Skočiť na hlavný obsah

Vedeckovýskumná činnosť študentov KAJL

Študenti KAJL sa môžu zúčastňovať na všetkých výskumných aktivitách katedry. To im umožňuje:

  • hlbšie preniknúť do vybraných tém, ktoré ich zaujímajú,
  • rozvíjať svoje analytické a výskumné zručnosti,
  • byť lepšie pripravení na budúce výzvy, či už v pedagogickej praxi, v jazykovom priemysle alebo v postgraduálno štúdiu.

Okrem realizácie svojich osobných výskumných projektov (seminárnych prác, semestrálnych projektov, bakalárskych a diplomových prác) sa naši študenti môžu zúčastňovať na nasledujúcich aktivitách:

  • na prebiehajúcich výskumných projektoch KAJL:
  1. VEGA 1/0262/21: Umelá inteligencia v cudzojazyčnom a literárnom vzdelávaní
  2. KEGA 019TTU-4/2021: Zavádzanie nových digitálnych nástrojov do vzdelávania a výskumu v rámci transdisciplinárnych filologických študijných programov
  • organizovanie výročných konferencií KAJL (Language, Literature and Culture in Education; Aktuálne výzvy v jazykovom vzdelávaní),
  • vedecká činnosť v študentských výskumných skupinách CALL Club (CALL = Computer-assisted language learning) a Translatologický krúžok.

 

Publikačné výstupy našich študentov:

Belancová, M. (2022). CLIL in Slovakia. In Hitková, P. (Ed.), Students research on teaching and learning English as a foreign language (s. 74–112). Hradec Králové: Gaudeamus.

Blažková, D. (2022). Fan fiction as a new phenomenon of mass reading culture: Harry Potter books. In Pokrivčáková (Ed.), New forms of literature and literary education in the digital era (s. 9–27). Hradec Králové: Gaudeamus.

Frištyková, K. (2022). Automatized tools for checking grammar in teaching English as a foreign language. In Vančová, H. (Ed.), Development of linguistic Competence in the digital era (s. 7–31). Hradec Králové: Gaudeamus.

Gajdošová, J. (2022). Literature in the Digital Age. In Pokrivčáková (Ed.), New forms of literature and literary education in the digital era (s. 28–53). Hradec Králové: Gaudeamus.

Galková, K. (2022). Impact of CLIL on undergraduate education of students of bilingual secondary schools. In Hitková, P. (Ed.), Students research on teaching and learning English as a foreign language (s. 113–153). Hradec Králové: Gaudeamus.

Kramecová, N. (2022). English teacher trainees’ opinions, experiences, and attitudes towards LMS Moodle. In Vančová, H. (Ed.), Development of linguistic Competence in the digital era (s. 32–63). Hradec Králové: Gaudeamus.

Lešková, N. (2022). Impact of online education on students at bilingual secondary grammar schools in Slovakia. In Hitková, P. (Ed.), Students research on teaching and learning English as a foreign language (s. 37–73). Hradec Králové: Gaudeamus.

Liščáková, M. (2022). Applying digital technologies in teaching English through literary texts. In Pokrivčáková (Ed.), New forms of literature and literary education in the digital era (s. 54–85). Hradec Králové: Gaudeamus.

Matulová, D. (2022). Digital Tools for Building Vocabulary in English Language Learning. In Vančová, H. (Ed.), Development of linguistic Competence in the digital era (s. 64–88). Hradec Králové: Gaudeamus.

Meliš, T. (2022). Gamification in teaching and learning English as a foreign languageIn Vančová, H. (Ed.), Development of linguistic Competence in the digital era (s. 89–134). Hradec Králové: Gaudeamus.

Škerlecová, A. (2022). Learning English through online lessons. at primary schools. In Hitková, P. (Ed.), Students research on teaching and learning English as a foreign language (s. 9–36). Hradec Králové: Gaudeamus.