Skočiť na hlavný obsah

Oznam pre 1. ročníky Bc. štúdia PdF TU

Dňa 14. 9. 2023 (štvrtok) sa v aule Pedagogickej fakulty, Priemyselná 4, budú konať

imatrikulácie

študentov 1. ročníkov, študijných programov v bakalárskom stupni denného štúdia

Harmonogram:

dátum nácvik imatrikulácie študijné programy
štvrtok 14. 9. 2023 8:00 9:00 AJaAK, AJL, Aj – B, Aj – Ev, Aj – His, Aj – I, Aj – Nj, Aj – Vo, Aj – Vu, His – Vo, His – Vu, His – Ev
štvrtok 14. 9. 2023 10:00 11:00 AVU, Sj – Aj, Sj – B, Sj – Ev, Sj – His, Sj – I, Sj – Nj, Sj – Vo, Sj – Vu, M – Aj, M – B, M – Ev, M – His, M – Ch, M – Nv, M – Vo, M – Vu, M – I, B – His, B – Ch, B – Vu, B – Vo, I – Ev, I – Vo
štvrtok 14. 9. 2023 12:00 13:00 SPV, PEP písmená A až L
štvrtok 14. 9. 2023 14:00 15:00 PEP písmená M až Ž, SjKn

Nácvik a účasť sú povinné. Neúčasť musí byť ospravedlnená.

Nástup na nácvik je 10 minút pred stanoveným časom nácviku.

Slávnostnej udalosti odporúčam prispôsobiť oblečenie.

Vedúca študijného oddelenia