Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD.

profilová fotografia

  Pozícia: tajomníčka katedry
  študijná po­rad­ky­ňa pre študijné pro­gramy animácia výtvarného umenia a pedagogika výtvarného umenia
  Miestnosť: 616
  Klapka: 554
  E‑mail: adresa elektronickej pošty
  Webová stránka: http://www.​artfacts.​net/​en/​artist/​zuzana­‑branisova­‑269893/​profile.​html otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby: ikonaVUPCH
  Mgr. et Mgr. art Zuzana Branišová, ArtD. (nar. 1980) v rokoch 1998 – 2002 študovala na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Od 2003 – 2007 na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave. Doktorát získala na VŠVU v roku 2011. V roku 2017 bola rezidentkou v MuseumsQuartier vo Viedni.
  Od roku 2007 je odbornou asistentkou na Katedre pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde vyučuje predmety textilná tvorba, kresba, plošné výtvarné médiá a priestorové výtvarné médiá.
  Zuzana Branišová pracuje v médiu textilu, kresby, objektu a inštalácie. Posledné štyri roky zameriava svoju pozornosť na vzťah medzi umením a vzdelávaním. Pravidelne prezentuje svoju tvorbu na medzinárodných i domácich výstavách (Medzinárodné trienále textilu v Szombathely v Maďarsku, Medzinárodné bienále súčasného textilného umenia v Khersone na Ukrajine, Medzinárodné bienále kresby v Plzni, Bienále súčasného umenia v Bratislave či Bienále voľného umenia v Bratislave). V roku 2015 realizovala procesuálny experimentálny art­‑edukatívny projekt s názvom ADD­‑SHARE­‑LEARN (Sklenofka. Dočasný art­‑edukatívny priestor, Trnava), ktorý bol súčasťou medzinárodného sympózia Conjunctions of Curating and Art Education (Spojitosti medzi kurátorstvom a pedagogikou umenia) organizovaného Katedrou pedagogiky výtvarného umenia.

Vzdelanie a kvalifikačný rast

Gymnázium Angely Merici, Trnava, 1994 – 1998

Akademický titul: Mgr., slovenský jazyka a literatúra – výtvarná výchova, Pedagogická Fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 1998 – 2002
Mgr. art., voľná textilná tvorba, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, 2003 – 2007
ArtD., obhajoba dizertačnej práce na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v odbore výtvarné umenie, 2011

Kvalifikačné práce

 • Branišová, Z. 2011. Súčasné výtvarné umenie v kontexte inštitúcií rímskokatolíckej cirkvi. Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 131 s. [teoretická práca – školiteľ konzultant prof. akad. mal. Ladislav Čarný, Mgr. Eugénia Sikorová]

Priebeh pracovných pomerov

 • Pedagogická fakulta T, odborná asistentka, 2006 – dodnes
 • ZŠ Jána de La Salle, Bratislava, učiteľská prax, 2003 – 2005

Oblasti pedagogickej činnosti

 • 2006 – dodnes, Pedagogická fakulta TU: ateliér textilu a plošných médií, školiteľka bakalárskych, diplomových prác.

Výber z publikačnej činnosti

CEC Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách

 • Branišová, Zuzana 
  VII­‑IV­‑III, 2009, objekt. In 3rd Triennial of Textile Art. Szombathely : Kunsthalle Szombathely, 2009, s. 284 
  ISBN 978­‑963­‑06­‑7196­‑5.
 • Branišová, Zuzana 
  Bez názvu, 2009, objekt In e lucean le stelle… / 2009miniartextilco(s)mo / XIX mostra internazionale d’arte contempranea. Como : Arte&Arte, 2009, 136 s.
 • Branišová, Zuzana 
  You Don’t Know My Mind, 2011, objekt In 4th Triennial of Textile Art. Szombathely : Kunsthalle Szombathely, 2012, s. 288 
  ISBN 978­‑963­‑08­‑3886­‑3.

