Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Nástroj fitrovania

Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E‑mail
Vedúci katedry prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. 622 552 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
326 527
Zástupca vedúceho katedry Mgr. Lukáš Vaško, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Tajomník katedry Mgr. Lukáš Vaško, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Sekretariát Silvia Mrvová 623 550 adresa elektronickej pošty
Študijná po­rad­ky­ňa a… Mgr. Jana Fúsková, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Študijná po­rad­ky­ňa a… doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Katedrový správ­ca systému MAIS Mgr. Lukáš Vaško, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Profesori
prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. 622 552 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
326 527
prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. 615 569 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. 621 557 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. 621 557 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Docenti
doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD. 622 552 adresa elektronickej pošty
doc. Dana Masaryková, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Dr. habil. PaedDr. Ing. István Szőköl, PhD. 622 552 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Odborní asistenti
Mgr. Michaela Bieliková, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
Mgr. Kristína Blažeková, PhD. adresa elektronickej pošty
Mgr. Zuzana Danišková, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Margita Feranská, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Markéta Filagová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Jana Fúsková, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Peter Guľas, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty ikonaVUPCH
Externí zamestnanci
PaedDr. Karin Hambálková, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty
doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. adresa elektronickej pošty
Mgr. Lukáš Odráška, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
Externí školitelia
Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD. adresa elektronickej pošty
PhDr. Ivana Justusová adresa elektronickej pošty
PaedDr. Jaroslava Magulová, PhD. adresa elektronickej pošty
Mgr. Silvia Malatinská, PhD. adresa elektronickej pošty
PaedDr. Oľga Pappová, PhD. adresa elektronickej pošty
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. adresa elektronickej pošty
Mgr. Daniel Staněk, PhD. adresa elektronickej pošty
Mgr. Irina Školníková, PhD. adresa elektronickej pošty
Mgr. Kamila Urban, PhD. adresa elektronickej pošty
PhDr. Marek Urban, PhD. adresa elektronickej pošty
Interní doktorandi
Felipe Aravena adresa elektronickej pošty
PaedDr. Lucia Braníkovičová 615 569 adresa elektronickej pošty
Evelýn Janečková adresa elektronickej pošty
Mgr. Dominika Rzavská adresa elektronickej pošty
Mgr. Žaneta Staníková 615 569 adresa elektronickej pošty
Externí doktorandi
Mgr. Dalibor Jurášek adresa elektronickej pošty
PaedDr. Paulína Krivosudská adresa elektronickej pošty