Skočiť na hlavný obsah
Viera Peterková
22. 01. 2024

Štúdium na katedre biológie je zážitok

Na katedre biológie sa vyučovanie deje mnohými inými spôsobmi, ako len „sledovaním učiteľa pred tabuľou.“

Jedným z príkladov je množstvo exkurzií, ktoré ponúkajú príležitosť „byť tam,“ kde prebieha konkrétny skutočný život a je zabezpečená jedna zo základných podmienok zmysluplného učenia sa – priama skúsenosť. Ak má byť exkurzia vyučovaním prepojeným so životom, tak musí byť dôkladne pripravená, zrealizovaná a počas vyučovania v triede dostatočne využitá.

S exkurziou je spojený aj zážitok, ktorý študentom ponúka viacrozmerné uchopenie akejkoľvek problematiky v porovnaní s tradičnou frontálnou výučbou. Navyše si študenti vďaka zapojeniu viacerých zmyslov a silnej emócie dokážu nové informácie lepšie zapamätať.

Na predmete prírodné zdroje Zeme si študenti môžu pod vedením doktora Iľka vyskúšať pôvodné techniky ťažby prírodných zdrojov, ryžovanie zlata alebo aj sfárať – zostúpiť do bane. Exkurzie sa realizujú do Banskej Štiavnice s návštevou Banského múzea v prírode, štôlni Bartolomej a štôlni Michal a do Prírodného a banského skanzenu Budúcnosť v Pezinku. Naši študenti zažijú množstvo zážitkov aj počas výučby v triede alebo laboratóriu.

Cieľom je, aby si študenti sami so záujmom odomkli dvere do sveta nepoznaného a zapamätali si to, čo za dverami našli. Silu zážitku jednoducho nenahradíme. V neposlednom rade potrebujú „zážitky, ktoré ich formujú“ aj naši vyučujúci.

Z predmetu ochrana prírodných zdrojov sa študenti pod vedením docentky Peterkovej a doktora Iľka, dostanú do Čističky odpadových vôd v Zelenči alebo do Spaľovne odpadu v Bratislave. Ďalším príkladom je určovanie etopatií – abnormálnych prejavov správania sa zvierat počas návštevy v ZOO Bratislava. Študenti samostatne pracujú pomocou vopred pripravených a konštruktivisticky ladených pracovných listov.

Prepojenie aktívnej angažovanosti našich študentov s vyučovaním na predmetoch environmentálna výchovaenvironmentálne minimum realizujeme tak, že namiesto písania seminárnych prác študenti pracujú na e‑projektoch, ktorých cieľom je nájsť a odstrániť environmentálny problém. Študentom sa podarilo odstrániť množstvo nelegálnych skládok, ako napríklad staré vrakovisko áut, realizovali zber invázneho druhu raka červeného a mnoho iných.

Dôležité je, že po každej exkurzii alebo zážitkovej aktivite nasleduje reflexia, ktorá pomáha študentom pochopiť, ako táto aktivita súvisí s reálnym svetom, vedomosťami a učivom, ktoré preberajú.

Prepojenie teórie, reálneho sveta a zážitku umocňujeme slobodou názoru a diskusie. Je dôležité navodiť pocit, že študenti „môžu povedať čokoľvek“ a je to v poriadku.

Zapojeným študentom, pedagógom a všetkým participujúcim subjektom ďakujeme.

 • Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO Bratislava).
  Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO Bratislava).
 • ZOO Bratislava.
  ZOO Bratislava.
 • Prírodný a banský skanzen budúcnosť v Pezinku.
  Prírodný a banský skanzen budúcnosť v Pezinku.
 • Prírodný a banský skanzen budúcnosť v Pezinku.
  Prírodný a banský skanzen budúcnosť v Pezinku.
 • Prírodný a banský skanzen budúcnosť v Pezinku.
  Prírodný a banský skanzen budúcnosť v Pezinku.
 • Z e‑projektov našich študentov.
  Z e‑projektov našich študentov.
 • Z e‑projektov našich študentov.
  Z e‑projektov našich študentov.
 • Z e‑projektov našich študentov.
  Z e‑projektov našich študentov.
 • Ukážka z pitiev.
  Ukážka z pitiev.