­‑D1)
10. U1319060120|0219R00708 P (XSj­‑B­‑D1)
11. U1319060496|0219R01329 P (XSj­‑B­‑D1)
12. U1319060409|0219R01204 P (XSj­‑B­‑D1)
13. U1319061347|0219R02542 N
14. U1319059672|0219R01325 N
15. U1319061565|0219R02873 P (XSj­‑B­‑D1)
16. U1319060385|0219R01617 P (XSj­‑B­‑D1)
17. U1319060262|0219R00931 N
18. U1319059943|0219R00448 N
19. U1319060254|0219R00913 N
20. U1319060127|0219R00878 P (XSj­‑B­‑D1)
21. U1319060059|0219R02626 N
22. U1319060318|0219R01014 N
23. U1319060659|0219R01598 P (XSj­‑B­‑D1)
24. U1319060808|0219R01828 P (XSj­‑B­‑D1)
25. U1319060436|0219R01230 P (XSj­‑B­‑D1)
26. U1319061388|0219R02600 P (XSj­‑B­‑D1)
27. U1319060232|0219R01607 P (XSj­‑B­‑D1)
28. U1319060370|0219R01111 P (XSj­‑B­‑D1)

Slovenský jazyk a literatúra – etická výchova

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319060603|0219R01505 N
2. U1319059992|0219R00524 P (XSj­‑Ev­‑D1)
3. U1319060103|0219R01985 P (XSj­‑Ev­‑D1)
4. U1319060148|0219R00849 N
5. U1319059641|0219R00168 P (XSj­‑Ev­‑D1)
6. U1315049378|0219R02458 P (XSj­‑Ev­‑D1)
7. U1319060549|0219R01438 P (XSj­‑Ev­‑D1)
8. U1319060438|0219R01232 P (XSj­‑Ev­‑D1)
9. U1319060200|0219R01498 N
10. U1319060601|0219R01503 N
11. U1319061140|0219R02481 P (XSj­‑Ev­‑D1)
12. U1318058684|0219R01386 P (XSj­‑Ev­‑D1)
13. U1319059791|0219R00257 P (XSj­‑Ev­‑D1)

Slovenský jazyk a literatúra – história

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319060709|0219R01682 P (XSj­‑His D1)
2. U1319059938|0219R00443 P (XSj­‑His D1)
3. U1319060419|0219R01210 P (XSj­‑His D1)
4. U1319060473|0219R01297 P (XSj­‑His D1)
5. U1319059696|0219R01133 P (XSj­‑His D1)
6. U1319059753|0219R00312 P (XSj­‑His D1)
7. U1319059728|0219R00411 P (XSj­‑His D1)
8. U1319059747|0219R00205 P (XSj­‑His D1)
9. U1319061307|0219R02498 N
10. U1319061492|0219R02758 P (XSj­‑His D1)
11. U1319061398|0219R02619 P (XSj­‑His D1)
12. U1319059920|0219R00412 N
13. U1319059994|0219R00529 P (XSj­‑His D1)
14. U1319060492|0219R01323 N
15. U1319060119|0219R00796 P (XSj­‑His D1)
16. U1319060141|0219R00741 P (XSj­‑His D1)
17. U1319059764|0219R00229 P (XSj­‑His D1)
18. U1319060090|0219R00650 P (XSj­‑His D1)
19. U1319061527|0219R02805 P (XSj­‑His D1)
20. U1319059606|0219R00066 P (XSj­‑His D1)
21. U1319060097|0219R00659 P (XSj­‑His D1)
22. U1319060376|0219R01116 P (XSj­‑His D1)
23. U1319060574|0219R01531 P (XSj­‑His D1)
24. U1319060264|0219R00932 P (XSj­‑His D1)
25. U1319060302|0219R01002 P (XSj­‑His D1)
26. U1319061350|0219R02545 P (XSj­‑His D1)
27. U1319060178|0219R00990 P (XSj­‑His D1)
28. U1319060018|0219R00594 P (XSj­‑His D1)
29. U1319061512|0219R02792 N
30. U1319060379|0219R01131 N
31. U1319060491|0219R01322 P (XSj­‑His D1)
32. U1319059894|0219R00408 P (XSj­‑His D1)
33. U1319060276|0219R00958 P (XSj­‑His D1)
34. U1319060604|0219R01508 N

Slovenský jazyk a literatúra – chémia

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319061425|0219R02650 N
2. U1319060661|0219R01602 N
3. U1319060604|0219R01506 N

Slovenský jazyk a literatúra – informatika

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319060196|0219R00832 P (XSj­‑I­‑D1)
2. U1319061018|0219R02163 P (XSj­‑I­‑D1)
3. U1319060607|0219R01509 P (XSj­‑I­‑D1)

