Skočiť na hlavný obsah
10. 01. 2024

Deň otvorených dverí

24. januára 2024

Deň otvorených dverí

Chceš sa stať učiteľom, sociálnym pe­da­gó­gom, vychovávateľom, tl­moč­ní­kom po­sun­ko­vé­ho jazyka alebo študovať an­glic­ký jazyk? Vyber si naj­lep­šiu pe­da­go­gic­kú fa­kul­tu na Slovensku! Spoznaj nás pri svojej návšteve!

 

Pedagogická fakulta

Trnavskej univerzity v Trnave

Program

────

o 9:00 hod. a o 10:00 hod. privítanie na fakulte a stretnutie s vedením fakulty v aule PdF, na Priemyselnej ul. 4

informácie o možnostiach štúdia

────

Prezentácia katedier:

Od 9:30 hod. a od 10:30 hod.

prehliadka priestorov do 12:00 hod.

────

Výhody

Potvrdenie o účasti DOD

Zľava 10 €
z poplatku na prihlášku

Viac informácií

https://pdf.truni.sk/
Ing. Andrea Ferenčíková
+421 33 5939 525
andrea.ferencikova [at] truni.sk