CED Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách

 • Branišová, Zuzana 
  Znak, 2000, grafika. In Tomášová, I. 2006. Zetenaka. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2006, 20 s. 
  ISBN 80­‑8082­‑047­‑3.
 • Branišová, Zuzana 
  Hraničné body, 2007, environment. In Diplomové práce 2007. Bratislava : VŠVU, 2007, 73 s. ISBN 978­‑80­‑89259­‑10­‑6.
 • Branišová, Zuzana 
  Spojenia, 2008, objekt­‑koberec In Kruhy na vode 2008. Bratislava : ÚĽUV, 2008, 40 s. ISBN 978­‑80­‑88852­‑57­‑5.
 • Branišová, Zuzana 
  Pod kontrolou, 2009, objekt In Trienále textilu 2009. Bratislava : Arttex, 2009, 60 s.
 • Branišová, Zuzana 
  Spojenia, 2008, objekt­‑koberec In Bienále úžitkového umenia. Bratislava : Slovenská výtvarná únia, 2009, 78 s. 
  ISBN 978­‑80­‑88906­‑22­‑3.
 • Branišová, Zuzana 
  Pod kontrolou, 2009, objekt­‑koberec In Bienále voľného výtvarného umenia 2010. Bratislava : Slovenská výtvarná únia, 2010, 79 s. 
  ISBN 978­‑80­‑88906­‑25­‑4.
 • Branišová, Zuzana 
  Tee Time, 2013, obrus In Bienále Forma 2013. Bratislava : Slovenská výtvarná únia, 2013, 38 s. 
  ISBN 978­‑80­‑88906­‑30­‑8.
 • Branišová, Zuzana 
  Avaialble on Internet, 2013, objekt In Textilná miniatúra / Hand made in. Bratislava : TXT, 2013, 38 s. 
  ISBN 978­‑80­‑88906­‑30­‑8.
 • Branišová, Zuzana 
  The Ways of Thinking, 2014, inštalácia In Bienále voľného výtvarného umenia 2014. Bratislava : Slovenská výtvarná únia, 2010, 79 s. 
  ISBN 978­‑80­‑88906­‑32­‑2.

CDF Umelecké práce a preklady, reprodukované výtvarné diela v nekarentovaných časopisoch

 • Branišová, Zuzana 
  Hraničné body, 2007, environment. In Remeslo / Umenie / Dizajn. roč. 9., č. 1, 2008, s. 11 
  ISSN 1335­‑5457.
 • Branišová, Zuzana 
  GEOkoberec, 2006, objekt­‑koberec. In Designum. roč. 15., č. 5, 2009, s. 88 
  ISSN 1335­‑034x.
 • Branišová, Zuzana 
  Koberec Spojenia, 2008, koberec. In Remeslo / Umenie / Dizajn. roč. 10., č. 4, 2009, s. 28–29 
  ISSN 1335­‑5457.
 • Branišová, Zuzana 
  Bez názvu, 2009, koberec. In Remeslo / Umenie / Dizajn. roč. 11., č. 1, 2010, s. 40 
  ISSN 1335­‑5457.

CIB Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná doma

 • Branišová, Zuzana 
  Textil / Výstava študentov Ateliéru textilu doc. Mgr. art. Márie Balážovej a Mgr. Mgr. art. Zuzany Branišovej, 2009, Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 6 s.
 • Branišová, Zuzana 
  K plnosti, 2011, Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 4 s.

CJB Katalóg k výstave (viac ako 8 s. a menej ako 1 AH) vydaný doma

 • Gajdoš, Roman. 2010. Zuzana Branišová / Stav neprítomnosti. Trnava : Pedagogická fakulta, 20 s.

GII Umelecké práce v domácich a zahraničných skladačkách (menej ako 8 s.)

 • Branišová, Zuzana 
  Flower­‑love, 2002, objekt 
  In Balážová, M. 2003. Započítané 07 / Výstava študentských prác katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty TU v Trnave. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2003.
 • Branišová, Zuzana 
  Kresba svetlom, 2000, fotografia 
  In Blažo, Š. 2003. Započítané 07 / Výstava študentských prác katedry výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty TU v Trnave. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2003.
 • Branišová, Zuzana 
  GEOkoberec, 2006, objekt 
  In Fórum dizajnu 2006 – inšpirácie pre nábytok. Bratislava : Slovenské centrum dizajnu, 2006.
 • Branišová, Zuzana 
  Prvá pmoc pre lásku, 2005, objekt.  
  In Horáček, R. 2007. Fenomén kniha 9. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity, 2007, Česká republika.
 • Branišová, Zuzana 
  Prvá pomoc pre lásku, 2005, objekt 
  In Cisárová­‑Mináriková, E. 2007. Mimo/a/riadna. Bratislava : VŠVU, 2007.
 • Branišová, Zuzana 
  Stolovací koberec Minimal Contact, 2008, objekt 
  In Fórum dizajnu 2008 – zážitok zo stolovania. Bratislava : Slovenské centrum dizajnu, 2008.
 • Branišová, Zuzana 
  GEOkoberec, 2006, objekt 
  In RE – recyklovať, reparovať, rešpektovať. Bratislava : Slovenské centrum dizajnu, 2009.
 • Branišová, Zuzana 
  Spojenia, 2009, koberec 
  In Fórum dizajnu 2010 – Textil a dezén v interiéri. Bratislava : Slovenské centrum dizajnu, 2010.