Slovenský jazyk a literatúra – latinský jazyk

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319059879|0219R00368 N

Slovenský jazyk a literatúra – náboženská výchova

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319059599|0219R00060 N
2. U1319060123|0219R00703 N
3. U1319060319|0219R01136 P (XSj­‑Nv­‑D1)
4. U1319060230|0219R00898 N
5. U1319061961|0219R03570 P (XSj­‑Nv­‑D1)

Slovenský jazyk a literatúra – výtvarné umenie

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1318058529|0219R00454 P (XSj­‑Vu­‑D1)
2. U1319060280|0219R02718 P (XSj­‑Vu­‑D1)
3. U1319060231|0219R00885 P (XSj­‑Vu­‑D1)
4. U1319061286|0219R02475 P (XSj­‑Vu­‑D1)
5. U1319059754|0219R00212 P (XSj­‑Vu­‑D1)
6. U1319060257|0219R01585 P (XSj­‑Vu­‑D1)
7. U1319060893|0219R02180 P (XSj­‑Vu­‑D1)
8. U1319059879|0219R00367 P (XSj­‑Vu­‑D1)
9. U1319060951|0219R02187 P (XSj­‑Vu­‑D1)
10. U1319060230|0219R00884 P (XSj­‑Vu­‑D1)

Jednoodborové študijné programy

Anglický jazyk a literatúra

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319060136|0219R00820 N
2. U1319061574|0219R02893 P (XAJL­‑D1)
3. U1319059661|0219R01719 P (XAJL­‑D1)
4. U1319061420|0219R02726 P (XAJL­‑D1)
5. U1318057507|0219R03319 P (XAJL­‑D1)
6. U1317056895|0219R02841 P (XAJL­‑D1)
7. U1319060116|0219R00699 N
8. U1319060192|0219R00998 P (XAJL­‑D1)
9. U1319061022|0219R02166 N
10. U1319059752|0219R00287 P (XAJL­‑D1)
11. U1319060605|0219R01507 P (XAJL­‑D1)
12. U1319059855|0219R00396 P (XAJL­‑D1)
13. U1319060285|0219R00965 P (XAJL­‑D1)
14. U1319060501|0219R01346 P (XAJL­‑D1)
15. U1319059595|0219R00359 P (XAJL­‑D1)
16. U1319059608|0219R00067 P (XAJL­‑D1)
17. U1319059892|0219R00383 P (XAJL­‑D1)
18. U1319060598|0219R01496 P (XAJL­‑D1)
19. U1319060463|0219R01469 P (XAJL­‑D1)
20. U1319061452|0219R02697 P (XAJL­‑D1)
21. U1319060071|0219R01226 P (XAJL­‑D1)
22. U1319060525|0219R01399 N
23. U1319060489|0219R01342 N
24. U1319059955|0219R00464 N
25. U1319060610|0219R01513 P (XAJL­‑D1)
26. U1319061737|0219R03502 P (XAJL­‑D1)
27. U1319059758|0219R00215 P (XAJL­‑D1)
28. U1319060612|0219R01517 P (XAJL­‑D1)
29. U1319060380|0219R01139 P (XAJL­‑D1)
30. U1319061098|0219R02249 P (XAJL­‑D1)
31. U1319061249|0219R02428 P (XAJL­‑D1)
32. U1319060382|0219R01142 N
33. U1319061293|0219R02470 P (XAJL­‑D1)
34. U1318059520|0219R00036 P (XAJL­‑D1)
35. U1319059946|0219R00453 N
36. U1319061846|0219R03287 P (XAJL­‑D1)
37. U1319060930|0219R02029 P (XAJL­‑D1)
38. U1319060583|0219R01482 P (XAJL­‑D1)
39. U1319060065|0219R00620 P (XAJL­‑D1)
40. U1319061116|0219R02551 P (XAJL­‑D1)
41. U1319060674|0219R01686 N
42. U1319061309|0219R02486 P (XAJL­‑D1)
43. U1319060786|0219R01783 P (XAJL­‑D1)
44. U1319061169|0219R02362 P (XAJL­‑D1)
45. U1319061768|0219R03323 P (XAJL­‑D1)

