Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie toku textu | Odseky  « Zarovnanie odsekov  |  Nadpisy » 

O úprave štýlov hovorí kapitola Úprava štýlov. Na zmenu zoznamu tried štýlov najbližšieho odseku slúži direktíva #paragraph:«zoznam tried» a na zmenu skupiny odsekov direktíva #paragraphs:«zoznam tried», ktorej platnosť je možné odvolať zadaním prázdneho zoznamu tried.

(Zoznam tried je zoznamom identifikátorov tried kaskádových štýlov oddeľovaných medzerami. Samozrejme, že zoznam smie obsahovať jedinú položku.)

Príklad:

#style: p.mojOdsek { font-size: 12px; border: 1px solid silver; 
padding-left: 5px; }

#paragraph:mojOdsek
Môj odsek s vlastnou triedou štýlov.

Nasledujúci odsek (bez triedy štýlov).

#paragraphs:mojOdsek

Viaceré odseky

s triedou

štýlu `mojOdsek`.

#paragraphs:

Zase späť… Žiadna trieda.

Výsledok:

Môj odsek s vlastnou triedou štýlov.

Nasledujúci odsek (bez triedy štýlov).

Viaceré odseky

s triedou

štýlu mojOdsek.

Zase späť… Žiadna trieda.

 

Dvojica direktív opísaná v tejto kapitole zároveň slúži na úpravu zoznamu štýlov nadpisov a oddeľovacích čiar. V systéme kaskádových štýlov sú však ich definície oddelené.

Príklad:

#style: h3.mojOdsek { background-color: yellow; }
#style: hr.mojOdsek { height: 3px; background-color: yellow; }

#paragraph:mojOdsek
Môj nadpis tretej úrovne s vlastnou triedou štýlov
___

Nasledujúci nadpis (bez triedy štýlov)
___

#paragraph:mojOdsek
---

Oddeľovacia čiara vyššie má definované žlté pozadie,
ktoré je viditeľné vďaka zväčšeniu jej predvolenej výšky.

Výsledok:

Môj nadpis tretej úrovne s vlastnou triedou štýlov

Nasledujúci nadpis (bez triedy štýlov)


Oddeľovacia čiara vyššie má definované žlté pozadie, ktoré je viditeľné vďaka zväčšeniu jej predvolenej výšky.

 

Súvisiace kapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Zamyslite sa nad nasledujúcou otázkou: Ako by ste dokázali využiť úpravu štýlu odseku (v RS Rheia)?