Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Miloš Štofko, PhD.

Fotografia
Katedra
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
E‑mail
milos.stofkoaaatruni.sk
Miestnosť
616
Klapka
Konzultačné hodiny
Štvrtok 13:00 - 14:40

Mgr. Miloš Štofko, PhD. (1958) študoval (1978 – 1983) na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave slovenský jazyk a výtvarnú výchovu. V roku 2006 dosiahol titul PhD. na PdF PU v Prešove s dizertačnou prácou Otázka procesu v umení 20. storočia a jeho možné využitie v školskej praxi VV na 1. stupni ZŠ. V rokoch 1990 – 1995 pedagogicky pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre. V rokoch 1993 až 1995 bol členom Komitétu Slovenskej spoločnosti pre výchovu umením SSEA – INSEA. V roku 2003 založil a stal sa predsedom Slovenskej asociácie pedagógov výtvarných a estetických predmetov. Od roku 2016 je členom Českej sekcie INSEA. Od roku 2000 a s menšou prestávkou je až doteraz členom Predmetovej komisie pre výtvarnú výchovu a výchovu umením na ŠPÚ v Bratislave. V roku 2004 sa stal spoluriešiteľom projektu Tvorba novej koncepcie a osnov výtvarnej výchovy pre 1. a 2. stupeň ZŠ, ktorý bol podkladom na vytvorenie súčasného štátneho vzdelávacieho programu pre výtvarnú výchovu. V rokoch 2005 až 2006 bol členom pracovnej skupiny (výtvarné umenie) akreditačnej komisie pôsobiacej na Ministerstve školstva SR.

Publikuje v domácich vydavateľstvách – Od abstrakcie po živé umenie//Slovník pojmov moderného a postmoderného umenia (SLOVART, 2007), Škola úžitkového výtvarníctva, School of applied Art, ŠUR + ŠUP + ŠUV = 75 (Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, 2006), Psychodidaktika procesuálnej výtvarnej výchovy (VEDA, 2010), Využitie IKT v predmete: Výtvarná výchova pre základné školy. Priebežne sa venuje aj umeleckej činnosti. Od roku 1990 prezentoval svoje diela na niekoľkých samostatných a kolektívnych výstavách doma a v zahraničí. Rovnaké a Iné v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach (1995), Sieť v Galérii mladých v Brne (1994), Simulakrum v trnavskej Synagóge (1999), tiež v Galérii Sýpka v Klatovoch (1999), Hermovo ucho v Nitrianskej galérii (2006), reprízy v Dome umenia v Opave (2006) a v Magyar Mühely Galéria v Budapešti (2007).

Od roku 1994 pôsobí na Katedre pedagogiky výtvarného umenia Pedagogickej fakulty TU v Trnave. Na KPVU vyučuje predmety technické a formálne výtvarné metódy, pedagogika výtvarného umenia na 2. stupni ZŠ, úvod do estetiky. V rámci Katedry školskej pedagogiky na PdF TU vyučuje predmety výtvarná komunikácia, hry s výtvarným materiálom, výtvarné umenie a výchova.