Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah  « Odkazy na karty  |  Základné formátovanie textu » 

Pod formátovaním obsahu budeme rozumieť vizuálnu zmenu formátovania celých odsekov alebo jednotlivých slov, celých tabuliek alebo jednotlivých buniek, zoznamov a podobne. Do tejto kapitoly zaraďujeme aj podkapitolu o typografických úpravách, ktoré zahŕňajú nahrádzanie znakov takým spôsobom, aby boli v súlade so zásadami typografie na Slovensku.

Podkapitoly:

Súvisiace kapitoly: