Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Pracovníci katedry

Odborné zastúpenie | Organizačná štruktúra | Konzultačné hodiny

Nástroj fitrovania

Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E‑mail
Vedúci katedry prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. 622 552 adresa elektronickej pošty
326 527
Zástupkyňa vedúceho katedry Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty
Tajomníčka katedry Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty
Sekretariát Silvia Mrvová 623 550 adresa elektronickej pošty
Študijná po­rad­ky­ňa a… Mgr. Jana Fúsková, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
Študijná po­rad­ky­ňa a… doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty
Katedrový správ­ca systému MAIS Mgr. Lukáš Vaško, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
Profesori
prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. 622 552 adresa elektronickej pošty
326 527
prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. 615 569 adresa elektronickej pošty
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. 621 557 adresa elektronickej pošty
prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. 621 557 adresa elektronickej pošty
Docenti
doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty
Odborní asistenti
Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty
Mgr. Michaela Bieliková, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
Mgr. Zuzana Danišková, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty
Mgr. Margita Feranská, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
Mgr. Markéta Filagová, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty
Mgr. Jana Fúsková, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
Mgr. Peter Guľas, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
Mgr. Estera Kövérová, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
doc. Dana Masaryková, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
Externí zamestnanci
Mgr. Natália Blahová adresa elektronickej pošty
PaedDr. Lucia Braníkovičová 615 569 adresa elektronickej pošty
adresa elektronickej pošty
PaedDr. Karin Hambálková, PhD. 615 569 adresa elektronickej pošty
doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. adresa elektronickej pošty
Mgr. Lukáš Odráška, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
Externí školitelia
PhDr. Ivana Justusová adresa elektronickej pošty
Mgr. Estera Kövérová, PhD. 625 558 adresa elektronickej pošty
PaedDr. Jaroslava Magulová, PhD. adresa elektronickej pošty
Mgr. Silvia Malatinská, PhD. adresa elektronickej pošty
PaedDr. Oľga Pappová, PhD. adresa elektronickej pošty
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. adresa elektronickej pošty
Mgr. Daniel Staněk, PhD. adresa elektronickej pošty
Mgr. Irina Školníková, PhD. adresa elektronickej pošty
Mgr. Kamila Urban, PhD. adresa elektronickej pošty
PhDr. Marek Urban, PhD. adresa elektronickej pošty
Interní doktorandi
Mgr. Žaneta Staníková 615 569 adresa elektronickej pošty
Externí doktorandi
Mgr. Dalibor Jurášek adresa elektronickej pošty
PaedDr. Paulína Krivosudská adresa elektronickej pošty
Mgr. Zuzana Sucháňová adresa elektronickej pošty
Doktorandi spolupracujúcej organizácie UVSK SAV
Mgr. Kristína Blažeková adresa elektronickej pošty
PaedDr. Lucia Braníkovičová 615 569 adresa elektronickej pošty
adresa elektronickej pošty
Mgr. Nikola Kallová adresa elektronickej pošty
Mgr. Xenia-Daniela Poslon adresa elektronickej pošty