Skočiť na hlavný obsah

Študijné informácie

  • Aktuálny zoznam študijných programov nájdete tu.
  • Študijnou poradkyňou pre bakalársky program Predškolská a elementárna pedagogika je Mgr. Jana Fúsková, PhD., pre magisterské programy Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a Predškolská pedagogika je študijnou poradkyňou doc. PhDr. Zuzana Petrová, PhD.
  • Študenti a študentky sú povinní poznať študijný poriadok a kontrolovať si v systéme MAIS evidenciu a stupeň hodnotení!
  • Študenti a študentky sú povinní kontrolovať výsledky svojho štúdia a sledovať počet kreditov počas svojho štúdia v súlade s aktuálnym študijným programom pre svoj študijný odbor a predmetovú špecializáciu v konkrétnom roku štúdia.
  • Študijný program musí byť v súlade s tým, na ktorého štúdium nastúpili v prvom semestri svojho štúdia.
  • Stránkové hodiny študijného oddelenia sú aktualizované na fakultnej stránke Študent » Študijné oddelenie.
  • Informačné listy predmetov aktuálneho akademického roka sú prístupné prostredníctvom verejnej časti akademického informačného systému MAIS.
  • Témy záverečných (bakalárskych a diplomových) prác sú dostupné (po prihlásení sa) prostredníctvom akademického informačného systému MAIS.