Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Lukáš Vaško, PhD.

lukas_vasko
Katedra
Katedra školskej pedagogiky
Pozície
  • katedrový správ­ca systému MAIS
  • študijný po­rad­ca pre
  • sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ – ba­ka­lárske štú­dium
  • sociálno­‑vedný a pedagogicko­‑psychologický základ – ma­gi­sterské štú­dium
E‑mail
lukas.vaskoaaatruni.sk
Miestnosť
625
Klapka
Konzultačné hodiny
streda: 10:20 – 11:10
štvrtok: 10:20 – 11:10

Absolvoval štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UCM v Trnave a doktorandské štúdium školskej pedagogiky na Pedagogickej fakulte TRUNI.  Témou dizertačnej práce bolo skúmanie Hodnoty dieťaťa v školskom a mimoškolskom prostredí. Zároveň pracuje ako psychológ a terapeut na Psychiatrickej klinike SZU a UNB v Nemocnici Ružinov v Bratislave.

Výskumne sa venuje predovšetkým vzdelávaniu detí so zdravotným a mentálnym postihnutím, a taktiež inkluzívnym prístupom ku deťom pochádzajúcim zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.

Na Trnavskej univerzite v Trnave prednáša predmety z oblasti pedagogickej a poradenskej psychológie, a z oblasti inkluzívneho vzdelávania znevýhodnených detí.


Predmety:
Psychický vývin dieťaťa (PEP)
Sociálna psychológia (PEP)
Pedagogická a školská psychológia (PP a UpPV)
Poradenské služby v rannom detstve (PP a UpPV)
Vzdelávanie marginalizovaných komunít (PP a UpPV)
Inklúzia vo výchove a vo vzdelávaní (PEP, PP, DPS)
Psychológia problémového dieťaťa (DPS)