Skočiť na hlavný obsah

Oznam pre 1. ročníky PdF

Dňa 11. 9. 2023 a 12. 9. 2023

sa v aule Pedagogickej fakulty, Priemyselná 4, Trnava, budú konať

Adaptačné dni

pre študentov 1. ročníkov, študijných programov v bakalárskom stupni denného štúdia.

 

Harmonogram:

Dátum Čas Študijné programy
pondelok 11. 9. 2023 8.30 AJaAK, AJL, Aj – B, Aj – Ev, Aj – His, Aj – I, Aj – Nj, Aj – Vo, Aj – Vu, His – Vo, His – Vu, His – Ev
pondelok 11. 9. 2023 10.30 AVU, Sj – Aj, Sj – B, Sj – Ev, Sj – His, Sj – I, Sj – Nj, Sj – Vo, Sj – Vu, M – Aj, M – B, M – Ev, M – His, M – Ch, M – Nv, M – Vo, M – Vu, M – I, B – His, B – Ch, B – Vu, B – Vo, I – Ev, I – Vo
utorok 12. 9. 2023 8.30 SPV, PEP písmená A až L
utorok 12. 9. 2023 10.30 PEP písmená M až Ž, SjKn

Na tomto stretnutí Vám okrem informácií k štúdiu, budú odovzdané preukazy ISIC a potvrdené potvrdenia o návšteve školy, ktoré si môžete priniesť vytlačené (MAIS – v sekcii Správa študentov → na lište Tlač → vybrať Potvrdenie o návšteve školy → ✓ zakliknúť □ na začiatku lišty pri svojom mene → Tlač → Schéma tlače: Tlač PdF TTU Externá → Tlač).