Skočiť na hlavný obsah

Termín štátnic z didaktiky angličtiny pre študentov UPV a UMŠ

Termín štátnej skúšky z predmetu Didaktiky AJ v predprimárnom a primárnom vzdelávaní bude 15. 5. 2023.

Študenti sa zapisujú na výberový predmet štátnej skúšky YAJPEP001 – Didaktika anglického jazyka v predprimárnom a primárnom vzdelávaní.

Tézy k štátnici

Úplnú kvalifikáciu učiteľa AJL pre MŠ a mladších žiakov študent získa až po absolvovaní kompletných štátnic vrátane obhajoby diplomovej práce.

Viac informácií nájdete tu.