Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Jana Fúsková, PhD.

jana.fuskova
Katedra
Katedra školskej pedagogiky
Pozície
  • študijná po­rad­ky­ňa
  • gestorka baka­lár­skych študijných programov
E‑mail
jana.fuskovaaaatruni.sk
Miestnosť
625 (5. poschodie vpravo)
Klapka
Konzultačné hodiny
utorok 12:00 - 12:40
piatok 12:00 - 13:00

Absolvovala štúdium klinickej a poradenskej psychológie na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, UKF a doktorandské štúdium školskej pedagogiky na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV a Pedagogickej fakulte TRUNI. Riešenou témou dizertačnej práce bola identifikácia facilitátorov a bariér dekonštrukcie rodových stereotypov v škole. Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia získala štipendium Š. Swartza pre najlepších absolventov doktorandského štúdia, vďaka ktorému pôsobila na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Medzi hlavné výskumné záujmy patrí identita menšín a konštrukcia sociálnych a politických bariér dotýkajúcich sa sexuálnych menšín. Zaoberá sa výskumom (1) konštrukcie sexualít a (2) rodinami a rodičovstvom z pohľadu kvality života v rôznych „tradičných“ (manželských) a „alternatívnych“ (nemanželských, neheterosexuálnych) typoch rodín. Vo vzdelávaní sa venuje spoznávaniu a identifikácii naratívnych schém, ktoré by umožňovali komunikovať vedecké dáta, poznatky a informácie laickej verejnosti a žiakom.

Na Trnavskej univerzite v Trnave prednáša predmety z oblasti metodológie vedy & výskumu a psycho-sociálnych aspektov výchovy a vzdelávania.


Predmety: akademické písanie (PEP
                   filozofia pre deti (UPV, PP)
                   pedagogická komunikácia (DPŠ)
                   pedagogické a sociálne interakcie (PP)
                   pedagogicko-psychologická diagnostika (pedagogický základ)
                   pedagogický výskum (UPV, PP)
                   problémové správanie žiakov (pedagogický základ)