Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Definovanie článkov | Príklady článkov  « Článok s dátumom skončenia platnosti  |  Ponuky » 

Niektoré články vyžadujú pridanie príloh s podrobnejšími informáciami. Ak je to možné, odporúčame sa tomu vyhnúť a všetky informácie uviesť priamo v článku. Otváranie príloh je pre návštevníkov webu nepohodlné a obsah príloh nie je zahrnutý do vyhľadávania informácií na webe.

Naopak, prílohy môžu obsahovať rôzne dokumenty a formuláre určené na vyplnenie a vytlačenie. Odkazy na takéto súbory by síce mohli byť uvedené priamo v texte článku (napríklad vo forme zoznamu položiek na prevzatie), avšak prílohy sú spracúvané v čase zobrazenia článku, čo má svoje výhody.

V prípade častých aktualizácií obsahu súborov s prílohami sa dá zaradením súboru do príloh vyhnúť opakovanému spracovaniu zdrojového textu jadrom RS Rheia, ku ktorému by došlo v prípade, že by odkaz na súbor bol uvedený priamo v texte článku.


Súbor prílohy musí byť umiestnený na správnej ceste (v priečinku downloads). K článku je pripojiteľný prostredníctvom údajového poľa Príloha:

Príloha: "«slovný opis prílohy (nepovinné)»" «cesta a názov súboru s prílohou»

Slovný opis prílohy je nepovinný, ale je vyžadované jeho uvedenie v strojopisných úvodzovkách ("). Cesta a názov súboru s prílohou určujú konkrétny súbor, kde cesta je relatívna – určuje cestu v rámci priečinka downloads (napríklad katedrové stránky vyžadujú uvedenie katedrovej cesty). Pripomíname, že údajové pole Príloha (rovnako ako všetky údajové polia) musí byť uvedené v jedinom riadku (t. j. nesmie byť rozdelené na dva alebo viac riadkov).

Príklad:

Dátum: 29. 1. 2014
Nadpis: Oznam o súťaži
Príloha: "Oznam" manual/dokument-na-prevzatie.docx
Obsah: začiatok-->
Oznamujeme študentom, že dňa 8. 5. 2014 sa koná súťaž!
(|Podrobnosti sú uvedené v prílohe.|)
<--koniec

Článok bude po otvorení vyzerať takto.

 

K jednému článku je možné pripojiť ľubovoľné množstvo príloh. Všetky budú zobrazené pod čiarou pod textom otvoreného článku. Ak niektorý súbor nejestvuje alebo je umiestnený na nesprávnej ceste, bude jeho ikona šedá. V prípade, že je všetko v poriadku a súbory sú pripravené na prevzatie, sú ich ikony farebné (ikony súborov sú predvolené, ale je možná individuálna úprava grafiky ikony spôsobom opísaným v kapitole Súbory so zvláštnym významom) a za textom položky na prevzatie sú uvedené informácie o súbore. (Čiže správanie sa odkazov na prevzatie príloh je rovnaké ako správanie sa klasických odkazov na prevzatie.)

Alternatívne je možné vynechať obsah článku a spoľahnúť sa len na informácie v prílohách. Tento spôsob odporúčame využiť len vo výnimočných prípadoch – ako sme spomínali, obsahy príloh nie sú zahrnuté do vyhľadávania a ich otváranie je z pohľadu návštevníka nepohodlné! Ak chcete napriek všetkému publikovať len prílohy, tak je pre vás použitie údajového poľa Obsah zbytočné. Uveďte namiesto neho príkaz Publikuj!

Príklad:

Dátum: 30. 1. 2014
Nadpis: Oznam o súťaži
Príloha: "Oznam" manual/dokument-na-prevzatie.docx
Publikuj!

Výsledok bude vyzerať takto.

 


Otázky a úlohy:

  1. Akú výhodu má použitie príloh článkov oproti vloženiu odkazu na súbor priamo do zdrojového textu?
  2. Aké údajové pole slúži na pripojenie súboru s prílohou k článku?
  3. Aké údaje obsahuje údajové pole Príloha? Ktoré sú povinné a aký je význam jednotlivých údajov tohto poľa?