Animácia výtvarného umenia

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319059914|0219R00406 P (XAVU­‑D1)
2. U1319060595|0219R01492 P (XAVU­‑D1)
3. U1319060087|0219R00648 N
4. U1319060282|0219R01072 P (XAVU­‑D1)
5. U1318059536|0219R00134 N
6. U1319059691|0219R00151 P (XAVU­‑D1)
7. U1319059600|0219R00156 P (XAVU­‑D1)
8. U1319061286|0219R02664 P (XAVU­‑D1)
9. U1319060201|0219R00843 P (XAVU­‑D1)
10. U1319059755|0219R00216 P (XAVU­‑D1)
11. U1319060523|0219R01487 N
12. U1317054715|0219R01298 P (XAVU­‑D1)
13. U1319059853|0219R00332 P (XAVU­‑D1)
14. U1319059669|0219R00128 P (XAVU­‑D1)
15. U1319060045|0219R00598 P (XAVU­‑D1)
16. U1319060649|0219R01584 P (XAVU­‑D1)
17. U1319060378|0219R01127 N
18. U1319059743|0219R00534 P (XAVU­‑D1)
19. U1318058853|0219R00346 P (XAVU­‑D1)
20. U1319060166|0219R00784 P (XAVU­‑D1)
21. U1319060062|0219R00613 P (XAVU­‑D1)
22. U1319060516|0219R01374 P (XAVU­‑D1)
23. U1319061250|0219R02895 P (XAVU­‑D1)
24. U1319059754|0219R00211 N
25. U1319060700|0219R01672 P (XAVU­‑D1)
26. U1318059537|0219R00015 P (XAVU­‑D1)
27. U1319059975|0219R00487 P (XAVU­‑D1)
28. U1319059842|0219R00334 P (XAVU­‑D1)
29. U1319060773|0219R01763 N
30. U1319061338|0219R02529 P (XAVU­‑D1)
31. U1312039247|0219R00111 P (XAVU­‑D1)
32. U1319061246|0219R02423 P (XAVU­‑D1)
33. U1319060058|0219R01385 P (XAVU­‑D1)
34. U1319060650|0219R01587 P (XAVU­‑D1)
35. U1319060500|0219R01345 N
36. U1318059560|0219R00019 P (XAVU­‑D1)
37. U1319059771|0219R00234 P (XAVU­‑D1)
38. U1319060122|0219R00701 P (XAVU­‑D1)
39. U1319060652|0219R01590 P (XAVU­‑D1)
40. U1319060801|0219R01798 P (XAVU­‑D1)
41. U1319060416|0219R01208 P (XAVU­‑D1)
42. U1319060031|0219R00579 P (XAVU­‑D1)
43. U1319061400|0219R02644 N
44. U1319059703|0219R00291 P (XAVU­‑D1)

Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319060796|0219R01793 P (XSPaV­‑D1)
2. U1319061546|0219R02839 P (XSPaV­‑D1)
3. U1319060138|0219R00733 P (XSPaV­‑D1)
4. U1319060611|0219R01515 P (XSPaV­‑D1)
5. U1319060493|0219R01324 N
6. U1319060797|0219R01794 P (XSPaV­‑D1)
7. U1319060499|0219R01341 P (XSPaV­‑D1)
8. U1319060110|0219R00685 N
9. U1318058413|0219R01247 P (XSPaV­‑D1)
10. U1319060326|0219R01028 P (XSPaV­‑D1)
11. U1319060687|0219R01742 P (XSPaV­‑D1)
12. U1319060772|0219R01762 P (XSPaV­‑D1)
13. U1319061410|0219R02637 P (XSPaV­‑D1)
14. U1319060057|0219R00608 N
15. U1319060281|0219R00971 P (XSPaV­‑D1)
16. U1319060022|0219R00566 P (XSPaV­‑D1)
17. U1319060375|0219R01138 P (XSPaV­‑D1)
18. U1319060233|0219R00883 P (XSPaV­‑D1)
19. U1319060388|0219R01153 P (XSPaV­‑D1)
20. U1319060565|0219R01628 N
21. U1318058895|0219R02590 N
22. U1319059810|0219R00270 P (XSPaV­‑D1)
23. U1319060032|0219R00576 P (XSPaV­‑D1)
24. U1319060387|0219R01152 P (XSPaV­‑D1)
25. U1319060402|0219R01174 P (XSPaV­‑D1)

Vzdelávanie a zdravotníctvo v rozvojovej spolupráci

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319060091|0219R01519 N

Výsledky prijímacieho konania štúdia v externej forme boli spracované súbežne za prvé aj druhé kolo prijímacieho konania.