GHG Práce zverejnené na internete

Prosím, zvoľte kartu s informáciami.

Samostatné výstavy

2009 Zuzana Branišová: Stav neprítomnosti, Trnava, Západné krídlo trnavskej radnice
2010 Zuzana Branišová: Dynastija, Nitrianska galéria / Galéria mladých, Nitra
2011 Zuzana Branišová: K plnosti, Katedrála sv. Jána Krstiteľa

Kolektívne výstavy

2006 Fórum dizajnu 2006 / Inšpirácie pre nábytok, Agrokomplex, Nitra 
Výber z Fóra dizajnu 2006, design factory, Bratislava 
Ethical fashion show, Tapis Rouge, Paríž, Francúzsko
2007 Cena za Eko Dizajn, BB EXPO – R. I. S., Banská Bystrica 
Diplomové práce 2007, Dom umenia, Bratislava 
Mimo/a/riadna, Galéria Medium, Bratislava 
La Marque Recyclaid, Comptoir du Marais, Paríž, Francúzko 
Fenomén kniha 2007, Dům pánů z Kunštátu, Brno, Česká republika
2008 Fórum dizajnu 2008 / Zážitok zo stolovania, Agrokomplex, Nitra
2009 Kruhy na vode 2008, Galéria ÚĽUV, Bratislava 
2. Bienále úžitkového umenia. Slovenská výtvarná únia, Bratislava 
RE­‑ recyklovať, reparovať, rešpektovať. Satelit, Bratislava 
2. Trienále textilu 2009. Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš 
3rd Triennial of Textile Art. Gallery Szombathely, Szombathely, Maďarsko 
Miniartextil / …e lucem le stelle… Ex­‑ Church san Francesco, Como, Taliansko 
2. Bienále úžitkového umenia. Galerie S. V. U. Mánes DIAMANT, Praha, Česká republika
2010 Fórum dizajnu 2010 / Textil a dezén v interiéri, Agrokomplex, Nitra 
3. Bienále voľného výtvarného umenia. Slovenská výtvarná únia, Bratislava 
Kruhy na vode 2010, Galéria ÚĽUV, Bratislava 
Miniartextil 2010 / “Et scientillérent les étoiles”. Salons de l’Hôtel de Ville, Montrouge – Paríž, Francúzsko 
Bienále voľného výtvarného umenia. Galerie S. V. U. Mánes DIAMANT, Praha, Česká republika
2011 Bienále úžitkového umenia 2011, Slovenská výtvarná únia, Bratislava 
The 5th International Exhibition of Mini Textile Art, Kherson Local Lore Museum, Krerson, Ukrajina
2012 Liturgický odev medzi minulosťou a prítomnosťou. Galéria Trnavskej arcidiecézy, Trnava 
4. Bienále voľného výtvarného umenia, Dom umenia, Bratislava 
Sociálna sonda 2 Vernoniky Rónaiovej, Dom umenia, Bratislava 
3. Trienále textilu 2012, Galéria M. A. Bazovského, Trenčín 
XXIII. Forfest 2012 – International festival of contemporary arts with spiritual orintation, Směmovní zámek, Kroměříž, Česká republika 
4th Triennial of Textile Art, Kunsthalle, Szombathely, Maďarsko 
Ars Liturgica – Liturgická roucha, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Orlice – Letohrad, Česká republika
2013 (Hand) made in, Slovenská výtvarná únia, Bratislava 
Bienále FORMA 2013, Slovenská výtvarná únia, Bratislava 
The 6th International Mini Textile Exhibition – Kherson Local Lore Museum, Kherson, Ukrajina 
The 3rd Triennial of Textiles. Without borders, Varosi Muveszeti Muzeum, Györ, Maďarsko 
The 3rd Triennial of Textiles. Without borders Museum in Bielsko – Biala, Bielsko – Biała, Poľsko
2014 The 10th International Biennial on Contemporary Textile Art “Scythia 10”, Kherson Local Lore Museum, Kherson, Ukrajina 
The 9. International Biennial of Drawing Pilsen 2014, Galéria mesta Plzne, Plzeň, Česká republika
2015 The 5th Triennial of Textile Art, Kunsthalle Szombathely, Szombathely, Hungary 
Biennial FORMA 2015, Gallery of Slovak Union of Visual Arts, Bratislava 
Sonda, Galerija Matice Hrvatske, Zagreb, Chorvátsko
2016 The 11th International Biennial on Contemporary Textile Art “Scythia 11”, Kherson Local Lore Museum, Kherson, Ukrajina 
18. medzinárodná výstava textilnej miniatúry. Zoči­‑voči, Slovenská výtvarná únia, Bratislava 
6. Bienále voľného výtvarného umenia, Turčianska galéria, Martin 
Spoločensky živí, Galéria Umelka, Slovenská výtvarná únia, Bratislava
2017 Sedemdesiat sukieň mala, Galéria Miloša Alexandra Bazovského, Trenčín 
2 × 3 ceny, Galéria Limes, Komárno 
8th International Mini Textile Art Exhibition, Kherson, Ukrajina

Bibliografia

Autorské katalógy

 • Gajdoš, R. 2011. Zuzana Branišová / Stav neprítomnosti. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave : Trnava.

