Skočiť na hlavný obsah

Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD.

Fotografia
Katedra
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Pozície
  • tajomníčka katedry
  • študijná po­rad­ky­ňa pre študijné pro­gramy
  • animácia výtvarného umenia
  • a pedagogika výtvarného umenia
E‑mail
zuzana.branisovaaaatruni.sk
Miestnosť
616
Klapka
Konzultačné hodiny
Pondelok: 10.20 - 11.10
Utorok: 12.00 - 12.50

Mgr. et Mgr. art Zuzana Branišová, ArtD. (1980) v rokoch 1998 – 2002 študovala na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Od 2003 – 2007 na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave. Doktorát získala na VŠVU v roku 2011. V roku 2017 bola rezidentkou v MuseumsQuartier vo Viedni.

Od roku 2007 je odbornou asistentkou na Katedre pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde vyučuje predmety textilná tvorba, kresba, plošné výtvarné médiá a priestorové výtvarné médiá.

Zuzana Branišová pracuje v médiu textilu, kresby, objektu a inštalácie. Posledné štyri roky zameriava svoju pozornosť na vzťah medzi umením a vzdelávaním. Pravidelne prezentuje svoju tvorbu na medzinárodných i domácich výstavách (Medzinárodné trienále textilu v Szombathely v Maďarsku, Medzinárodné bienále súčasného textilného umenia v Khersone na Ukrajine, Medzinárodné bienále kresby v Plzni, Bienále súčasného umenia v Bratislave či Bienále voľného umenia v Bratislave). V roku 2015 realizovala procesuálny experimentálny art--edukatívny projekt s názvom ADD--SHARE--LEARN (Sklenofka. Dočasný art--edukatívny priestor, Trnava), ktorý bol súčasťou medzinárodného sympózia Conjunctions of Curating and Art Education (Spojitosti medzi kurátorstvom a pedagogikou umenia) organizovaného Katedrou pedagogiky výtvarného umenia.