Skočiť na hlavný obsah

Pedagogická fakulta TU v Indonézii

V Indonézii, v meste Semarang (ostrov Jawa) sa v dňoch 13. a 14. mája 2016 konal tretí ročník medzinárodnej konferencie zameranej na oblasť vzdelávania detí v ranom veku The 3rd Semarang Early Childhood Research & Education Talk (známej pod skratkou Secret).

obrázok obrázok

Konferenciu každý druhý rok organizuje Semarang state university (UNNES), jej katedra na prípravu predškolských učiteľov. Tento ročník mal názov Towards Research­‑Informed Vision And Practice of Early Childhood Education a participovali na nej hostia a účastníci najmä z ázijských a afrických krajín (Indonézia, Malajzia, India, Keňa, Malawi), ale aj z Veľkej Británie, Nového Zélandu a zo Slovenska. Na pozvanie organizátorov predniesol na konferencii hlavný referát prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. z našej pedagogickej fakulty.

obrázok obrázok

Toto vystúpenie zúročilo jeho viacročné pôsobenie v oblasti porovnávacej a rozvojovej predškolskej pedagogiky, s osobitným dôrazom na problematické miesta kurikulárnych politík rozličných regiónov sveta, ktoré prináša globalizácia. Prof. Pupala a dekan Pedagogickej fakulty Semarang state university Prof. Dr. Fakhruddin priamo na konferencii podpísali dohodu o spolupráci medzi oboma ich pracoviskami. Pedagogická fakulta TU tak získava ešte pevnejšie miesto v medzinárodnej predškolskej pedagogike a v tejto oblasti posilňuje svoje doterajšie pôsobenie na ázijskom (i africkom) kontinente.

 


http://unnes.​ac.​id/​berita/​pgpaud­‑unnes­‑selenggarakan­‑semarang­‑early­‑childhood­‑research­‑and­‑education­‑talks/​