Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Funded by Identificator Title Duration
European Centre for Modern Languages in Graz 
www.​ecml.​at otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
RELANG otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Relating language curricula, tests and examinations to the Common European Framework of Reference 
Contact: doc. Beresova
since 2013
COST Association CA16105 otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques (enetCollect) 
Contact: Prof. Pokrivcakova
since 2018
Ministry of Education SR 
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
VEGA 1/0799/18 National Literatures in the Age of Globalisation (Origin and Development of American­‑Slovak Literary and Cultural Identity) 
Contact: Prof. Pokrivčák
since 2018
Ministry of Education SR 
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)
KEGA 001TTU-4/2019 Vysokoškolská príprava nenatívnych učiteľov cudzích jazykov v národnom a medzinárodnom kontexte 
Contact: Prof. Pokrivcakova
since 2019