Tvorba webových stránok – Manuál k redakčnému systému Rheia 1.0, Roman Horváth, © 2015, powered by Rheia

Obsah stránky sa číta, prosím čakajte…

 TWS – Manuál k RS Rheia 1.0 – Obsah | Definovanie článkov | Príklady článkov  « Jednoduchý článok  |  Článok s prílohou » 

K článkom, ktoré majú charakter oznamu s limitovanou platnosťou, je vhodné definovať dátum skončenia platnosti (slúži na to údajové pole Platnosť).

Príklad:

Dátum: 3. 4. 2012
Platnosť: 9. 5. 2012
Nadpis: Oznam o súťaži
Obsah: začiatok-->
Oznamujeme študentom, že dňa 8. 5. 2012 sa koná súťaž!

*Prineste si prezuvky!*
<--koniec

Na vzhľade článku sa do skončenia platnosti nič nezmení. Po uplynutí platnosti sa ukážka článku prestane zobrazovať v zozname článkov (s účelom jeho zneprístupnenia verejnosti). Ak by návštevník webu mal uložený priamy odkaz na otvorený článok (stály odkaz – permalink), tak by sa mu po skončení platnosti otvoril takto.

 


Otázky a úlohy:

  1. Aké údajové pole slúži na časové obmedzenie platnosti článku a aký formát údajov prijíma?