Katalógy, periodiká

 • Tomášová, I. 2006. Zetenaka. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 20 s., ISBN 80­‑8082­‑047­‑3.
 • Čúzyová, S. 2007. Diplomové práce 2007. Bratislava : VŠVU, s. 73, ISBN 978­‑80­‑89259­‑10­‑6.
 • Kleinová, V. 2008. Kruhy na vode 2008. Bratislava : ÚĽUV, s. 40, ISBN 978­‑80­‑88852­‑57­‑5.
 • Gažíková, Z. – Fekete, L. – Augustín, A. 2009. Trienále textilu 2009. Bratislava : ARTTEX, s. 30.
 • Schram, A. – Nepšinská. M. 2009. Bienále úžitkového umenia. Bratislava : Slovenská výtvarná únia, s. 32, ISBN 978­‑80­‑88906­‑22­‑3.
 • Gažíková, Z. 2009. Trienále textilu 2009 / Na ceste ku kontinuite. In Remeslo / Umenie / Dizajn, roč., 10., č. 4, 2009, s. 31, ISSN 1335­‑5457.
 • Caramel, L. et al. 2009. e lucean le stelle… / 2009miniartextilco(s)mo / XIX mostra internazionale d’arte contempranea. Como : Arte&Arte, s 48.
 • Keszthelyi, K. ed. 2009. 3rd Triennial of Textile Art. Szombathely : Kunsthalle Szombathely, s. 101, ISBN 978­‑963­‑06­‑7196­‑5.
 • Labudová, Z. 2009. Pohľad porotkyne. In Remeslo / Umenie / Dizajn, roč. 10., č. 4, 2009, s. 26, ISSN 1335­‑5457.
 • Pekárová, A. 2010. Miniarttextil. Como 2009 – Cosmos. In Remeslo / Umenie / Dizajn, roč. 11., č. 1, 2010, s. 39, ISSN 1335­‑5457.
 • Srnenská, D. – Popelár, R. 2010. Bienále voľného výtvarného umenia 2010. Bratislava : Slovenská výtvarná únia, s. 27, ISBN 978­‑80­‑88906­‑25­‑4.
 • Krovinová, S. – Záhorská, A. 2010. Dynastija alebo o spoločnosti sebcov. Dostupné na: http://magazine.​studiostillsoft.​com/​section/​2/​has­‑happened/​182/​Dynastija­‑alebo­‑o­‑spolocnosti­‑sebcov/​ otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
 • Kleinová, V. 2010. Kruhy na vode 2010. Bratislava : ÚĽUV, s. 65, ISBN 978­‑80­‑88852­‑74­‑2.
 • Keszthelyi, K. ed. 2012. 4th Triennial of Textile Art. Szombathely : Kunsthalle Szombathely, s. 125, ISBN 978­‑963­‑08­‑3886­‑3.
 • Schram, A. – Nepšinská. M. 2011. Bienále úžitkového umenia. Bratislava : Slovenská výtvarná únia, s. 20, ISBN 978­‑80­‑88906­‑27­‑8.
 • Srnenská, D. – Popelár, R. 2012. Bienále voľného výtvarného umenia 2012. Bratislava : Slovenská výtvarná únia, s. 15, ISBN 978­‑80­‑88906­‑29­‑2.
 • Fekete, L. – Augustín, A. 2012. Trienále textilu 2012. Bratislava : ARTTEX, s. 21.
 • Fedorová, S. 2013. Textilná miniatúra / (Hand) made in. Bratislava : TXT, s. 11.
 • Pekárová, A. – Nepšinská, M. 2013. Bienále Forma 2013. Bratislava : Slovenská výtvarná únia, s. 6, ISBN 978­‑80­‑88906­‑30­‑8.
 • Srnenská, D. – Popelár, R. – Hajnalová, B. 2014. Bienále voľného výtvarného umenia 2014. Bratislava : Slovenská výtvarná únia, 2010, s. 18, ISBN 978­‑80­‑88906­‑32­‑2.

Poznámka: Na tejto časti stránky sa momentálne pracuje…

Prosím, zvoľte kartu.