Skočiť na hlavný obsah

Informácie o štátnych skúškach

Učiteľské programy, Bc.

Sociálna pedagogika a vychovavateľstvo, Bc.

Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii, Bc.

Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, Mgr.

Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii, Mgr.

Záverečné a kvalifikačné práce

Kritériá písania kvalifikačných prác

Obhajoba záverečnej práce

Materiály k empirickej časti

Ďalšie informácie

Odovzdanie záverečných prác

  • Aktuálne termíny odovzdania sú zverejnené v harmonograme štúdia prislúchajúceho akademického roka.
  • Vedúci záverečnej práce je povinný zapísať študentom hodnotenia záverečnej práce do systému MAIS najsnekôr ku dňu odovzdania práce, t. j. študent je povinný odovzdať vedúcemu práce záverečnú prácu pred daným termínom.
  • Študent je povinný odovzdať záverečnú prácu (BP, DP) v 1 exemplári v hrebeňovej alebo tepelnej väzbe a v 2 exemplároch CD s elektronickou formou práce, spolu s nimi analytický list, licenčnú zmluvy a test originality, ktoré budú vygenerované po vložení práce do centrálneho registra záverečných prác.