Anglický jazyk a literatúra

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1317055649|0219R00088 P (XAJL­‑E1)
2. U1319059820|0219R00280 P (XAJL­‑E1)
3. U1319061545|0219R02837 P (XAJL­‑E1)
4. U1319061941|0219R03527 P (XAJL­‑E1)
5. U1319061947|0219R03539 P (XAJL­‑E1)
6. U1314048021|0219R02794 P (XAJL­‑E1)
7. U1319061870|0219R03366 P (XAJL­‑E1)
8. U1319061876|0219R03357 P (XAJL­‑E1)
9. U1308011140|0219R03658 P (XAJL­‑E1)
10. U1319059579|0219R00038 P (XAJL­‑E1)
11. U1319061972|0219R03591 P (XAJL­‑E1)
12. U1319061976|0219R03595 P (XAJL­‑E1)
13. U1319061992|0219R03633 P (XAJL­‑E1)
14. U1319060168|0219R00991 P (XAJL­‑E1)
15. U1314047385|0219R02812 P (XAJL­‑E1)
16. U1319061739|0219R03097 P (XAJL­‑E1)
17. U1317056782|0219R02493 P (XAJL­‑E1)

Predškolská a elementárna pedagogika

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319061108|0219R02260 P (XPEP­‑E1)
2. U1319060321|0219R01020 P (XPEP­‑E1)
3. U1319059667|0219R00127 P (XPEP­‑E1)
4. U1319062006|0219R03707 P (XPEP­‑E1)
5. U1319059825|0219R00500 P (XPEP­‑E1)
6. U1319060324|0219R02614 P (XPEP­‑E1)
7. U1314047640|0219R01572 P (XPEP­‑E1)
8. U1319061329|0219R02865 P (XPEP­‑E1)
9. U1319060096|0219R00660 P (XPEP­‑E1)
10. U1319060407|0219R02021 P (XPEP­‑E1)
11. U1319061268|0219R02442 N
12. U1319062005|0219R03708 P (XPEP­‑E1)
13. U1319061325|0219R02526 P (XPEP­‑E1)
14. U1319059827|0219R00501 P (XPEP­‑E1)
15. U1319061284|0219R02462 P (XPEP­‑E1)
16. U1319060571|0219R01451 P (XPEP­‑E1)
17. U1319060135|0219R00730 P (XPEP­‑E1)
18. U1319060775|0219R01769 P (XPEP­‑E1)
19. U1315049555|0219R02844 P (XPEP­‑E1)
20. U1319061505|0219R02783 P (XPEP­‑E1)
21. U1319060536|0219R02810 P (XPEP­‑E1)
22. U1315049893|0219R03566 P (XPEP­‑E1)
23. U1319060397|0219R01166 P (XPEP­‑E1)
24. U1319061952|0219R03552 P (XPEP­‑E1)
25. U1319060142|0219R00743 N
26. U1319060602|0219R01504 P (XPEP­‑E1)
27. U1319061845|0219R03286 P (XPEP­‑E1)
28. U1319060532|0219R01640 P (XPEP­‑E1)
29. U1319060593|0219R01767 P (XPEP­‑E1)
30. U1319060880|0219R01965 P (XPEP­‑E1)
31. U1319061273|0219R02445 P (XPEP­‑E1)
32. U1319061274|0219R02447 P (XPEP­‑E1)
33. U1319061889|0219R03385 P (XPEP­‑E1)
34. U1319061651|0219R02986 P (XPEP­‑E1)
35. U1319061303|0219R02505 P (XPEP­‑E1)
36. U1319061824|0219R03250 P (XPEP­‑E1)
37. U1315050412|0219R02055 P (XPEP­‑E1)
38. U1319061964|0219R03629 P (XPEP­‑E1)
39. U1319060330|0219R01039 P (XPEP­‑E1)
40. U1319061849|0219R03293 P (XPEP­‑E1)
41. U1319061914|0219R03455 P (XPEP­‑E1)
42. U1319059891|0219R00381 P (XPEP­‑E1)
43. U1318059542|0219R00012 P (XPEP­‑E1)
44. U1319061848|0219R03289 P (XPEP­‑E1)
45. U1319060010|0219R00552 P (XPEP­‑E1)
46. U1319061327|0219R02517 P (XPEP­‑E1)
47. U1319061443|0219R02680 N
48. U1319061523|0219R02803 P (XPEP­‑E1)
49. U1319059619|0219R00085 P (XPEP­‑E1)
50. U1315051321|0219R02899 P (XPEP­‑E1)
51. U1319061015|0219R02153 P (XPEP­‑E1)
52. U1319059650|0219R00109 P (XPEP­‑E1)
53. U1319060239|0219R00900 P (XPEP­‑E1)
54. U1319061107|0219R02259 P (XPEP­‑E1)
