Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Tvorba odkazov  « Odkazy na články  |  Práca s informáciami o súboroch na prevzatie » 

Položky na prevzatie sú principiálne špeciálnymi druhmi odkazov. Čiže pre nich platia rovnaké pravidlá, aké sú uvedené v kapitole Tvorba odkazov a v súvisiacich kapitolách vrátane informácie o zmene zobrazovaného textu odkazu (pozri kapitolu Zmena zobrazovaného textu odkazu), ktorý v tomto prípade nahradí pôvodný názov súboru.

Najjednoduchšia položka na prevzatie vyzerá takto:

{down:manual/dokument-na-prevzatie.doc}

Bude zobrazená ako názov súboru s ikonou (ikony súborov sú predvolené, ale je možná individuálna úprava grafiky ikony spôsobom opísaným v kapitole Súbory so zvláštnym významom) a informáciami o ňom:

ikonamanual/​dokument­‑na­‑prevzatie.​doc 22,02 kB (21,50 KiB), 27. 1. 2014

Ak je z nejakého dôvodu potrebné zamlčať informácie o súbore, tak treba použiť predponu plain:

{plaindown:manual/dokument-na-prevzatie.doc}

Výsledok bude takmer identický, len bez záverečných informácií o súbore:

Na zaradenie odkazov na súbory na prevzatie čerpané z externých zdrojov na stránku (upozorňujeme, že použitie externého súboru je možné len so súhlasom vlastníka autorských práv) je možné použiť nasledujúci spôsob:

{Oznámenie o mimoriadnej udalosti|externdown:http://www.truni.sk/sites/default/
files/cis/mimoriadna_udalost.doc}

Odkaz bude (okrem ikony súboru) obohatený o ikonu, ktorá sa obvykle používa na signalizovanie otvárania odkazu v novom okne, no v tomto systéme je táto ikona synonymom odkazov smerujúcich na externý zdroj:

ikonaOznámenie o mimoriadnej udalosti otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) 275,00 B (275,00 B), 5. 3. 2020

Keďže ide o externý zdroj, informácie o dostupnosti súboru, jeho veľkosti a dátume poslednej úpravy sú zisťované v náhodných časových intervaloch s odstupom až niekoľko dní. To znamená, že keď sa súbor zmení alebo prestane byť dostupný, Rheia to nemusí zistiť takmer okamžite, ale niekedy až po niekoľkých dňoch.

Opäť, keď je potrebné zamlčať informácie o veľkosti a dátume poslednej úpravy, treba použiť predponu plain:

{Oznámenie o mimoriadnej udalosti|plainexterndown:http://www.truni.sk/sites/
default/files/cis/mimoriadna_udalost.doc}

Vo výsledku budú opäť zamlčané záverečné doplňujúce informácie o súbore:

Podkapitoly:

 


Otázky a úlohy:

  1. Akým spôsobom je možné v zdrojovom texte RS Rheia vytvoriť odkaz na prevzatie súboru?
  2. Akým spôsobom je možné v zdrojovom texte RS Rheia vytvoriť odkaz na prevzatie súboru z externého umiestnenia?
  3. Ako treba upraviť odkaz na prevzatie súboru, ak si neželáme, aby za ním boli uvedené doplňujúce informácie o súbore?