Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Tvorba odkazov  « Úprava veľkosti obrázka  |  Formátovanie obsahu » 

Upozornenie: Táto kapitola používa poznatky z kapitol KartyVloženie príkazu JavaScriptu.

Rheia podporuje štruktúrovanie obsahu pomocou sústavy kariet, medzi ktorými sa môže návštevník prepínať. Vytvorenie navigácie prebieha úplne automaticky.

Odkaz na kartu je možné vložiť pomocou odkazu na stránku s identifikátorom karty uvedeným za znakom mriežky:

-{Odkaz na kartu 2 v kapitole Karty|manual?karty#karta-2}
-{Odkaz na kartu 2. ročník v kapitole Aliasy
  kariet|manual?aliasy-kariet#2-rocnik}

Výsledok (s doplnenými vysvetľujúcimi poznámkami):

 

Niekedy môže vzniknúť potreba vytvorenia odkazu v texte, ktorý návštevníka presmeruje na konkrétnu kartu na rovnakej stránke. Vyššie uvedený spôsob má tú nevýhodu, že sa pri ňom musí načítať celá stránka odznova. Iným spôsobom prepnutia karty je uvedenie nasledujúceho príkazu JavaScriptu otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) do (bežného) odkazu (pozri kapitolu Vloženie príkazu JavaScriptu):

  navigateTab('tabx')

kde tabx je systémový identifikátor karty, do ktorého treba namiesto x dosadiť poradové číslo karty. Systémové identifikátory sú číslované po poradí. Karty druhej úrovne majú číslice prvej a druhej úrovne oddelené spojovníkom ­‑ (napríklad: tab1­‑2).

Príklad:

#Karta: Karta 1
Obsah prvej karty.
Prechod na {druhú kartu|script:navigateTab('tab2')}.

#Karta: Karta 2
Obsah druhej karty.

Výsledok:

Obsah prvej karty. Prechod na druhú kartu.

Obsah druhej karty.

Kliknutím na odkaz s textom „druhú kartu“ dôjde k prepnutiu na kartu s popisom Karta 2.

 

Súvisiace kapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Aké spôsoby vytvorenia odkazu smerujúceho na konkrétnu kartu poznáte?