Skočiť na hlavný obsah

doc. PaedDr. Mária Beláková, PhD.

Katedra
Katedra slovenského jazyka a literatúry
E‑mail
maria.belakovaaaatruni.sk
Miestnosť
525
Klapka
Konzultačné hodiny

piatok 8.00-9.10
Telefón

Priebežná pedagogická prax

Súvislá pedagogická prax


vedecko-výskumné a pedagogické zameranie:

· teória a prax vyučovania slovenského jazyka, onomastika

· osoba zodpovedná za výučbu didakticky orientovaných predmetov (slovenský jazyk v primárnom vzdelávaní, základy didaktiky slovenského jazyka, teória a prax vyučovania slovenského jazyka I., moderné stratégie vyučovania slovenského jazyka)

· zodpovedná za organizačné zabezpečenie priebežnej pedagogickej praxe zo slovenského jazyka

· zodpovedná za atestačné konania na katedre SJaL

členstvá a pozície:

· členka Slovenskej onomastickej komisie pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra v Bratislave

· členka Slovenskej jazykovednej spoločnosti

· predsedníčka atestačnej komisie (slovenský jazyk pre vyššie sekundárne vzdelávanie)

· recenzentka didaktických materiálov zo slovenského jazyka a náboženstva vedená v národnom Registri recenzentov

· lektorka, autorka a spoluautorka didaktických materiálov zo slovenského jazyka

autorstvo didaktických materiálov:

· didaktická hra Cez remeslá k vybraným slovám (https://www.infraslovakia.sk/product/akcie/cez-remesla-k-vybranym-slovam/2123)

· učebná pomôcka Bystríkova pomôcka. Myšlienkové mapy. Slovenský jazyk (https://www.infraslovakia.sk/product/bystrikove-pomocky/bystrikova-pomocka_--myslienkove-mapy---/2180) · učebnica Kde sa píšu čiarky? (https://www.fragment.sk/tituly/20113761/kde-sa-pisu-ciarky/)

· učebnica Vlastné meno ako príbeh a hra

· spoluautorstvo učebnice Píšem bez chýb

· vysokoškolská učebnica Teória a prax vyučovania slovenského jazyka I. – III.

· monografia Teória vyučovania vlastných mien (2023)