Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Marek Mikušiak, PhD.

Katedra
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Pozície

správca katedrovej webstránky

E‑mail
marek.mikusiakaaatruni.sk
Miestnosť
525
Klapka
Konzultačné hodiny
pondelok 13.10-14.40

Od r. 2016 pôsobí na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave ako odborný asistent. Vedie vysokoškolské kurzy z jazykovej kultúry, akademického písania, slovenskej syntaxe, lexikológie, psycholingvistiky a sociolingvistiky. Vedecko-výskumne sa zameriava predovšetkým na filozofiu jazyka, kognitívnu lingvistiku a jazykovú kultúru. Je autorom vedeckej monografie s názvom Filozofia jazyka medzi logikou a psychológiou a niekoľkých lingvistických, resp. lingvisticko-filozofických štúdií. V spolupráci s RTVS publikoval sériu populárno-náučných príspevkov o slovenskom spisovnom jazyku (Na slovíčko, slovíčka).

 


Vzdelávacie materiály

obrázok