Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Lukáš Vaško, PhD.

Lukáš Vaško
Katedra
Katedra školskej pedagogiky
Pozície
 • zástupca vedúceho katedry
 • katedrový správ­ca systému MAIS
 • študijný po­rad­ca pre
 • sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický
  základ – ba­ka­lárske štú­dium
 • sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický
  základ – ma­gi­sterské štú­dium
E‑mail
lukas.vaskoaaatruni.sk
Miestnosť
625
Klapka
Konzultačné hodiny
streda: 13:50 - 14:40
štvrtok: 7:50 - 8:40

Absolvoval štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UCM v Trnave a doktorandské štúdium školskej pedagogiky na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity. Témou dizertačnej práce bolo skúmanie Hodnoty dieťaťa v školskom a mimoškolskom prostredí. Zároveň pracuje ako psychológ a terapeut na Psychiatrickej klinike SZU a UNB v Nemocnici Ružinov v Bratislave.

Výskumne sa venuje predovšetkým vzdelávaniu detí so zdravotným a mentálnym postihnutím a tiež inkluzívnym prístupom k deťom pochádzajúcim zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.

Na Trnavskej univerzite v Trnave prednáša predmety z oblasti pedagogickej a poradenskej psychológie a z oblasti inkluzívneho vzdelávania znevýhodnených detí.


Predmety:

 • psychický vývin dieťaťa (PEP),
 • sociálna psychológia (PEP),
 • pedagogická a školská psychológia (PP a UpPV),
 • poradenské služby v ranom detstve (PP a UpPV),
 • vzdelávanie marginalizovaných komunít (PP a UpPV),
 • inklúzia vo výchove a vo vzdelávaní (PEP, PP, DPS),
 • psychológia problémového dieťaťa (DPS).