Skočiť na hlavný obsah

Dodatočný termín zápisov do 1. ročníka Mgr. štúdium

v budove Trnavskej univerzity, Hornopotočná 23, 917 01 Trnava

štúdium študijný program dátum miestnosť
Mgr. štúdium všetky študijné programy

21. 8. 2023
8.15 hod.

3P2

Na zápis je potrebné priniesť nasledujúce doklady, ktoré na zápise skontrolujeme:

  1. 2× fotografiu (3 × 2,5 cm).
  2. Vyplnenú a podpísanú žiadosť o vydanie preukazu študenta ISIC – tlačivo nájdete na webovej stránke Trnavskej univerzity v časti – Študent – Preukaz študenta – Tlačivá a formuláre na stiahnutie – Žiadosť o zhotovenie preukazu TU – študent. Musíte vypísať a podpísať 1. aj 2. stranu. Fotografiu (3 × 2,5 cm) môžete odoslať na webový odkaz uvedený na žiadosti alebo ju nalepte na tlačivo.
  3. Doklad o zaplatení poplatku za preukaz študenta ISIC – 20 € – platobné údaje sa nachádzajú na žiadosti.
  4. Čestné vyhlásenie – tlačivo nájdete na webovej stránke Trnavskej univerzity v časti – Študent – Žiadosti a vyhlásenia – R-čestné vyhlásenie.

 

Po zaevidovaní všetkých dokladov do systému MAIS, Vám vytvoríme v systéme MAIS štúdium, do 24 hodín sa prihlásite do univerzitných informačných systémov (ďalej len UIS). „Všetky potrebné informácie súvisiace s Vašim prístupom do UIS nájdete na webovej stránke: https://www.truni.sk/univerzitne-informacne-systemy.“ Bez tohto prihlásenia z Vašej strany Vám systém MAIS nebude sprístupnený.

Študentami PdF TU v Trnave sa stávate od 1. 9. 2023. V zmysle zákona môžete zápis zrušiť do 31. augusta 2023 písomnou žiadosťou, ktorú adresujete na dekanát PdF TU v Trnave. V prípade, že o zrušenie zápisu nepožiadate, máte práva a povinnosti študenta/ky PdF TU v Trnave. – Na stránke http://pdf.truni.sk/zasadne-dokumenty je zverejnený študijný poriadok. Sledujte oznamy na http://pdf.truni.sk/student (aj počas celého štúdia).