Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Formátovanie obsahu | Základné formátovanie textu  « Základné formátovanie textu  |  Úprava štýlov » 

Zo znakov rezervovaných na základné formátovanie textu sa v bežnom texte najčastejšie vyskytujú spojovníky (­‑) a lomky (/). Spojovník podlieha pravidlám automatickej typografie. Lomka sa používa napríklad pri zápise akademického roka alebo webovej adresy. Ak sa v rámci odseku vyskytnú tieto znaky samostatne, nemusí dôjsť ku vzniku formátovania. Odporúčame však vždy tieto znaky zdvojovať.

Príklad:

V akademickom roku 2009/2010 bolo na štúdium uvedeného programu prijatých
70 študentov. V akademickom roku 2011/2012 z tohto množstva zostalo na
uvedenom programe študovať 20 študentov. (ISBN 80-40-80-22-X.)

Výsledok:

V akademickom roku 20092010 bolo na štúdium uvedeného programu prijatých 70 študentov. V akademickom roku 20112012 z tohto množstva zostalo na uvedenom programe študovať 20 študentov. (ISBN 80408022X.)

Príklad, v ktorom sme chyby opravili:

V akademickom roku 2009//2010 bolo na štúdium uvedeného programu prijatých
70 študentov. V akademickom roku 2011//2012 z tohto množstva zostalo na
uvedenom programe študovať 20 študentov. (ISBN 80--40--80--22--X.)

Výsledok:

V akademickom roku 2009/2010 bolo na štúdium uvedeného programu prijatých 70 študentov. V akademickom roku 2011/2012 z tohto množstva zostalo na uvedenom programe študovať 20 študentov. (ISBN 80­‑40­‑80­‑22­‑X.)

 


Otázky a úlohy:

  1. Opíšte najčastejšie situácie, v ktorých nastávajú konflikty formátovania textu?