Skočiť na hlavný obsah

PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský

fotografia Roman Vojtechovský
Katedra
Katedra slovenského jazyka a literatúry
E‑mail
roman.vojtechovskyaaatruni.sk
Miestnosť
24 – Adalbertinum, Jána Hollého 382/8
Konzultačné hodiny
utorok 9.30 – 11.00 (konzultáciu je potrebné dohodnúť si vopred emailom)

VTC Bc. SJKN: označenie výstupov, VTC1, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5


Pôsobí ako odborný asistent filológie slovenského posunkového jazyka na oddelení slovenského jazyka v komunikácii nepočujúcich. Venuje sa lingvistike slovenského posunkového jazyka (fonetika a fonológia, morfológia, syntax, lexikológia a textová rovina), zaujíma sa o kultúru a komunitu nepočujúcich posunkujúcich. V týchto oblastiach publikoval niekoľko publikácií, napr. Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku, Špecifické posunky v slovenskom posunkovom jazyku, Klasifikátory a špecifikátory v slovenskom posunkovom jazyku, Slovenský posunkový jazyk pre študentov – úplných začiatočníkov I.: Ja a moja rodina, Úvod do kultúry a sveta Nepočujúcich a pod.

Popri tejto práci externe pracuje ako moderátor Správ RTVS v slovenskom posunkovom jazyku v RTVS. Je hlavným lexikografom elektronického slovníka Posunky.sk: Prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka (www.posunky.sk), predsedom občianskeho združenia Snepeda (www.snepeda.sk), členom Európskej siete pedagógov posunkového jazyka (www.enslt.eu).

Záľuby: čítanie kníh, sledovanie filmov a relácií s otvorenými alebo skrytými titulkami, športovanie, sledovanie správ na teletexte, záhradkárčenie, spoznávanie historických, kultúrnych a prírodných miest