55. U1319060695|0219R01667 P (XPEP­‑E1)
56. U1315049254|0219R03477 P (XPEP­‑E1)
57. U1317055527|0219R03706 P (XPEP­‑E1)
58. U1319061983|0219R03603 P (XPEP­‑E1)
59. U1319060778|0219R01774 P (XPEP­‑E1)
60. U1317056687|0219R02843 P (XPEP­‑E1)
61. U1318058194|0219R03617 P (XPEP­‑E1)
62. U1313041561|0219R03317 P (XPEP­‑E1)
63. U1319061832|0219R03610 P (XPEP­‑E1)
64. U1319060629|0219R01637 P (XPEP­‑E1)
65. U1319060168|0219R00901 P (XPEP­‑E1)
66. U1319059620|0219R02189 P (XPEP­‑E1)
67. U1313044672|0219R02373 P (XPEP­‑E1)
68. U1319061407|0219R02628 P (XPEP­‑E1)
69. U1319059636|0219R00418 P (XPEP­‑E1)
70. U1319060007|0219R00592 P (XPEP­‑E1)
71. U1318057857|0219R03636 P (XPEP­‑E1)
72. U1319060653|0219R01594 P (XPEP­‑E1)
73. U1319061936|0219R03514 P (XPEP­‑E1)
74. U1319061567|0219R02879 P (XPEP­‑E1)
75. U1318059161|0219R03630 P (XPEP­‑E1)
76. U1319060809|0219R01839 P (XPEP­‑E1)
77. U1319059790|0219R01502 P (XPEP­‑E1)
78. U1319059631|0219R00090 P (XPEP­‑E1)
79. U1319061001|0219R02134 P (XPEP­‑E1)
80. U1319060881|0219R01966 N
81. U1317055165|0219R03628 P (XPEP­‑E1)
82. U1311034199|0219R01480 P (XPEP­‑E1)
83. U1319060449|0219R01249 P (XPEP­‑E1)
84. U1319061887|0219R03384 P (XPEP­‑E1)
85. U1319061982|0219R03601 P (XPEP­‑E1)
86. U1314046535|0219R01768 P (XPEP­‑E1)
87. U1316052898|0219R02842 P (XPEP­‑E1)
88. U1319060526|0219R01391 N
89. U1319059642|0219R00100 N
90. U1314046873|0219R01167 P (XPEP­‑E1)
91. U1315049784|0219R03631 P (XPEP­‑E1)
92. U1308014544|0219R00130 P (XPEP­‑E1)
93. U1319061285|0219R02463 P (XPEP­‑E1)
94. U1319059901|0219R00389 P (XPEP­‑E1)
95. U1319060776|0219R01770 P (XPEP­‑E1)
96. U1317054515|0219R02465 P (XPEP­‑E1)
97. U1319061170|0219R02409 P (XPEP­‑E1)
98. U1319060197|0219R00833 P (XPEP­‑E1)
99. U1318059531|0219R01121 P (XPEP­‑E1)
100. U1319061953|0219R03553 P (XPEP­‑E1)
101. U1319061409|0219R02705 P (XPEP­‑E1)
102. U1319061265|0219R02510 P (XPEP­‑E1)
103. U1319061014|0219R02152 P (XPEP­‑E1)
104. U1319060929|0219R02028 P (XPEP­‑E1)
105. U1319060423|0219R01214 P (XPEP­‑E1)
106. U1317056966|0219R00365 P (XPEP­‑E1)
107. U1317056819|0219R03622 P (XPEP­‑E1)
108. U1317056373|0219R03621 P (XPEP­‑E1)
109. U1319060406|0219R01177 P (XPEP­‑E1)
110. U1319061575|0219R02894 P (XPEP­‑E1)
111. U1319061993|0219R03634 P (XPEP­‑E1)

Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

Č. Reg.č. Rozh. (ŠPPK)
1. U1319060401|0219R01173 P (XSPaV­‑E1)
2. U1319060989|0219R02127 P (XSPaV­‑E1)
3. U1317055785|0219R01772 P (XSPaV­‑E1)
4. U1319060775|0219R01766 P (XSPaV­‑E1)
5. U1319060774|0219R01764 N
6. U1319060299|0219R00992 P (XSPaV­‑E1)
7. U1308014375|0219R01213 P (XSPaV­‑E1)
8. U1319059837|0219R00301 P (XSPaV­‑E1)
9. U1319059636|0219R00421 P (XSPaV­‑E1)
10. U1319061534|0219R02854 P (XSPaV­‑E1)
11. U1307003272|0219R01765 P (XSPaV­‑E1)
12. U1319060010|0219R00553 P (XSPaV­‑E1)
13. U1319059642|0219R00101 N
14. U1318057184|0219R03544 P (XSPaV­‑E1)
15. U1319060234|0219R00879 P (XSPaV­‑E1)