Skočiť na hlavný obsah

Pracovníci a pracovníčky

Vedúci katedry
prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

Zástupca vedúceho katedry
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. 

Tajomník katedry
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. 

Sekretariát
Silvia Mrvová

Študijná poradkyňa
Mgr. Jana Fúsková, PhD. – pre bakalársky program predškolská a elementárna pedagogika a pre magisterské programy učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a predškolská pedagogika

Katedrový správca systému MAIS
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. 

Profesori a profesorky
prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. (VUPCH)
prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. (VUPCH)
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. (VUPCH)
prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. (VUPCH)

Docenti a docentky
Mgr. Zuzana Danišková, PhD., univerzitná docentka (VUPCH)
doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD. (VUPCH)
doc. Dana Masaryková, PhD. (VUPCH)
doc. PhDr. Zuzana Jančík Petrová, PhD. (VUPCH)
Dr. habil. PaedDr. Ing. István Szőköl, PhD. (VUPCH)
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD. (VUPCH)

Odborní asistenti a odborné asistenky
Mgr. Michaela Bieliková, PhD. 
Mgr. Kristína Blažeková, PhD. (VUPCH)
Mgr. Margita Papp, PhD. (VUPCH) (rodičovská dovolenka)
Mgr. Markéta Filagová, PhD. (VUPCH)
Mgr. Jana Fúsková, PhD. (VUPCH)
Mgr. Peter Guľas, PhD. (VUPCH)
Mgr. Estera Kövérová, PhD.
PaedDr. Jaroslava Magulová, PhD.
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. (VUPCH)
Mgr. Viktor Križo, PhD.

Externé zamestnakyňe
PaedDr. Karin Hambálková, PhD.
doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.

Externí školitelia a školiteľky
Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD. (VUPCH)
PhDr. Ivana Justusová
Mgr. Estera Kövérová, PhD.
Mgr. Silvia Malatinská, PhD.
PaedDr. Oľga Pappová, PhD.
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Mgr. Daniel Staněk, PhD.
Mgr. Irina Školníková, PhD.
PhDr. Helena Tlacháčová (strbavahelena [at] gmail.com)
Mgr. Kamila Urban, PhD.
PhDr. Marek Urban, PhD.
Mgr. Bc. Jana Vašková (vaskova.jana22 [at] gmail.com)

Interní doktorandi a doktorandky
Felipe Aravena, MEDL
PaedDr. Lucia Braníkovičová
Mgr. Evelýn Janečková
Mgr. Dominika Rzavská (rodičovská dovolenka)
Mgr. Tereza Šimončičová

Externí doktorandi a doktorandky
Tine Riis Andersen
Mgr. Dalibor Jurášek
PaedDr. Paulína Krivosudská
Ma. Lovena Moneva
Mgr. Patrícia Jakubcová (patricia.jakubcova [at] tvu.sk)