Skočiť na hlavný obsah

Konferencie a semináre

Katedra zorganizovala nasledujúce vedecké konferencie a semináre:

2023 Juvenilia Paedagogica 2023. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 10. 2. 2023.
2022 Ako rozlíšime konšpiračné teórie? Aula Pazmaneum, Univerzitné nám. 1, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, 29. 9. 2022.
Retrospektívy, súčasnosť a perspektívy sociálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 16. 6. 2022.
Juvenilia Paedagogica 2022. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 11. 2. 2022.
2021 Juvenilia Paedagogica 2021. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 12. 2. 2021.
2020 Kresťanský disent ako priestor pre výchovu a vzdelávanie slobodného človeka v období komunizmu, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 29. 5. 2020.
Juvenilia Paedagogica 2020. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 7. 2. 2020.
2019 Výchova a vzdelávanie v totalitných ideológiách 20. storočia, medzinárodné sympózium, Smolenický zámok – Kongresové centrum SAV, Smolenice, 17. – 18. 10. 2019.
Pozvánka
Invitation
Program
Programme
Zborník abstraktov
(obal zborníka abstraktov)
Juvenilia Paedagogica 2019. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 1. 2. 2019.
Pozvánka.
Plagát.
2018 Relationality in Education of/towards Morality / Relacionalita vo výchove (k) mravnosti, medzinárodná vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 23. 11. 2018.
Pozvánka.
Invitation.
Program konferencie.
Conference Programme.
Juvenilia Paedagogica 2018. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 3. 2. 2018.
Pozvánka.
Plagát.
Program konferencie.
Zborník príspevkov.
2017 Vitálna škola, odborná konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 4. 10. 2017.
Plagát.
Inkluzívna práca s mládežou, workshop, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 4. 10. 2017.
Plagát.
Program.
Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku od konca 2. svetovej vojny po obdobie normalizácie, vedecké kolokvium, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 22. 9. 2017.
Pozvánka.
Program.
Juvenilia Paedagogica 2017. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 3. 2. 2017.
Pozvánka.
Program konferencie.
Zborník abstraktov.
2016 Kontinentálna pedagogika – jej problémy a výzvy v historickej a filozofickej optike, medzinárodné sympózium, Smolenický zámok – Kongresové centrum SAV, Smolenice, 17. – 18. 10. 2016.
Pozvánka
Invitation
Conference Programme
Conference Programme and Abstracts
Multidimenzionálna topografia kvality života v inkluzívnej edukácii, medzinárodná vedecká konferencia, Smolenický zámok – Kongresové centrum SAV, Smolenice, 5. – 6. 5. 2016.
Pozvánka
Invitation
Program konferencie
Conference Programme
Zborník abstraktov/Abstract Book
Migrácia: náboženstvá bez hraníc – európska perspektíva, medzinárodná vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 2. 5. 2016.
Program konferencie.
Plagát.
Juvenilia Paedagogica 2016. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 5. 2. 2016.
Program konferencie.
2015 Človek človeku. K prameňom etickej výchovy. Medzinárodné sympózium. Aula Pazmaneum, FZSP Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 15. 10. 2015.
Program konferencie.
Juvenilia Paedagogica 2015. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 6. 2. 2015.
Program konferencie.
Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku v rokoch 1939 – 1945, vedecké kolokvium, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 10. 4. 2015.
Program konferencie.
2014 Pedagogické myslenie a školstvo na Slovensku v medzivojnovom období, vedecké kolokvium, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 24. 10. 2014.
Program konferencie.
Ďuričove dni, medzinárodná vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 2. – 3. 10. 2014.
Pozvánka.
Program konferencie.
Zborník abstraktov.
Reflection of Inclusive Education of the 21st Century in Correlative Scientific Fields, slávnostná prezentácia knihy, Trnava, 24. 4. 2014.
Pozvánka.
Juvenilia Paedagogica 2014. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská vedecká konferencia, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 14. 2. 2014.
Program.
2013 Prosociálnosť a etická výchova. Skúsenosti a perspektívy, vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou, Aula Pazmaneum, FZSP Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 11. 11. 2013.
Program.
Kontexty filozofie výchovy v novoveku a súčasnej perspektíve, medzinárodná vedecká konferencia, Kongresové centrum SAV, Smolenice, 3. – 4. 10. 2013.
Pozvánka.
Invitation.
Program konferencie.
Conference Programme.
Zborník abstraktov.
Juvenilia Paedagogica 2013. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská konferencia s medzinárodnou účasťou, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 8. 2. 2013.
Program.
2012 Workshop Staroveký Rím zblízka.
Program.
Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie, medzinárodná vedecká konferencia, Smolenický zámok, 26. – 27. 4. 2012.
Pozvánka.
Program konferencie.
Konferenzprogramm.
Juvenilia Paedagogica 2012. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, študentská konferencia s medzinárodnou účasťou, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 9. 2. 2012.
Program.
2011 Retrospektíva a perspektívy psychológie ľudí s postihnutím na Slovensku, sympózium organizované pri príležitosti životného jubilea profesora Ladislava Požára v Aule Pazmaneum Trnavskej univerziy v Trnave, Trnava, 27. 5. 2011.
Pozvánka.
Juvenilia Paedagogica 2011. Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov, úvodný ročník študentskej vedeckej konferencie konanej v aule Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 10. 2. 2011.
Pozvánka.
Program.
2010 Kognitívne, emocionálne a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevencii šikanovania na základnej škole, medzinárodná vedecká konferencia je organizovaná z príležitosti 375. výročia založenia pôvodnej Trnavskej univerzity v dňoch 25. – 26. novembra 2010 v priestoroch Kaštieľa Jaslovské Bohunice pri Trnave.
Pozvánka.
Program konferencie.
Zborník abstraktov.
Kontexty filozofie výchovy v historickej a súčasnej perspektíve, medzinárodná vedecká konferencia organizovaná z príležitosti 375. výročia založenia pôvodnej Trnavskej univerzity, Smolenický zámok, 28. – 29. 10. 2010.
Pozvánka.
Invitation.
Conference Programme.
Program konferencie.
Zborník abstraktov.
Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky, medzinárodná vedecká konferencia organizovaná z príležitosti 375. výročia založenia pôvodnej Trnavskej univerzity, Smolenický zámok, 8. – 9. 4. 2010.
Pozvánka.
Konferenzprogramm.
Program konferencie.
2009 Etnopedagogické a muzikoterapeutické paradigmy v hudobnej pedagogike, sympózium k Európskemu roku kreativity a inovácií.
Program.
Zborník abstraktov – obálka,
texty.
Bližšie info na www.​muzikoterapia.​eu
2008 Pedagogika a saleziánsky preventívny systém edukácie, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.
Program.
Plagát.
Východiská a perspektívy inkluzívnej pedagogiky v strednej Európe, medzinárodné sympózium, Trnava, 4. 4. 2008.
Program.
Zborník anotácií.
2007 Pedagogika voľného času – teória a prax, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Trnava, 25. – 26. 10. 2007.
Program konferencie.
2004 Etická výchova ako súčasť univerzitného vzdelávania, vedecko­‑odborný seminár, jeseň 2004.
2002 Etika a etická výchova v školách, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou zorganizovaná z príležitosti 10. výročia znovuobnovenia TU v Trnave.