• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. Katarína Mikulovičová

prázdne miesto na profilovú fotografiu

  Pozícia: interná doktorandka
  Miestnosť: 532
  Klapka: 561
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Konzultačné hodiny: štvrtok 11:10 – 12:50

Vzdelanie a kvalifikačný rast

2009 – 2014: Evanjelické lýceum, Bratislava, odbor bilingválne štúdium

2014 – 2019: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, študijný odbor učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a biológie

Kvalifikačné práce

  • Bakalárska práca: Obraz spoločnosti vo veľkomoravských právnických textoch. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2017.
  • Diplomová práca: Nomokánon. Výklad a interpretácia. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019.

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.