Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Kristína Blažeková, PhD.

kristina_blazekova
Katedra
Katedra školskej pedagogiky
E‑mail
kristina.blazekovaaaatruni.sk
Miestnosť
625 (5. poschodie vpravo)
Klapka
Konzultačné hodiny
utorok: 13:30 – 14:30
streda: 10:30 – 12:00
online konzultácie po dohode

Absolvovala štúdium poradenskej a klinickej psychológie na FSVaZ UKF v Nitre a následne doktorandské štúdium v odbore školská pedagogika na Pedagogickej fakulte TRUNI, so školiacim pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. Vo svojej dizertačnej práci sa venovala problematike mediálnej gramotnosti mládeže.

V období rokov 2013-2022 pracovala v oblasti poradenskej psychológie vo viacerých centrách poradenstva a prevencie, i ako psychologička v MŠ a ZŠ.

Pôsobí v občianskom združení Zvol si info na Slovensku, v rámci ktorého sa venuje prednáškam a workshopom o dezinformáciách a mediálnej gramotnosti pre deti i dospelých.

Na Trnavskej univerzite prednáša predmety z oblasti pedagogicko-psychologickej diagnostiky, problémového správania detí a výchovy a vzdelávania vo voľnom čase. Venuje sa prednáškovým, výskumným a vedecko-popularizačným aktivitám v oblasti mediálnej a informačnej gramotnosti (s dôrazom na odolnosť voči dezinformáciám, mediálnu výchovu a kritické myslenie).